En Doğal İşletmeler için

En Çevreci Kredi!

DB Enerji Verimliliği Kredisi

İşletmelerin, modernizasyon ve kapasite artışına yönelik olarak yapacakları yeni yatırımları ve verimlilik artışı sağlamak amacıyla işletmelerindeki enerji giderlerinin azaltılmasına yönelik tüm yatırım kredileri  Dünya Bankası Enerji Verimliliği Kredisi ile Bankamızca finanse edilebilecektir.

Toplam nihai enerji tüketimi en yüksek tüketim payına ve enerji tasarruf potansiyeline sahip olmalarından dolayı sanayi, bina ve hizmet sektörleri enerji verimliliği çalışmalarında öncelikli sektörlerdir.
Enerji Verimliliği, enerji yatırımlarının finansmanı ile firmaların bu konuya yatırım yapmalarını teşvik etmek amacıyla, enerji tasarrufu sağlayarak; sürdürülebilir ekonomik kalkınmaya katkı sağlamaktır.

Firmaların enerji verimliliği sağlayacak enerji maliyetlerini düşüren ve verimlilik artışı sağlayan tüm yatırımlarn krediye konu olabilmesi için,

 1. Üretim kapasitesini değişmediği durumlarda, enerji sarfiyatını azaltan ve enerji verimliliği sağlayan her türlü yatırım,
 2. Sabit bir kapasite durumunda toplam enerji tüketimini azaltan yatırımlar,
 3. Enerji verimliliğine konu yatırım ile ortaya çıkan ilave finansal kazanımın hedefleyen yatırımlar

olması gerekmektedir.

(Not: Komple yeni yatırımlar desteklenmemektedir.)

Dünya Bankası Enerji Verimliliği Kredisi programından faydalanarak, firmalarımız yatırım sermayesi ihtiyacını finanse edilebilmektedir.

Bankamız ile Dünya Bankası arasındaki anlaşma kapsamında yayımlanan "Çevre İnceleme Prosedürleri"nin Türkçe ve İngilizce metinlerine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Kredinin özellikleri aşağıdaki gibidir;

 • Yatırım kredilerinde 2 yıl ödemesiz dönemli toplam 7 yıl vade imkanı bulunmaktadır.
 • Kredinin üst limiti 5.000.000 USD’ye kadar çıkabilmektedir.
 • KOBİ ve BÖİ (Büyük Ölçekli İşletmeler) tarafından kullanılabilmektedir.
 • Firmaların Türkiye’de faaliyet göstermesi zorunluluktur. Enerji Verimliliği, enerji yatırımlarının finansmanı ile firmaların bu konuya yatırım yapmalarını teşvik etmek amacıyla, enerji tasarrufu sağlayarak; sürdürülebilir ekonomik kalkınmaya katkı sağlamaktır. Firmaların enerji verimliliği sağlayacak enerji maliyetlerini düşüren ve verimlilik artışı sağlayan tüm yatırımları kredi kapsamındadır. 

Dünya Bankası Enerji Verimliliği Kredileri 'nden faydalanabilecek sektörler;

 • İmalat sanayi,
 • Tarıma dayalı sanayi,
 • Lojistik,
 • Maden işletmeciliği,
 • Turizm,
 • Eğitim,
 • Sağlık,
 • Haberleşme,
 • Ticaret ve hizmet sektörleri,
 • Yukarıda sayılan sektörlere doğrudan hizmet veren sektörler.

Kredi/Özkaynak İlişkisi:

Firmaların enerji verimliliği yatırım tutarının asgari %25’nin öz kaynak katkısı ile finanse edilmesi gerekmektedir.

Enerji Verimliliğine Örnek Yatırımlar:

 • Üretim tesislerinde kullanılan makinelerin daha az enerji (elektrik, doğal gaz, kömür, fuel oil vs) tüketen ve/veya daha fazla ürün işleyen yeni teknoloji makinelerle değiştirilmesi
 • Endüstriyel tesislerde ve ticari binalarda kullanılan motorların yüksek verimli motorlarla değiştirilmesi
 • Mevcut motorlara hız kontrol cihazlarının (sürücü) ilave edilmesiyle enerji tüketiminin azaltılması
 • Aydınlatma sisteminin yenilenmesi
 • Aydınlatma sisteminin hareket ve gün ışığı sensörleriyle kontrol edilmesi
 • Binalarda otomasyon sistemlerinin kullanılması
 • Kojenerasyon sisteminin kurulması (Kojenerasyon özetle, atık ısının – baca gazı, sıcak buhar veya hava gibi -yeniden değerlendirilmesidir.)
 • Eski kazanların yenileriyle değiştirilmesi
 • Kazanların ve bağlı tesisatın yalıtılması
 • İş yeri binası dış kabuğunun yalıtılması
 • Klimaların A sınıfı ve üstü klimalarla değiştirilmesi
 • Split klimalar yerine merkezi ısıtma-soğutma sistemlerinin kurulmasıİmalat sanayisinde: