Yasal Uyarılar

Yasal Uyarılar

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme

"Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

T. Halk Bankası A.Ş. ile akdetmiş olduğunuz her türlü sözleşmeler kapsamında Bankamıza bildirdiğiniz ve/veya Bankamızca haricen temin edilen kişisel verileriniz,  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Bankamızca “Veri Sorumlusu” sıfatıyla ve aşağıda açıklandığı amaç ve çerçevede işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi: Kişisel verileriniz, Genel Müdürlük veya Şubelerimiz, müşteri görüşmeleri, doğrudan satış ekiplerine yapılan yazılı/dijital başvurular, doğrudan bankacılık, ATM’ler, internet şubelerimiz, tüm mobil uygulamalarımız, çağrı merkezlerimiz, anlaşmalı bayiler ve aracılık / acentelik sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğümüz şirketler, anlaşmalı internet siteleri üzerinden yapılmış olan başvurular, sosyal medya, adli kayıtların taranması, piyasa istihbaratı, Kimlik Paylaşım Sistemi, Adres Paylaşım Sistemi, SMS kanalları, Üye İş Yeri POS kanalları, anlaşmalı mağazalar, online satış siteleri, SGK kayıtları, çağrı merkezi hizmeti alınan şirketler, PTT, Bankalararası Kart Merkezi vb gibi yöntemler ile Bankamızın sizler ile iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği sair kanallar vasıtasıyla temin edilerek ilgili mevzuat uyarınca yasal süreler içerisinde saklanmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması: Kişisel verileriniz, yasal olarak aktarılması gereken idari ve resmi makamlara, hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, Bankacılık Kanunu uyarınca bilgi aktarımına izin verilen kuruluşlara, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kredi Kayıt Bürosu, Bankalararası Kart Merkezi, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi, Bankamız yurt içi – yurt dışı iştiraklerine, aracılık / acentelik sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğü şirketlere, mevzuatın izin verdiği hallerde Bankamızca destek hizmeti veya hizmet alınan yurt içi – yurt dışı üçüncü kişilere aktarılabilecektir. 

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepler: Kişisel verileriniz, belirtilen amaçlarla, Bankacılık Kanunu, Vergi Usul Kanunu, MASAK, Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı ve sair yasal mevzuatlar sebebiyle işlenmektedir.

Bankamız ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi, bu konuda talep ettiğiniz/edeceğiniz ürün ve hizmetlere ilişkin iletişim kurulabilmesi, ayrıca bu konuda izin vermiş olmanız durumunda pazarlama faaliyetlerinde kullanılabilmesi, ürün/hizmet teklifi, kredi değerlendirme işlemleri, Bankamız ve iştiraklerimizin mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve potansiyel müşteri tespiti v.b amaçlarla, Bankacılık faaliyetleri ile ilişkili olarak işlenmektedir.

KVKK’nın 11. Maddesi Uyarınca Haklarınız: KVKK’nun 11. maddesi kapsamında; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve/veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri öğrenme, kişisel verilerinizin eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ve yasal bir engel bulunmaması halinde KVKK’nun 7. Maddesi kapsamında kişisel verilerinizin silinmesi veya anonim hale getirilmesi (bankacılık verisi üzerindeki kişisel bilgilerinizin silinerek kaydın kişisel veriden bağımsız hale getirilmesi) için talepte bulunma, kişisel verilerinizin düzeltilmesi veya silinmesi/anonim hale getirilmesi hallerinde düzeltme veya silme/anonim hale getirme işlemlerinin kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.

Türkiye Halk Bankası A.Ş Çerez Politikası

Çerezler (Cookie) internet sitelerinin bilgisayarınıza bıraktığı tanımlama dosyalarıdır. Bir web sitesinin daha kullanıcı dostu deneyim sunmasını amaçlar. Kişisel ihtiyaçlarınıza daha uygun ve hızlı bir ziyaret deneyimi yaşatmak için kişiselleştirilmiş web sayfaları sunulabilmesine olanak vermektedir.

Kullanım Süresine Göre Çerez Çeşitleri

Geçerlilik sürelerine göre Kalıcı Çerez ve Geçici Çerez olarak iki çerez tipi bulunmaktadır. Geçici çerezler internet sitesini ziyaret ettiğiniz esnada oluşturulur ve sadece tarayıcınızı kapatıncaya kadar geçerlidirler. Kalıcı çerezler ise internet sitesini ziyaret ettiğinizde oluşturulur ve siz silinceye veya süreleri doluncaya kadar kalırlar. Ayarlarınız ile uyumlu kişiselleştirilmiş bir deneyim sunma gibi işlemler yapmak için kalıcı çerezler kullanılırlar. Halkbank geçici ve kalıcı tip çerezleri kullanmaktadır. Çerezler sizi web sitemizin diğer kullanıcılarından ayırt etmek ilgi alanlarınıza ve tercihlerinize göre düzenleme yapmak için kullanılmaktadır. Halkbank tarafından tasarlanmış çerezlerin yanı sıra üçüncü taraflardan alınan hizmetler kapsamında da çerez kullanılabilmektedir.

Çerezlerin Kullanım Amaçları

Bankamız tarafından kullanılmakta olan çerezlere ait kullanım amaçları aşağıdaki gibidir:

 • Operasyonel amaçlı kullanımlar: Bankamız, sistemlerinin idaresi ve güvenliğinin sağlanması amacıyla, bu sitedeki fonksiyonlardan yararlanmayı sağlayan veyahut düzensiz davranışları tespit eden çerezler kullanabilmektedir.
 • İşlevselliğe yönelik kullanımlar: Bankamız, bankacılık ürün tercihlerinizi analiz ederek size özel ürünler sunulabilmesi için site ziyaret bilgilerinizin kayıt altında tutabilir, kullanıcı bilgilerinizi ve geçmiş seçimlerinizi hatırlatan çerezler kullanabilmektedir. SiteDisplayMode - Kullanıcının seçmiş olduğu görüntüleme seçeneğinin(mobil/masaüstü) bilgisini tutar.
 • Performansa yönelik kullanımlar: Bankamız, sistemlerinin performansının artırılması ve ölçülmesi amacıyla, gönderilen iletilerle olan etkileşimi ve kullanıcı davranışlarını değerlendiren ve analiz eden çerezler kullanabilmektedir. İzleme/Analiz - Site içerisinde nerelerde gezindiğiniz ve neler yaptığınız hakkında isimsiz toplu veriler sağlar. 
 • Reklam amaçlı kullanımlar: Bankamız, Daha etkin pazarlama faaliyetleri gerçekleştirebilmek için istatistiki bilgi toplayabilir. (İnternet sitesi üzerindeki hesaplama araçlarına, kredi başvuru alanlarına, bize ulaşın formlarına ve site üzerinden bilgi ya da başvuru toplamak adına kullanılan/kullanılabilecek her türlü forma girilen bilgilerin,  kayıt altında tutulması.) Bankamız kendine veya üçüncü taraflara ait sistemlerin üzerinden kullanıcıların ilgi alanları kapsamında reklam ve benzeri içeriklerin iletilmesi amacıyla, bu reklamların etkinliğini ölçen veya tıklanma durumunu analiz eden çerezler kullanabilmektedir. 

Çerezleri Devre Dışı Bırakmak

Çerez kullanımı birçok tarayıcıda önceden tanımlı bir şekilde seçili olarak bulunmaktadır ve kullanıcılar bu seçim durumunu tarayıcı ayarlarından değiştirebilmekte ve dolayısıyla mevcut çerezleri silip ileriki çerez kullanımlarını da reddedebilmektedir; nitekim çerez kullanımının iptal edilmesi halinde, Banka sistemlerindeki bir takım özelliklerden faydalanılamaması söz konusu olabilmektedir. Kalıcı çerezleri veya geçici çerezlerini reddederseniz, web sitesini, mobil uygulamayı ve mobil sitesini kullanmaya devam edebilirsiniz fakat web sitesinin, mobil uygulamanın ve mobil sitesinin tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz sınırlı olabilir. Mobil uygulamada söz konusu durum değişkenlik gösterebilmektedir.

Çerez kullanım seçiminin değiştirilmesine ait yöntem, tarayıcı tipine bağlı olarak değişmekte olup, ilgili hizmet sağlayıcıdan dilendiği zaman öğrenilebilmektedir.

