KGF Destek Paketleri

Firmalarımızın yatırım, ihracat ve işletme harcamalarının finansmanına yönelik 2023 yılı KGF Kefaletli Destek Paketleri Halkbank’ta!

2023 yılı KGF Kefaletli Destek Paketleri kapsamında ihtiyaçlarınıza uygun olarak aşağıda yer alan paketler için Bankamıza yapacağınız kredi başvurusu ile KGF kefaletli ve uygun koşullu kredi imkânlarından yararlanabilirsiniz.

6 Şubat Depremleri-Yatırım Giderleri Destek Paketi

6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen deprem felaketleri nedeniyle Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerimizde faaliyet gösteren işletmelerin yatırım harcamalarının ve yatırıma bağlı işletme giderlerinin finansmanı amacıyla KGF kefaletli 6 Şubat Depremleri-Yatırım Giderleri Destek Paketi oluşturulmuştur. 

Limit: Yatırım Kredisi ve Yatırıma Bağlı İşletme Kredisi kapsamında KOBİ niteliğindeki firmalar azami 38.800.000  TL, KOBİ dışı firmalar azami 147.000.000 TL’ye kadar kredi kullanabileceklerdir.

Vade: Yatırım kredileri için 36 aya kadar ödemesiz dönem ile birlikte toplam 120 aya kadar vade seçeneği bulunmaktadır. Yatırıma bağlı işletme kredileri için 12 aya kadar ödemesiz dönem ile birlikte toplam 60 aya kadar vade seçeneği sunulacaktır.

Kefalet Oranı: KOBİ %90 ve KOBİ dışı %85

6 Şubat Depremleri-İşletme Giderleri Destek Paketi

6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana deprem felaketinin ticari yaşama ve istihdama olan etkilerinin azaltılması amacıyla Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerimizde faaliyet gösteren işletmelerin; maaş ve kira ödemeleri başta olmak üzere işletme giderlerinin finansmanı amacıyla KGF kefaletli 6 Şubat Depremleri-İşletme Giderleri Destek Paketi oluşturulmuştur.

Limit: İşletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda KOBİ niteliğindeki firmalar azami 5.555.000 TL, KOBİ dışı firmalar 17.647.000 TL’ye kadar işletme kredisi kullanabileceklerdir.

Vade: 12 aya kadar ödemesiz dönem ile birlikte toplam 60 aya kadar vade seçeneği bulunmaktadır.

Kefalet Oranı: KOBİ %90 ve KOBİ dışı %85

İşletme Giderleri Destek Paketi

Firmaların, maaş ve kira ödemeleri başta olmak üzere işletme giderlerinin finansmanı amacıyla KGF kefaletli İşletme Giderleri Destek Paketi oluşturulmuştur. Paketten KOBİ ve KOBİ dışı firmalar yararlanabilecektir.

Limit: İşletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda KOBİ niteliğindeki firmalar azami 6.250.000 TL, KOBİ dışı firmalar 20.000.000 TL’ye kadar işletme kredisi kullanabileceklerdir.

Vade: 6 aya kadar ödemesiz dönem ile birlikte toplam 24 aya kadar vade seçeneği bulunmaktadır.

Kefalet Oranı: KOBİ %80 ve KOBİ dışı %75

Yatırım-Proje Finansmanı Destek Paketi

Öncelikli olarak imalat sanayiinde faaliyette bulunan firmalar ile ihracatçı firmalar başta olmak üzere yatırım yapmayı planlayan KOBİ ve KOBİ dışı tüm firmaların yatırım ve yatırıma bağlı işletme harcamalarının finansmanı amacıyla KGF kefaletli Yatırım-Proje Finansmanı Destek Paketi oluşturulmuştur.

Limit: Yatırım Kredisi ve Yatırıma Bağlı İşletme Kredisi kapsamında KOBİ statüsündeki firmalar azami 23.525.000 TL, KOBİ dışı firmalar azami 100.000.000 TL’ye kadar kredi kullanabileceklerdir. Firmaların Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında gerçekleştirecekleri yatırımlar içinse KOBİ statüsündeki firmalar azami 41.175.000 TL, KOBİ dışı firmalar azami 156.250.000 TL’ye kadar kredi kullanabileceklerdir.

