Tahsilat

Sistemleri

Tahsilat Sistemleri

Halkbank Nakit Yönetimi'nde tüm sorunlarınızı çözüyor...

Doğrudan Borçlandırma Sistemi; kurumsal ve ticari firmaların bayi veya müşterilerinden yapacakları fatura tahsilatlarının otomatik olarak Halkbank tarafından gerçekleştirilmesidir.

Elektronik ortamda gönderilen fatura tahsilat bilgileriniz, otomatik olarak Bankamız sistemine aktarılır ve fatura tutarları vadesi geldiğinde bayilerinizin/müşterilerinizin hesaplarından otomatik virman yöntemi ile alınarak (ana firma) hesabınıza aktarılır.

DBS, kredisiz olabileceği gibi bayilere tahsis edilen kredi limitleri dahilinde Halkbank garantisi altında da gerçekleştirilebilmektedir.

DBS'nin Size Sağladığı Avantajlar

  • Alacaklarınızın tahsil edilememe riski, Halkbank tarafından bayi müşterilerin kredilendirilmesi ve ödeme garantisi verilmesi ile ortadan kalkar.
  • Nakit akışı önceden belirlenerek kontrol altına alınır.
  • Halkbank ile firmanız arasında kurulan muhasebe entegrasyonu vasıtası ile takip kolaylığı sağlanır ve operasyonel iş yükü azalır.
  • Teminatlanma amacı ile sarf edilen giderler ortadan kalkar.

YENİ: Firmanız tarafından yazılım yapılmasına gerek kalmadan fatura girişlerini yapmanız ve Bankamız sistemine gönderebilmeniz için Bankamız tarafından yeni bir uygulama başlatılmıştır. Buna göre, DBS anlaşması sağlanan firmalarımıza talep ettikleri takdirde bir program yüklenecek ve söz konusu program aracılığı ile borç bilgileri firmanız tarafından girilerek Bankamıza elektronik ortamda iletilecektir. Fatura tutarları TL veya YP cinsinden olabilecektir.

DBS'nin Bayi/Müşterilerinize Sağladığı Avantajlar

  • Tahsis edilen DBS kredisi sayesinde kısa vadeli finansman ihtiyacı karşılanmış olacaktır. Ödemelerinde kullandıkları çeklerin takibinin yarattığı operasyonel yük ortadan kalkacaktır.
  • Fatura bedelleri herhangi bir bedel alınmadan otomatik virman yöntemiyle bayi hesabından tahsil edileceği için EFT ve Havale masrafları ortadan kalkacaktır.
  • Kredi faizi gün sonu bakiye üzerinden hesaplanacağı için kısa süreli kredi kullanımlarında faiz tasarrufu sağlanacaktır.
  • Tahsis edilen DBS kredi limitleri firma nezdinde bir teminat oluşturacağı için ileride yaşanabilecek kredi temini ihtiyacını şimdiden karşılayacaktır.

DTS, kurumsal ve ticari firmaların, bayi veya müşterilerinin mal alımından doğan borçlarının tahsilatlarının otomatik virman yöntemi ile gerçekleştirilmesini sağlayan bir sistemdir.

DBS’den farkı, bayi veya müşterilerin kredilendirilmemesidir.

Tahsilatlarını yoğun olarak çekle gerçekleştiren firmaların çek bilgilerinin ve bankada oluşan akıbet bilgilerinin muhasebe sistemlerine girişi aşamasında ortaya çıkan operasyonel iş yükünü ortadan kaldırmayı amaçlayan bir sistemdir.

Çalışma Şekli:

Çekler borçlular tarafından Şirketinize gönderilmeden doğrudan en yakın Halkbank Şubesi’ne teslim edilir ya da şirketinizin muhasebe sistemine girilmiş olan müşteri çekleri elektronik ortamda Halkbank’a gönderilerek otomatik olarak sisteme girilmiş olur. Tahsile alınan çeklerin bilgileri ve çeklerin akibet bilgileri sistem aracılığı ile Şirketinize muhasebe sisteminize entegre olacak şekilde Halkbank tarafından gönderilir.

Kurumsal firmaların tahsil amacıyla Bankamıza verdiği senet bilgilerinin elektronik ortam aracılığı ile Bankamıza gönderilmesi ve otomatik olarak sistemimize aktarılması; bu senetlere ait tahsilat bilgilerinin yine aynı yolla firmaya gönderilmesidir. Sistemde firma ile muhasebe entegrasyonu sağlanarak, hem firma hem de Bankamız açısından operasyonel iş yükünün hafifletilmesi amaçlanmaktadır.

Çalışma Şekli:

Şirketinizin muhasebe sistemine girilmiş olan senetler elektronik ortamda Halkbank'a gönderilerek otomatik olarak sisteme girilmiş olur. Söz konusu senetler aynı gün fiziksel olarak da ilgili şubenize teslim edilmelidir. Tahsile alınan senetlerin bilgileri ve senetlerin akibet bilgileri sistem aracılığı ile muhasebe sisteminize entegre olacak şekilde Halkbank tarafından aynı yolla Şirketinize gönderilir.