TL/YP Teminat Mektupları

TL/YP Teminat Mektupları

Yurtiçinde ya da yurtdışında yerleşik gerçek veya tüzel kişiler lehine verilen Teminat Mektupları;

 • Bir malın teslimi, bir işin yapılması,bir borcun ödenmesi ve benzeri konularda kullanılır.
 • Muhatap kuruluşlara (teminat mektubu garantisinde iş yaptıran resmi veya özel kuruluş) veya kişilere hitaben düzenlenmektedir.
 • Söz konusu yüklenimin yerine getirilmemesi halinde ilk yazılı talepte mektup tutarının ödenmesi taahhüdünü içermektedir.  
 • Bankamızca, ilgili mevzuat çerçevesinde TL, kur riskli ve döviz ödemeli teminat mektubu düzenlenebilmektedir.
 • Teminat mektuplarının geçici, kesin, avans ve gümrük teminat mektubu şeklinde türleri bulunmaktadır.

Teminat mektupları türleri ve özellikleri hakkında bir kaç temel konu;

 • Geçici teminat mektupları bir ihaleye katılmak için, ihale makamına hitaben verilmektedir.
 • Kesin teminat, gerek ihale edilen işe ilişkin sözleşme ve şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirilmemesinden doğacak zararları, gerekse işin başkasına yaptırılması zorunda kalınırsa doğacak fiyat farkını karşılamak amacıyla sözleşme yapılmasından önce alınan teminattır.
 • Avans teminat mektuplarının konusu, müteahhitlere veya imalatçıya verilecek avansları bankanın garanti etmesi ile ilgilidir. Avans teminat mektupları, ileride yüklenicinin doğacak alacaklarından mahsup edilmek üzere verilen bir miktar paranın ödenmesini teminat altına alır.
 • Serbest konulu teminat mektupları, iş konusu ile ilgili ihalelere yönelik olarak kullandırılan, geçici, kesin ve avans teminat mektupları dışında kalan, gerçek ve tüzel kişilere hitaben çeşitli konularda verilen ve genellikle standart/belirli bir metne/şekle bağlı olmayan, muhatap tarafından istenen şekle uygun olarak hazırlanan teminat mektuplarıdır. (Gümrüklere Hitaben Verilen Teminat Mektupları, Mahkeme ve İcra Müdürlüklerine Hitaben Verilen Teminat Mektupları, Vergi Dairelerine Hitaben Düzenlenen Teminat Mektupları, Veresiye Mal Alımlarını Teminen Verilen Teminat Mektupları, Bayilik ve Acentelik İçin Verilecek Mektuplar, Diğer Kuruluşlara Hitaben Düzenlenen Teminat Mektupları, Diğer Bankalara Hitaben Düzenlenen Teminat Mektupları)

 

İnternet Şubesi’nden Teminat Mektubu Talebi ve Kullandırımı

Şubelerimiz üzerinden başvuru ve kullandırımı yapılan fiziki ya da elektronik teminat mektupları artık İnternet Şubesi üzerinden de müşterilerimizin hizmetine sunulmuştur. Kurumsal müşterilerimiz döviz cinsi TL/YP olan Elektronik veya Fiziki mektup türlerini  İnternet Şubemizden talep edebilecek ve kullandırımını gerçekleştirebilecektir. Müşterimiz talep etmiş olduğu teminat mektuplarını Teminat Mektubu İzleme (Onay/İptal) menüsü aracılığıyla izleyebilecek, onay/iptal işlemlerini gerçekleştirebilecektir.

Dijital kanal üyeliği olan şahıs, esnaf, ticari, kurumsal müşterilerimiz günlük tanımlanan limit dahilinde tek seferde maksimum 200.000 TL olacak şekilde, standart ve özel metinli Teminat Mektubu taleplerini İnternet Şubesi üzerinden iletebilecek ve kullanabilecektir.

 • Şahıs şirketleri
 • Esnaf müşterilerimiz
 • Ticari/Kurumsal müşterilerimiz

 • Kredi > Teminat Mektupları > Teminat Mektup Talebi,
 • Kredi > Teminat Mektupları > Teminat Mektup İzleme (Onay/İptal),
 • Başvuru > Teminat Mektupları > Teminat Mektup Talebi,
 • Başvuru > Teminat Mektupları > Teminat Mektup İzleme (Onay/İptal)

Elektronik Mektup Türleri:

 • Özel (Avans, Geçici, Kesin),
 • Gümrük Müdürlüğü (Kesin),
 • Eximbank (Kesin),
 • Kamu İhale Kurumu (Geçici) olarak verilmekte ve ilgili kuruma iletilmektedir.

Fiziki Mektup ise:

 • Avans,
 • Geçici,
 • Kesin olarak talep edilmekle beraber müşterimiz seçmiş olduğu herhangi bir şubemizden fiziki olarak teslim alabilecektir.

 • Zaman tasarrufu sağlar,
 • Şubeye gitmenize gerek kalmadan mektup oluşturabilir,
 • İstediğiniz şubeden fiziki mektubunuzu alabilir,
 • Avantajlı komisyon oranlarından faydalanabilir,
 • Online başvuru ile kâğıt/evrak israfının önlenmesine katkıda bulunabilir,
 • Yetkilendirdiğiniz kişiler tarafından teminat mektubu izleme/onay /iptal fonksiyonları gerçekleştirebilir.