Yatırım ve Proje Kredileri

Yatırım ve Proje Kredileri

Firmaların, yatırım, işletme sermayesi vb. ihtiyaçlarının karşılanması ve bu kapsamda geliştirmeyi tasarladıkları projelerinin desteklenmesi amacıyla kullandırılmaktadır.

Kredinin Özellikleri:

 • Kredi;
  • Yatırım kredisi olarak 3 yıl ödemesiz dönemli olmak üzere toplam 10 yıl vadeli,
  • İşletme kredisi olarak da 1 yıl ödemesiz dönemli olmak üzere toplam 5 yıl vadeli olarak kullandırılabilir.
 • Kredilere sabit veya değişken faiz oranları uygulanabilir.
 • Kredinin üst limiti işletme kredilerinde firma kredi değerliliğine göre, yatırım kredilerinde ise proje bazında belirlenir.

Kullanım Amaçları:

 • Sabit kıymet alımı,
 • Komple yeni yatırımları,
 • Tevsi ( modernizasyon, kalite yükseltici, kapasite arttırıcı vb. ) yatırımları,
 • Yenileme yatırımları,
 • Şirket devralma, satın alma ve birleşme faaliyetlerinin finansmanı,
 • İşletme sermayesi ihtiyaçları bu kredi kapsamında değerlendirilebilecektir.