Yurtdışı Kaynaklı Krediler

KOBİ Yurtdışı Kaynaklı Kredileri, komple yeni yatırım, tevsii, modernizasyon, yenileme, kalite düzeltme, darboğaz giderme, tamamlama, entegrasyon, ürün çeşitlendirme vb. yatırımlarınızda kullanabilirsiniz. 

 Kredilendirilebilir Sektörler

 • İmalat sanayi,
 • Tarıma dayalı sanayi,
 • Turizm,
 • Eğitim,
 • Sağlık,
 • Çevre koruma,
 • Yenilenebilir enerji (hidroelektrik, jeotermal, rüzgar, güneş, bioenerji vb.)
 • Altyapı,
 • Hizmet
 • Bilgi ve iletişim teknolojileri

ve bu sektörlerle doğrudan bağlantılı olan diğer sektörler

 • Genel Özellikler
 •  

 

Yurtdışı Kaynaklı Kredilerin aşağıdaki durumlarda kullanılmaktadır.

 • Hazır bina ve tesis alımı,
 • Firmanın mevcut tesislerinin yetersiz olması,
 • Üretime ilişkin iş akışının düzenlenmesi ve maliyet düşürülmesi amacıyla yapılması,
 • Firma faaliyetinin satın alınacak bina veya tesiste de sürdürülmesi
 • Fon kaynaklı krediler ihracat taahhüdü doğurmaz.
 • Fon kaynaklı kredi kullandırımı için yatırım teşvik belgesi aranmaz.
 • Yatırım projeleri için en az %25 oranında öz kaynak katkısı aranır.
 • Firma ihtiyacına göre fon kaynaklı krediler kendi aralarında veya Bankamız kaynakları ile paçal olarak kullandırılabilir.
 • Fon kaynaklı kredilerden, başlanmış ve devam eden projelere geriye dönük finansman sağlanır.
 • Firmaların faaliyet alanlarına göre çevre ile ilgili herhangi bir belge talep edilmeyebileceği gibi, “Çevresel Etki Değerlendirme” (ÇED) raporu veya “ÇED Gerekli Değildir” yazısı talep edilebilir.
 • Fon kaynaklı krediler erken kapatılabilir.
 • Yatırım kredileri harcama belgesi karşılığında kullandırılır.
 • Arsa bedeli kredi ile finanse edilmez. Özkaynak katkısı olarak değerlendirilir.