İthalatla İlgili

Gayrinakit Krediler

İthalatla İlgili Gayrinakit Krediler

Bir bankanın, alıcının (ithalatçının) talep ve talimatı ile, belli bir tutara kadar, belli bir vade dahilinde ve öngörülen şartların yerine getirilmesi kaydıyla, satıcıya (ihracatçıya) ödeme yapacağını ihracatçıya karşı yazılı olarak taahhüt etmesine Akreditif denir.

  • Hem ithalatçıyı hem de ihracatçıyı güvence altına aldığı için sıklıkla tercih edilen bir ödeme şeklidir. 
  • Uluslararası ticarette kullanılan ve bankaların ödeme garantisini içerir. 

Bankamızda Akreditif

  • Bankamız nezdinde açılan teyitli ihracat akreditifleri ile mal bedelinin ödenmesi garanti edilir.
  • Bankamız teyidi eklenerek, uygun vesaikin Bankamıza ibrazı halinde kayıtsız şartsız ihracatçı müşterilerimize ödenmesi garanti edilir.
  • ihracatçı müşterilerimiz ülke ve karşı banka riskinden korunmuş olurlar. 

Geniş muhabir banka ağımız, uluslararası bankacılık alanındaki birikimimiz ve saygınlığımızla bu konuda müşterilerimize hizmet vermekteyiz.

İhracatçının düzenlediği poliçenin ithalatçı tarafından vadesinde ödeneceğinin Bankamızca garanti edilmesi ile ithalatçılarımızın vadeli mal alımına olanak sağlanmaktadır.