Vade: Yatırım kredileri için 24 aya kadar ödemesiz dönem ile birlikte toplam 120 aya kadar vade seçeneği bulunmaktadır. Yatırıma bağlı işletme kredileri için 6 aya kadar ödemesiz dönem ile birlikte toplam 36 aya kadar vade seçeneği sunulacaktır.

Kefalet Oranı: KOBİ %85 ve KOBİ dışı %80

İmalat Sanayii Destek Paketi (KGF)

Makine imalatı, elektrik-elektronik sektörü, elektronik bileşenlerin ve devre kartlarının imalatı, elektrik motoru-jeneratör ve ekipmanları imalatı, kablolamada kullanılan tel ve kablo imalatı, ilaç ve medikal sektörü, otomotiv tedarik sanayi, kimyasal madde imalatı, cam ve toprak sanayi (sadece yeşil dönüşüme yönelik yatırımlar), demiryolu yük taşımacılığı (elektrikli lokomotif yatırımları) sektörlerinde faaliyet gösteren tüm KOBİ ve KOBİ Dışı işletmelerin yatırım ve yatırıma bağlı işletme harcamalarının finansmanı amacıyla KGF kefaletli İmalat Sanayii Destek Paketi oluşturulmuştur.

Limit: İşletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda KOBİ niteliğindeki firmalar azami 55.000.000 TL, KOBİ dışı firmalar 176.000.000 TL’ye kadar kredi kullanabileceklerdir.

Vade: Yatırım kredileri için 24 aya kadar ödemesiz dönem ile birlikte toplam 120 aya kadar vade seçeneği bulunmaktadır. Yatırıma bağlı işletme kredileri için 12 aya kadar ödemesiz dönem ile birlikte toplam 48aya kadar vade seçeneği sunulacaktır.

Kefalet Oranı: KOBİ %90 ve KOBİ dışı %85

Dijital Dönüşüm Destek Paketi (KGF)

İmalat sanayiinde faaliyet gösteren KOBİ'lerin dijital dönüşüm süreçlerinin [büyük veri, yapay zeka (AI), endüstriyel nesnelerin interneti (IIoT), bulut bilişim ve platform hizmetlerinin temini vb.] tamamlanmasına yönelik yatırım ve yatırıma bağlı işletme giderlerine ilişkin KGF kefaletli Dijital Dönüşüm Destek Paketi oluşturulmuştur.

Limit: İşletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda KOBİ niteliğindeki firmalar azami 25.000.000 TL’ye kadar kredi kullanabileceklerdir.

Vade: Yatırım kredileri için 12 aya kadar ödemesiz dönem ile birlikte toplam 48 aya kadar vade seçeneği bulunmaktadır. Yatırıma bağlı işletme kredileri için 6 aya kadar ödemesiz dönem ile birlikte toplam 30 aya kadar vade seçeneği sunulacaktır.

Kefalet Oranı: KOBİ %80

Teknoloji Destek Paketi (KGF)

4691 sayılı Kanun kapsamında;

  • Teknoloji geliştirme bölgelerinde ve ihtisas teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren,
  • KOSGEB tarafından TEKMER adı kullanım hakkı tanınmış Teknoloji Geliştirme Merkezlerinde faaliyette bulunan,
  • 5746 sayılı Kanun kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan Tasarım Merkezi Belgesi ve/veya ArGe Merkezi Belgesi almış olan,
  • Patent veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi (TÜR) olan

KOBİ ve KOBİ Dışı işletmelerin yatırım ve yatırıma bağlı işletme giderlerine ilişkin KGF kefaletli Teknoloji Destek Paketi oluşturulmuştur.

Limit: Yatırım Kredisi ve Yatırıma Bağlı İşletme Kredisi kapsamında KOBİ statüsündeki firmalar azami 27.000.000 TL, KOBİ dışı firmalar azami 82.000.000 TL’ye kadar kredi kullanabileceklerdir.

Vade: Yatırım kredileri için 12 aya kadar ödemesiz dönem ile birlikte toplam 48 aya kadar vade seçeneği bulunmaktadır. Yatırıma bağlı işletme kredileri için 6 aya kadar ödemesiz dönem ile birlikte toplam 36 aya kadar vade seçeneği sunulacaktır.

