İGE 100. Yıl Hazine Destek Paketi

Firmaların üretim girdileri, maaş ve kira ödemeleri başta olmak üzere sözleşme veya faturaya bağlı tüm işletme giderlerinin karşılanması amacıyla İGE 100. Yıl Hazine Destek Paketi oluşturulmuştur.

İGE 100. Yıl Hazine Destek Paketi ile KOBİ ve KOBİ Dışı firmaların ihtiyaç duydukları finansmana İhracatı Geliştirme A.Ş. (İGE) teminatıyla erişim imkânı sağlanacaktır.

Hedef kitle: Krediden ihracatçı veya döviz kazandırıcı hizmetler ve faaliyetler sektörlerinde yer alan KOBİ ve KOBİ Dışı firmalar yararlanabilecektir.

Limit: KOBİ firmalara 17 milyon TL’ye kadar, KOBİ Dışı firmalara ise 37 milyon TL’ye kadar kredi kullandırılacaktır.

Vade: 6 ay ödemesiz dönem olmak üzere toplam 24 aya kadar vade seçeneği sunulacaktır.

 

İGE İhracat Destek Kredisi

İhracatçı ya da ihracat potansiyeli olan işletmeler ile döviz kazandırıcı hizmetler ve faaliyetlerde bulunan gerçek veya tüzel kişi işletmelere, işletme harcamalarında kullanılması amacıyla İGE İhracat Destek Kredisi oluşturulmuştur.

İGE İhracat Destek Kredisi ile ihracatçı KOBİ’lerimizin ihtiyaç duydukları finansmana İhracatı Geliştirme A.Ş. (İGE) teminatıyla erişim imkânı sağlanacaktır.

Hedef kitle: Krediden, 19/10/2005 tarihli ve 2005/9617 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik” ile tanımlanan, KOBİ vasfına haiz gerçek ve tüzel kişi işletmeler yararlanabilecektir.

Limit: İşletmelere 15 milyon TL’ye kadar kredi kullandırılacaktır.

Vade: Toplam 12 aya kadar vade seçeneği sunulacaktır.