Halkbank KOBİ Portali Üyelik ve Kullanım Koşulları Sözleşmesi

www.halkbankkobi.com.tr adresli HalkbankKOBİ internet sitesinin sahibi Türkiye Halk Bankası A.Ş.(Bundan sonra "Halkbank" olarak anılacaktır.) olup, site üzerindeki her türlü hakkı saklıdır. 

Lütfen siteyi kullanmadan önce kullanım koşullarını dikkatle okuyunuz. 

Bu bölümde belirtilen kullanım koşulları siteyi kullananlar üzerinde yasal olarak bağlayıcı özellik taşımaktadır.

 • HalkbankKOBİ internet sitesine üye olan tüm kullanıcılar, aşağıda belirtilen Sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğini kayıtsız şartsız kabul edip onayladığını peşinen kabul ve taahhüt etmiş sayılır. Üyeler tarafından üyelik başvurusunun tamamlanması ile işbu Sözleşme oluşmuş ve karşılıklı hak ve yükümlülükler teşekkül etmiş olur. İşbu Sözleşme hükümlerini kabul etmeyi reddeden üyelerin siteye üye olmamaları gerekmektedir.
 • Üyelik başvuru formu doldurulurken, formda istenilen bilgiler üyeler tarafından eksiksiz ve doğru olarak doldurulmalıdır. Üyeler, üyelik başvurusu esnasında veya sonrasında kendilerinden talep edilen doldurulması zorunlu alanlar bölümünde yazan bilgilerin değişmesi halinde, bu bilgileri derhal güncellemekle yükümlüdürler. Üyeler, başvuru formuna aktarılan her türlü bilginin doğruluğunu kayıtsız şartsız kabul ve taahhüt eder. Başvuru formunu dolduran her üye, verdiği ve vereceği tüm bilgilerin doğru olduğunu, verdiği/vereceği/güncellenmeyen hatalı ya da eksik bilgiden tamamen kendisinin sorumlu olacağını, verdiği/vereceği/güncellenmeyen hatalı ya da eksik bilgiler dolayısıyla Bankanın ve/veya 3.kişilerin uğradığı/uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • HalkbankKOBİ üyeleri "www.halkbankkobi.com.tr" internet adresine her yeni girişlerinde üyelik sözleşmesinde yer alan tüm güncellenmiş maddeleri ve değişen maddelerin bağlayıcılığını kabul etmiş sayılmaktadırlar.
 • Halkbank tarafından, internet sitesi üyelerine, internet sitesine giriş yapabilmeleri için kullanıcı adı ve şifre temin edilmektedir. Üyeler, internet sitesini kullanmaları dolayısıyla kendilerine verilen şifreleri başka kişi ya da kuruluşlara veremez. Üyeye ait kullanıcı adı ve şifrenin gizliliği ve korunması tamamıyla üyenin kendi sorumluluğundadır. Üye, şifrenin kullanılmasından, gerektiği şekilde saklanmamasından, kaybedilmesinden, başkalarına verilmesinden, her ne şekilde olursa olsun 3. kişilerce ele geçirilmesinden dolayı doğabilecek sorunlardan Halkbank’ın hiçbir suretle sorumlu olmadığını ve kendisinin, Halkbank’ın ve/veya 3. kişilerin uğradığı/uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Üyeler, kendilerine ait kullanıcı adı ve şifrenin kullanılarak işlem yapılması ile ilgili olarak, işlemlerin kendisi tarafından yapılmadığı yolundaki her türlü itiraz ve def’i haklarından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Aşağıda belirtilen kullanım koşulları siteyi kullanan üyeler üzerinde yasal olarak bağlayıcı özellik taşımaktadır. Üyenin, HalkbankKOBİ internet sitesi Kullanım Koşulları’nı ihlal etmesi durumunda Halkbank, uyarıda bulunmadan HalkbankKOBİ internet sitesi üyeliğine son verebilir; üyenin kişisel sayfasını kapatabilir; üyenin yazılarını yayından kaldırabilir. Bu halde Halkbank’ın her türlü yasal talep ve dava hakkı saklıdır. Bu hükümler, üyeliğin Halkbank tarafından sona erdirilmesi ve/veya iptal edilmesi durumunda dahi devam eder.
