İhracat

Kredileri

İhracat Kredileri

İhracat Kredisi, ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı faaliyetlerin finansmanı amacıyla Türk Lirası cinsinden kullandırılan bir kredi türüdür.

TL İhracat Kredisi, ihracata yönelik çalışan firmaların işlemlerinin finansmanı amacıyla, ihraç konusu malların yurt dışına gönderilmek üzere yüklemesi yapılmadan önce (ihracat hazırlık kredisi olarak) veya yüklemeden sonra kullanılır.  

Kredinin Özellikleri:

  • Riski TL olarak takip edilir ve faizi TL olarak tahakkuk ettirilir.
  • Tl İhracat kredisi sadece aylık eşit taksitli (AET) olarak kullandırılabilecektir.
  • Kredinin üst limiti firmanın kredi değerliliği dikkate alınarak firma bazında belirlenecektir.
  • Kredinin vadesi azami 24 aydır.
  • İhracat amacıyla kullandırılan bu tür krediler, vergi, resim ve harç istisnasından yararlandırılmaktadır.

İhracata konu ürünlerinizin hazırlık aşamasındaki finansmanını sağlamak için değişken faizli rotatif ödemeli ya da sabit faizli spot, taksitli döviz krediniz uygun faiz oranları ile Halkbank’ta.