On Soruda İnovasyon

On Soruda İnovasyon

İnovasyon ürün, üretim ya da pazarlama yöntemi, organizasyonel yapılanmalarda yeni ya da önemli ölçüde geliştirilmiş, ekonomik veya sosyal değer taşıyan çözümlerin üretilmesi olarak özetlenebilir.

İnovasyon, işletme problemlerine çözüm getirmeyi amaçlar. Bunun için işletmenin varlığını sürdürebilmesi, işletmenin pazarda lider konuma gelmesi ve kârın arttırılmasını hedefler.

İnovasyon çoğunlukla dört aşamalı bir süreçtir. Bunlar problemin tanımlanması, yaratıcı fikir ve çözümlerin oluşturulması, fikirlerin değerlendirilmesi ve seçilmesi, uygulamaya geçilmesi şeklinde sıralanıyor.

Tabii ki hayır. İnovasyonu sadece büyük firmaların yürütebileceği bir faaliyet olarak görmeyin.

Aslında KOBİ’ler inovasyona daha yatkındır. Zira her düzeyde tüketiciye yakın olarak çalışırlar. Bu nedenle onların tercihlerini ve problemlerini görürler. Üretim mekanizmalarında gerekli değişiklikler yaparak değişen pazar şartlarına hızlı bir şekilde uyum sağlama kabiliyetlerini artırabilirler.

KOBİ’ler yapı itibariyle yeniliğe daha yatkın olmalarına rağmen bu süreçte bazı zorluklar yaşayabilirler. Örneğin projelerine bütçe bulma konusunda zorlanabilirler. Teknolojik olarak know-how eksikliği sorun olabilir. Nitelikle personel eksikliği yaşanabilir.

Ar-Ge yapıyor musunuz? Son 3 yılda firma için yeni bir ürün ortaya kondu mu? Firma yeni bir süreç geliştirdi mi? Patent başvurunuz var mı? Yanıtlarınız evet ise yenilikçi firma sayılırsınız.

Yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve girişimcilerin geliştirilmesine yönelik programlardan yararlanabilirsiniz. Şirketinizde Ar-Ge bilincinin yaygınlaştırılması ve Ar-Ge kapasitesinin artırılmasına yönelik faaliyetlerde bulunabilirsiniz.

Şirket performansınızı uluslararası rakiplerinin düzeyine yükselterek öngörülemeyen gelişmelere karşı güçlenmiş olursunuz. İnovasyon yatırımları sayesinde dinamik ve rekabetçi bir KOBİ’ye dönüşebilirsiniz.

İnovasyonu, laboratuvarlarda beyaz önlüklü uzmanların işi olarak görmeyin. Tabii ki inovasyon her sektörde mümkün. Ancak bazı alanlarda çok hızlı değişimler yaşanırken bazı sektörlerde bu süreç daha düşük olabilir.