Banka Bonosu

ve Tahvili

Banka Bonosu ve Tahvili

Banka bonoları, bankaların borçlu sıfatıyla ihraç ederek iskontolu olarak sattıkları menkul kıymetlerdir. Özel sektör tahvilleri ise iskontolu veya kuponlu olarak ihraç edilen vadesi bir yıldan uzun olan menkul kıymetlerdir. Bankaların ihraçtaki amacı sermaye piyasalarından kaynak sağlamak ve yatırımcılara alternatif getiri imkanı sunmaktır. İhraççısının banka olması dışında banka bonosunun/tahvilinin hazine bonosu/devlet tahvilinden bir farkı bulunmamaktadır.

Özellikleri:

  • Banka bonosunun vadesi 60 günden az bir yıldan fazla olamaz. Özel sektör tahvilleri ise bir yıldan uzun vadeli menkul kıymetlerdir.
  • Banka bonoları iskontolu olarak ihraç edilirler. Özel sektör tahvilleri ise iskontolu veya kuponlu olarak ihraç edilirler.
  • Banka bonoları sabit getiri imkanı sağlarlar. Özel sektör tahvilleri ise sabit veya değişken getiri imkanı sağlarlar.
  • İkinci el piyasa işlemleri aracılığıyla likidite imkanı sağlar.
  • Vade sonunu beklenmeden işlem yapılacak tarihteki piyasa koşullarına göre nakde çevrilebilir.
  • Banka bonosu/tahvilinde elde edilecek kazançlar üzerinden %10 Stopaj uygulanır.
  • Banka bonoları/tahvilleri genel olarak hazine bonosu/devlet tahvillerine göre daha yüksek getiri imkanı sağlar.

Ayrıntılı bilgi için T.Halk Bankası A.Ş. Şubeleri'ne uğrayınız.