Kefalet Oranı: KOBİ %90 ve KOBİ dışı %85

Kadın Girişimci Destek Paketi (KGF)

Mal ve hizmet üretimine, serbest meslek ya da ticari faaliyete yönelik yeni bir iş yeri açmak isteyen ya da bir iş fikrine dayalı olarak faaliyet gösteren, sahibi kadın olan gerçek kişi işletmeler, hisseleri toplamının en az %50’si başvuru tarihi itibarıyla kadın girişimcilere ait olan tüzel kişi işletmeler ve ortaklarının en az % 50’si kadın olan kadın kooperatiflerinin desteklenerek kadın girişimciliği ekosisteminin güçlendirilmesi amacıyla KOBİ işletmelerin yatırım ve işletme giderlerine ilişkin KGF kefaletli Kadın Girişimci Destek Paketi oluşturulmuştur.

Limit: İşletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda KOBİ niteliğindeki firmalar azami 2.220.000 TL’ye kadar kredi kullanabileceklerdir.

Vade: Yatırım kredileri için 12 aya kadar ödemesiz dönem ile birlikte toplam 60 aya kadar vade seçeneği bulunmaktadır. İşletme kredileri için 12 aya kadar ödemesiz dönem ile birlikte toplam 36 aya kadar vade seçeneği bulunmaktadır.

Kefalet Oranı: KOBİ %90

Girişimci Destek Paketi (KGF)

Genç girişimciler başta olmak üzere tüm girişimcilerin finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması sağlanarak yenilikçiliğin ve yüksek teknoloji üretiminin desteklenmesi amacıyla KGF kefaletli Girişimci Destek Paketi oluşturulmuştur.

Limit: İşletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda;

Başvuru tarihi itibarıyla 1 yıldan kısa süredir faaliyette bulunan girişimci KOBİ’ler 1.000.000 TL’ye kadar kredi kullanabileceklerdir.

Başvuru tarihi itibarıyla 1 yıldan uzun süredir faaliyette bulunan girişimci KOBİ’ler 1.110.000 TL’ye kadar kredi kullanabileceklerdir.

Vade: 12 aya kadar ödemesiz dönem ile birlikte toplam 60 aya kadar vade seçeneği bulunmaktadır.

Kefalet Oranı: KOBİ %90

Yeşil Dönüşüm ve Enerji Verimliliği Destek Paketi (KGF)

Üretim kalitesi ve miktarının düşüşüne yol açmadan enerji tüketiminin azaltılmasını amaçlayan yatırımların desteklenerek enerji verimliliğine katkı sağlanması amacıyla Yeşil Dönüşümü ve Enerji Verimliliğini Destekleme Paketi oluşturulmuştur.

Limit: Yatırım Kredisi ve Yatırıma Bağlı İşletme Kredisi kapsamında KOBİ niteliğindeki firmalar azami 25.000.000 TL’ye kadar, KOBİ Dışı firmalar ise 66.000.000 TL’ye kadar kredi kullanabileceklerdir.

Vade: Yatırım kredileri için 24 aya kadar ödemesiz dönem ile birlikte toplam 120 aya kadar vade seçeneği bulunmaktadır. Yatırıma bağlı işletme kredileri için 6 aya kadar ödemesiz dönem ile birlikte toplam 36 aya kadar vade seçeneği sunulacaktır.

Kefalet Oranı: KOBİ %80 ve KOBİ dışı %75

Döviz Kazandırıcı Faaliyetleri Destek Paketi (KGF)

İhracatçı veya döviz kazandırıcı hizmetler sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ ve KOBİ dışı firmalara kullandırılarak, mevcut ihracatçı firma sayısının ve gerçekleştirilen ihracat hacimlerinin arttırılması amacıyla Döviz Kazandırıcı Faaliyetleri Destek Paketi oluşturulmuştur.

Limit: İşletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda KOBİ statüsündeki firmalar azami 11.000.000 TL, KOBİ dışı firmalar azami 25.000.000 TL’ye kadar kredi kullanabileceklerdir.

Vade: 6 aya kadar ödemesiz dönem ile birlikte toplam 24 aya kadar vade seçeneği sunulacaktır.

Kefalet Oranı: KOBİ %85 ve KOBİ dışı %80

Konut İnşaatı Destek Paketi (KGF)

Devam eden konut projesi olan firmalar başta olmak üzere inşaat sektöründe faaliyet gösteren işletmelere finansman desteği sağlanması amacıyla Konut İnşaatı Destek Paketi oluşturulmuştur.

