Hazine Bonosu

Hazine Bonosu

Vadesi 1 yıldan kısa olan, çıkaran kurum tarafından öngörülen vade sonunda belli bir bedelin ödenmesinin taahhüt edildiği menkul kıymetlerdir. T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından çıkarılan bir yıldan kısa vadeli ihraçlar, Hazine Bonosu adı altında işlem görmektedir.

Şubelerimizde, hazine bonosu alım - satım işlemleri 09:00-15:30 saatleri arasında yapılmaktadır.

Alternatif Dağıtım Kanalları'mızdan ise 24 saat boyunca hazine bonosu alım-satım işlemlerinizi yapabilirsiniz.