 • HalkbankKOBİ internet sitesinin verdiği her türlü hizmetle ilgili olarak üçüncü kişilerle sözleşme, protokol v.s. yapmaya Halkbank yetkili olup, işbu Sözleşme, şartlarını tek taraflı olarak değiştirmeye, yeni maddeler eklemeye, iptal etmeye HalkbankKOBİ’nin verdiği hizmetlerde değişiklik yapmaya, hizmetlerin kullanım koşullarını, kullanım şeklini dilerse haber vermeksizin değiştirmeye doğrudan ve tek başına yetkilidir. Halkbank bu koşulların ihlal edilmesi durumunda herhangi bir uyarı ya da bilgi vermeye gerek kalmadan kullanıcıların/üyelerin kullanımını kısıtlama ya da son verme hakkına sahiptir. Bu durumda kullanıcı/üye her ne ad altında olursa olsun HalkbankKOBİ/Halkbank’tan herhangi bir talepte bulunamayacaktır.
 • Halkbank, HalkbankKOBİ internet sitesinin, hiçbir şekilde sürekli, kesintisiz hizmet vereceğini, hizmet kalitesinin herkesin beklentilerine cevap vereceğini, vermiş olduğu hizmeti belli bir standart da sürdüreceğini garanti veya taahhüt etmez. Halkbank, HalkbankKOBİ internet sitesi üzerindeki hizmetlerin devamlılığını garanti etmeyip, HalkbankKOBİ internet sitesi üzerinde yer alan veya alacak olan her türlü bilgiyi ve kullanım koşullarını, sunduğu hizmetleri, kullanıcılara önceden bildirmeden, dilediği zaman, dilediği şekilde, kullanıcılarına, 3.şahıslara haber vermeden tek taraflı olarak içerik ve uygulama değişikliği yapma hakkına sahiptir. Halkbank herhangi bir uyarı ya da bilgi vermeden üyenin kullanımı kısıtlama ya da kullanımına son verme hakkına sahiptir. Halkbank verdiği hizmetler üzerinden değişiklik yapma, verdiği hizmetleri yenileme veya iptal etme hakkını saklı tutar. Sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Bu durumda kullanıcı her ne ad altında olursa olsun Halkbank'tan herhangi bir talepte bulunamayacaktır.
 • HalkbankKOBİ internet sitesi üzerinde sunulan hizmetlerin verilmesi sırasında meydana gelebilecek sorunlar nedeniyle hizmetlerin sunulmasına ara veya son verilmesi yahut kesintiye uğraması esnasında, sitenin ihlal, haksız fiil, hatalı kullanım, ihmal veya diğer sebepler neticesinde, ayrıca donanım, yazılım (hardware-software) ve internet sunucusundan kaynaklanan aksaklıklar sonucunda, Halkbank'ın kontrolü dışında olabilecek aksaklıklardan, gecikmelerden veya internet sunucusundan, elektrik kesintisinden, donanım veya altyapı problemlerinden, doğal afetler ve sair sebeplerden kaynaklanabilecek aksaklıklar, gecikmeler, bilgi kayıpları sonucu kullanıcı ve üyelerin talep ettikleri bilgilere ve hizmetlere ulaşamamaları durumunda ve/veya bilgisayar virüsü, iletişim hatası gibi nedenlerle izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, kullanılması konularında, Halkbank herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
 • Halkbank, üyelik gerektirmeyen hizmetleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürebilir. Bu halde kullanıcı sitede yer alan sözleşmeyi onaylayıp tüm hak ve yükümlülükleri ile üye olmayı kabul etmez ise, anılan hizmetleri alamayacaktır. Halkbank ilave hizmetler açabilir, bazı hizmetlerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir. Bu durumlarda üyelerce daha önce ulaşılabilen bilgilere veya diğer dokümanlara, üyeliğin ücretli hale gelmesi veya başkaca şartlar öngörülmesi nedeni ile ulaşılamaması durumunda üye tarafından yaşanabilecek aksaklıklara ilişkin olarak Halkbank'tan hiçbir talebi olmadığını üye kabul ve beyan eder.
 • HalkbankKOBİ internet sitesinde bulunan yazılar, markalar, bilgiler, resimler, slogan ve diğer işaretler ile sair fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve bu internet sayfasının sunumu Halkbank'ın mülkiyetindedir. HalkbankKOBİ tarafından verilen hizmetler ve yazılımlar Halkbank tarafından hazırlatıldığından, HalkbankKOBİ internet sitesinin isim hakkı HalkbankKOBİ internet