TL/YP Teminat Mektupları

TL/YP Teminat Mektupları

Yurtiçinde ya da yurtdışında yerleşik gerçek veya tüzel kişiler lehine verilen Teminat Mektupları;

  • Bir malın teslimi, bir işin yapılması,bir borcun ödenmesi ve benzeri konularda kullanılır.
  • Muhatap kuruluşlara (teminat mektubu garantisinde iş yaptıran resmi veya özel kuruluş) veya kişilere hitaben düzenlenmektedir.
  • Söz konusu yüklenimin yerine getirilmemesi halinde ilk yazılı talepte mektup tutarının ödenmesi taahhüdünü içermektedir.  
  • Bankamızca, ilgili mevzuat çerçevesinde TL, kur riskli ve döviz ödemeli teminat mektubu düzenlenebilmektedir.
  • Teminat mektuplarının geçici, kesin, avans ve gümrük teminat mektubu şeklinde türleri bulunmaktadır.

Teminat mektupları türleri ve özellikleri hakkında bir kaç temel konu;

  • Geçici teminat mektupları bir ihaleye katılmak için, ihale makamına hitaben verilmektedir.
  • Kesin teminat, gerek ihale edilen işe ilişkin sözleşme ve şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirilmemesinden doğacak zararları, gerekse işin başkasına yaptırılması zorunda kalınırsa doğacak fiyat farkını karşılamak amacıyla sözleşme yapılmasından önce alınan teminattır.
  • Avans teminat mektuplarının konusu, müteahhitlere veya imalatçıya verilecek avansları bankanın garanti etmesi ile ilgilidir. Avans teminat mektupları, ileride yüklenicinin doğacak alacaklarından mahsup edilmek üzere verilen bir miktar paranın ödenmesini teminat altına alır.
  • Serbest konulu teminat mektupları, iş konusu ile ilgili ihalelere yönelik olarak kullandırılan, geçici, kesin ve avans teminat mektupları dışında kalan, gerçek ve tüzel kişilere hitaben çeşitli konularda verilen ve genellikle standart/belirli bir metne/şekle bağlı olmayan, muhatap tarafından istenen şekle uygun olarak hazırlanan teminat mektuplarıdır. (Gümrüklere Hitaben Verilen Teminat Mektupları, Mahkeme ve İcra Müdürlüklerine Hitaben Verilen Teminat Mektupları, Vergi Dairelerine Hitaben Düzenlenen Teminat Mektupları, Veresiye Mal Alımlarını Teminen Verilen Teminat Mektupları, Bayilik ve Acentelik İçin Verilecek Mektuplar, Diğer Kuruluşlara Hitaben Düzenlenen Teminat Mektupları, Diğer Bankalara Hitaben Düzenlenen Teminat Mektupları)