Tarım Sigortaları

Tarım Sigortaları

Seralarda tarım sigortası yapabilmek için öncelikle risk incelemesinin yapılarak eksperin onay vermesi gerekmektedir. Seralarda ürün, konstrüksiyon, örtü ve teknik donanım da dahil olmak üzere tüm bedeller eksperin belirttiği değer üzerinden hesaplanır.

Sera sigortasının kapsadığı teminatlar nelerdir?

 • Dolu
 • Yangın
 • Fırtına (eksperin belirlediği kriterlere uyan seralarda)
 • Hortum
 • Heyelan
 • Deprem
 • Taşıt çarpması 
 • Sel ve Su baskını (Çok yoğun yağış veya kar erimesi sonucunda vadi, göl, nehir, çay, dere yatakları ve kanalların büyük su kütlesi ile yüklenerek taşması ile meydana gelen ve beklenmeyen ani su akıntıları nedeniyle, sigortalı sera ve içindeki şeylerde doğrudan meydana gelecek zararlar.)

Devlet destekli Sera Sigortası ile ilgili ayrıntılı bilgi ve sunulan hizmetler hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Her türlü hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahale, her türlü kaza, yılan ve böcek sokması, zehirli çayır otları ve yeme bağlı zehirlenmeler, doğal afet ve güneş çarpmaları, yangın ve infilak sebebiyle meydana gelen ölüm ve mecburi kesim riskleri ile teknik şartlar çerçevesinde yavru atma teminatını içerir.

Devlet destekli hayvan hayat sigortası ile ilgili daha ayrıntılı bilgi almak için tıklayınız

Her türlü kanatlı hayvan hastalıkları, her türlü kazalar, zehirlenmeler, her türlü doğal afetler, yangın veya infilak sebebiyle meydana gelen ölümler, zorunlu öldürmeler ve zorunlu kestirmeleri kapsar.

Devlet Destekli Kümes Hayvanları Hayat Sigortası   ile ilgili ayrıntılı bilgi ve sunulan hizmetler hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Poliçe Süresi ve Ödeme şekli

Poliçe süresi Bitkisel Ürün Sigortaları için hasat sonuna kadar, Hayvan Hayat, Sera ve Su Ürünleri sigortaları için 1 yıl, Kümes Hayvanları için ise hayvanın cinsine göre değişmektedir. Ödeme şekli primin yarısı (%50’si) Devlete kalmak suretiyle, diğer yarısı üzerinden,

 • Bitkisel Ürün Sigortaları için %25 peşin, kalan miktarı en geç hasattan 1 ay sonra.
 • Hayvan Hayat, Su Ürünleri ve Broiler dışındaki kümes hayvanları için %25 peşin, kalan miktar 5 eşit taksit şeklinde,
 • Seralar için %10 peşin, kalan miktar Ağustos -Aralık aylarında kesilen poliçeler için Mayıs sonunda, Ocak-Temmuz aylarında kesilen poliçeler için Kasım sonunda tahsil edilir.

Hasar İhbarları

Bitkisel Ürün Sigortalarında hasar ihbarları, en geç 5 işgünü içinde Halkbank şubelerimiz aracılığı ile Tarsim'e yapılır. Hasar tespitleri Tarım Sigortaları Havuzu İşletmesi A.Ş. (TARSİM) tarafından görevlendirilen eksperler tarafından yapılır ve kesinleşen tazminat miktarları en geç 30 gün içinde yine TARSİM tarafından sigortalıya banka kanalıyla ödenir.

Bu sigortaya sahip olmak için ne yapmalıyım?

ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi) kaydı güncellenmiş olan çiftçilerin, en yakın Halkbank Şubesi’ne başvurması yeterlidir. Poliçeniz, başvurduğunuz şubede riskleriniz anında teminat altına alınarak en kısa sürede size ulaştırılacaktır.

Yapılacak risk incelemesi dikkate alınarak, ölüm riski teminatı; su ürünleri sigortası genel şartları, tarife ve talimatları kapsamında teminat altına alınır.

Su ürünleri sigortası  ile ilgili ayrıntılı bilgi ve sunulan hizmetler hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Her türlü hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahale, her türlü kaza, yılan ve böcek sokması, zehirli çayır otları ve yeme bağlı zehirlenmeler, doğal afet ve güneş çarpmaları, yangın ve infilak sebebiyle meydana gelen ölüm ve mecburi kesim riskleri ile teknik şartlar çerçevesinde yavru atma teminatını içerir.

Devlet destekli hayvan hayat sigortası ile ilgili daha ayrıntılı bilgi almak için tıklayınız