Ülke Kredileri

Ülke Kredileri

 

 

 

ECA, “EXPORT CREDIT AGENCY” sözcüklerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. Her ülkenin ECA kuruluşu o ülke menşeli yatırım mallarının ihracatının teşvik edilmesi amacıyla ticari bankaların doğrudan üstlenmek istemedikleri/üstlenemeyecekleri muhtelif risklere (politik, ticari vs) karşı ihracatçılar/finansör bankalar lehine orta/uzun vadeli kredi garantisi/sigortası sağlamaktadır. ECA kuruluşu garantisi/sigortası tahtında sağlanan bu tür krediler “ECA KREDİSİ” olarak adlandırılır.

 

Yurt dışından yatırım malı ithal ediyorsanız, yurt dışı muhabir bankalarımızdan, İhracat Kredi Kuruluşları'nın (Export Credit Agency-ECA) Sigortası altında ve Bankamızın teminatı aracılığı ile orta veya uzun vadeli finansman imkanı sağlıyoruz.

 • ECA kuruluşları kendi ülkeleri dışındaki ithalatçılara, mal alımına yönelik orta vadeli krediler sağlarlar. 
 • ECA Kredileri yatırım malı ithalatı yaparken orta ve uzun vadeli kaynağa ihtiyaç duyan müşterilere kullandırılır. 
 • ECA kredilerinde İhracatçı firma parasını muhabir / aracı bankadan peşin almakta, İthalatçı ise ödemeyi vadeli olarak gerçekleştirmektedir.

Ülke kredisi sağlanabilecek ülke kredileri ve ilgili İhracat Kredi Kurumu listesi aşağıdaki gibidir. 

İHRACAT KREDİ KURUMU ÜLKE
CCC (GSM-102) A.B.D
US EXIMBANK A.B.D
HERMES ALMANYA
ÖKB AVUSTURYA
OND BELÇİKA
FINNVERA FİNLANDİYA
COFACE FRANSA
NCM/ATRADIUS HOLLANDA
ECGD İNGİLTERE
CESCE İSPANYA
IFTRIC İSRAİL
ERG İSVİÇRE
SACE İTALYA
EDC KANADA

 • İthalatçı Firma
 • İhracatçı Firma
 • Finansör Banka 
 • Garantör/Borçlu Banka
 • ECA Kuruluşu

OECD kurallarına göre; ticari kontrat tutarının maksimum %85’i finanse edilir. Ticari kontrat tutarının %15’lik kısmının ithalatçı firma kaynaklarından ihracatçı firmaya avans şeklinde ödenmesi esastır.

Tek Yükleme Kullanım:

Finansör banka kredi başlangıç tarihini ihracatçı firmaya ödeme yaptığı tarih olarak belirler.

Birden Fazla Yükleme/Kullanım:

Finansör banka kredi başlangıç tarihini ihracatçı firmaya ödeme yaptığı tarihlerin ağırlıklı ortalaması şeklinde hesaplayarak belirler.

Anahtar Teslimi:

Finansör banka kredi başlangıç tarihini tesisin kurulma/anahtar teslim tarihine göre belirler.

 Kredi süresi iki dönemden oluşur:

Kullanım (Kredi çekiliş) Dönemi:

Finansör bankanın ihracatçı firmaya, ithalatçı firma adına, ticari kontratta belirlenmiş şartlarla uygun olarak ödeme yapabileceği dönemdir. Bu dönem kredi anlaşmasının imzalanması ile başlar. İhracatçı firmaya kredi tutarının tamamının ödenmesiyle/kredi anlaşmasında belirlenen dönemin bitmesiyle sona erer.

Geri Ödeme Dönemi:

2-5 sene arasında olup kredi tutarının ve faizinin finansör bankaya geri ödendiği dönemdir. Bu dönem finansör bankanın ihracatçı firmaya ödeme yaparak krediyi başlattığı kredi başlangıç tarihinde başlar. Son anapara ve faiz taksidinin ödenmesiyle sona erer.

 

Anapara:

6 aylık dönemler itibariyle eşit taksitlerle geri ödenir (ilk anapara taksidi geri ödemesi kredi başlangıç tarihinden 6 ay sonra yapılır).

Faiz:                                                                                 

Kullanım (kredi çekiliş) dönemi boyunca kredinin kullanılan miktarı üzerinden hesaplanarak 6 ayda bir ödenir (birden fazla kullanım durumunda faiz ödemeleri ilk kullanımın faiz ödeme tarihiyle uyumlu hale getirebilir). Geri ödeme dönemi boyunca anaparanın ödenmeyen kısmı üzerinden hesaplanır ve anaparayla aynı zamanda ödenir (6 ayda bir).

 Krediyi kullanan ithalatçı firma 2 faiz oranı seçeneği arasında tercih yapabilir: 

 • Değişken Faiz Oranı
 • Sabit Faiz Oranı

 • ECA Sigorta Primi 
 • Yönetim Komisyonu 
 • Taahhüt Komisyonu 
 • Diğer masraflar

ECA kredilerinin ihracatçı firma açısından başlıca avantajları:

 • Diğer ülke ihracatçılarına karşı artan rekabet gücü
 • Mal bedelini tahsil etme garantisi ve hemen tahsil olanağı
 • Yeni pazarlar bulma imkanı

ECA kredilerinin ithalatçı firma açısından başlıca avantajları:

 • Orta/Uzun vadeli finansman
 • Düşük maliyetli borçlanma
 • Nakit akışı planlamasında kolaylık
 • Artan rekabet gücü