Dünya Bankası

KOBİ Kredileri

Dünya Bankası(DB) KOBİ Kredileri

Uygun faizli Dünya Bankası KOBİ Kredi programlarından faydalanarak, KOBİ'lerimiz yatırım ve/veya işletme sermayesi ihtiyacını finanse edebilmektedir.  Bankamız ile Dünya Bankası arasındaki anlaşma kapsamında  yayımlanan "Çevre İnceleme Prosedürleri"nin Türkçe ve İngilizce metinlerine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Kredinin Özellikleri:

 • KOBİ ve BÖİ (Büyük Ölçekli İşletmeler) tarafından kullanılabilmektedir.
 • İşletme kredilerinde 1 yıl ödemesiz dönemli toplam 4 yıl; Yatırım kredilerinde 2 yıl ödemesiz dönemli toplam 7 yıl vade imkanı bulunmaktadır. 

Dünya Bankası KOBİ Kredileri'nden faydalanabilecek sektörler;

 • İmalat Sanayi,
 • Tarıma Dayalı Sanayi,
 • Lojistik,
 • Maden,
 • Turizm,
 • Eğitim,
 • Sağlık,
 • Haberleşme,
 • Ticaret ve Hizmet,
 • Çevre Koruma,
 • Yenilenebilir enerji (Jeotermal, rüzgar, güneşli, biyo enerji vb.),
 • Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörleri
 • Yukarıda sayılan sektörlere doğrudan hizmet veren sektörler,

Dünya Bankası KOBİ ve Büyük Ölçekli Firma Kredisi

 

Bankamız ile Dünya Bankası arasında görüşmelerine devam edilen kredi programı kapsamında yayımlanan "Çevre İnceleme Prosedürleri"nin Türkçe ve İngilizce metinlerine aşağıdaki linklerde yer almaktadır.