Limit: İşletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda KOBİ niteliğindeki firmalar azami 43.000.000 TL’ye kadar kredi kullanabileceklerdir.

Vade: 12 aya kadar ödemesiz dönem ile birlikte toplam 36 aya kadar vade seçeneği sunulacaktır.

Kefalet Oranı: KOBİ %80

Yeni Konut Finansman Destek Paketi (KGF)

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı’nın ortak programı olan  “Yeni Konut Finansman Programı” çerçevesinde yapacağı/yapmakta olduğu konut inşaatı kapsamında Bankamız ile garantörlük sözleşmesi imzalayan inşaat firmalarının yararlanması amaçlanmaktadır.

Limit: KOBİ niteliğindeki firmalar azami 43.750.000 TL, KOBİ dışı firmalar 200.000.000 TL’ye kadar kredi kullanabileceklerdir.

Vade: 12 aya kadar ödemesiz dönem ile birlikte toplam 36 aya kadar vade seçeneği sunulacaktır.

Kefalet Oranı: KOBİ %80 ve KOBİ dışı %75

Bölgesel Odaklı KOBİ Destek Paketi (KGF)

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ve Kalkınma Ajansları iş birliği ile yürütülen Ortak Finansman Destek Programı kapsamında, imalat sanayiinde faaliyet gösteren işletmeler başta olmak üzere desteklenmeye hak kazanan KOBİ’lerin yatırım ve yatırıma bağlı işletme harcamalarının finanse edilmesi amacıyla ‘‘Bölgesel Odaklı KOBİ Destek Paketi (KGF)’’ oluşturulmuştur.

Limit: Yatırım Kredisi ve Yatırıma Bağlı İşletme Kredisi kapsamında KOBİ niteliğindeki firmalar azami 5.555.000 TL’ye kadar kredi kullanabileceklerdir.

Vade: Yatırım kredileri için 24 aya kadar ödemesiz dönem ile birlikte toplam 120 aya kadar vade seçeneği bulunmaktadır. Yatırıma bağlı işletme kredileri için 12 aya kadar ödemesiz dönem ile birlikte toplam 36 aya kadar vade seçeneği sunulacaktır.

Kefalet Oranı: KOBİ %90

Eğitim Destek Paketi (KGF)

Personel maaş ödemelerini karşılamakta güçlük çeken 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının c bendinde tanımlanan özel öğretim kurumlarının (özel eğitim, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim özel okulları) finansmanı amacıyla Eğitim Destek Paketi oluşturulmuştur.

Limit: İşletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda KOBİ statüsündeki firmalar azami 25.000.000 TL, KOBİ dışı firmalar azami 65.000.000 TL’ye kadar kredi kullanabileceklerdir.

Vade: 6 aya kadar ödemesiz dönem ile birlikte toplam 24 aya kadar vade seçeneği sunulacaktır.

Kefalet Oranı: KOBİ %85 ve KOBİ dışı %75

EYT Destek Paketi

EYT düzenlemesi kapsamında çalışanları emekli olacak firmalarımızın kıdem tazminatı ödemelerinin yükünü hafifletmek için EYT Destek Paketi oluşturulmuştur. Paket ile 03.03.2023 tarihli ve 7438 sayılı Kanun çerçevesinde çalışanlarına emeklilik nedeni ile kıdem tazminatı ödeyecek KOBİ ve KOBİ Dışı firmaların kıdem tazminatından kaynaklanan finansman ihtiyacının sağlanması amaçlanmaktadır.

Limit: KOBİ niteliğindeki firmalar azami 13.330.000  TL, KOBİ dışı firmalar azami 28.570.000 TL’ye kadar kredi kullanabileceklerdir.

Vade: 6 aya kadar ödemesiz dönem ile birlikte toplam 36 aya kadar vade seçeneği bulunmaktadır.

Kefalet Oranı: KOBİ %75 ve KOBİ dışı %70

Kimler Yararlanabilir?

KGF destek paketlerinden, kriterleri sağlayan KOBİ ve KOBİ dışı firmalarımız yararlanabilecektir.

Paketlerden yararlanacak firmalarımızın, istihdamı azaltmayacağı yönünde taahhütte bulunması gerekmektedir.