Sağlık Sigortaları

Sağlık Sigortaları

Sigortalının ve ailesinin hastane giderleri, ameliyat, yatak, doktor ve tedavi masraflarını, belirlenen limitler dahilinde yurtiçi/yurtdışı ve yatarak/ayakta tedavi teminatları kapsamında karşılar.

Kimler yararlanır?

18-65 yaş arası ciddi bir sağlık problemi olmayan her fert faydalanabilir.

Süresi Nedir?

Sigorta süresi 1 yıldır.

Vergi Avantajı

Ödenecek primler, yürürlükteki vergi kanunlarında belirtilen limitler dahilinde vergi matrahından düşülür.

Sağlık Sigortası Ürünleri

 • Geniş Kapsamlı Sağlık Sigortası
 • Acil Durum Sigortası
 • Seyahat Sigortası

Prim ve Ödeme Şekli

Sigorta primi yaşa, cinsiyete ve seçilen teminat planına göre belirlenmektedir. Yıllık Sigorta primi %25 peşin, kalanı 5 eşit taksit veya peşin olarak hesap/kredi kartından tahsil edilebilir.

Anlaşmalı Kurumlar Listesi

Detaylı bilgiye burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Başvuru için:

Size en yakın Halkbank Şubesi’ne başvurarak, başvuru formunu doldurmanız yeterlidir. Türkiye Sigorta A.Ş. tarafından yapılan değerlendirme kapsamında sigorta kapsamına dahil olabilirsiniz.

Geniş Kapsamlı Sağlık Sigortası, sağlığınızı tehdit eden birçok riske karşı size geniş kapsamlı bir güvence sunmakta. MedNet sistemi ile Türkiye’nin en yaygın anlaşmalı kuruluş ağı ile sağlık hizmetlerini sunmaktadır.

 • Hastane Tedavi Teminatı dünyanın her yerinde geçerlidir.
 • İstenirse Ayakta Tedavi Teminatı da eklenerek tam bir güvenceye sahip olunabilir.

Hastane Tedavisi Teminatları nelerdir?

 • Ameliyat, tıbbi tedavi,
 • Hekim ücretleri,
 • Oda, yemek ve refakatçi,
 • Yoğun bakım,
 • Tedavi süresince yapılan tetkikler,
 • Tedavi süresince kullanılan ilaç ve tıbbi malzemeler,
 • Kullanılan tıbbi donanım,
 • Yatış sürecinde yapılan fizik tedavi,
 • Kemoterapi, radyoterapi,
 • Trafik kazası halinde diş ve burun ile ilgili tedaviler,
 • Diyaliz,
 • Doğum,
 • Organ ve doku nakli (kalp, karaciğer, böbrek),
 • Acil tıbbi yardım ve kara, deniz ve hava ambulansı giderleri.

Ayakta Tedavi Teminatları nelerdir?

 • Doktor muayene
 • Reçeteli ilaç
 • Tanı amaçlı incelemeler
 • Fizik Tedavi giderleri

Limitler 4 seçenek halinde sunulur.
1000$, 1500$ , 2000$, 2500 $

Geniş Kapsamlı Sağlık Sigortası ile ilgili detaylı bilgilere ve sıkça sorulan sorulara ulaşabilmek için tıklayınız .

Sigortalının acil bir durumda acil tıbbi yardım, kara ambulansı, tıbbı danışma hattı hizmetleri ile acil durum nedeniyle oluşan tedavi giderleri  yıllık limit dahilinde karşılanır. Acil Durum Sigortasında bekleme süreli durum bulunmamaktadır. Oldukça ekonomik bir prim yapısına sahip olmakla beraber ihtiyaca uygun bir sağlık sigortası modelidir. Sadece yurt içinde geçerlidir.

Teminatları nelerdir?

 • Acil Tıbbi Yardım ve Kara Ambulansı hizmetlerini,
 • Tıbbi Danışma Hattı hizmetlerini,
 • Sağlık Kuruluşunda tedavi giderlerinin karşılanmasını

teminat altına alır.

Acil Durum kapsamına neler girmektedir? 

 • Zehirlenme
 • Yanık
 • Elektrik çarpması
 • Donma
 • Anjio ödem ve anaflaktik şok
 • Hayvan ısırıkları
 • Solunum sistemine yabancı cisim kaçması
 • Tahriş edici madde yanıkları ve solunması
 • Suda boğulma
 • Göz yaralanması
 • Yüksekten düşme sonucu yaralanma
 • Trafik kazası sonucu yaralanma
 • Harici bir etki sonucu yaralanma
 • Uzuv kopması
 • Kemik kırıkları ve çıkıkları
 • Akut masif kanama, kan kaybı
 • Ani şuur kaybı,
 • Kalp krizi, kalp tamponadı
 • Ani inme (serebrovasküler olay) geçici iskemik atak
 • Akut batın (Karın içi organların enfeksiyonu veya travma sonucu zarar görmesine bağlı olarak gelişen acil cerrahi durum)
 • Akciğer embolisi
 • Mide delinmesi (Mide perforasyonu)
 • Menenjit, ensegalit, beyin absesi
 • Akut perikardit
 • Dış gebelik rüpürü
 • Akut pankreatit

Hangi tür tedavi masrafları karşılanıyor?

Acil Durum Sigortasının teminatları sigortalının ev işyeri vb. bulunduğu yerde acil tıbbi yardım, en yakın ve uygun durumdaki sağlık kuruluşuna ambulansla nakli ile sağlık kuruluşunda gerçekleşen aşağıda ana başlıkları belirtilen tedavi giderlerini kapsar.

 • Acil tıbbi yardım ve kara ambulansı,
 • Ameliyat, tıbbı tedavi,
 • Oda, yemek ve refakatçi,
 • Yoğun bakım,
 • Tedavi süresince yapılan tetkikler,
 • Tedavi süresince kullanılan ilaç, tıbbı malzemeler,
 • Kullanılan tıbbı donanım,
 • Hekim ücretleri,
 • Diyaliz,
 • Organ ve doku nakli,

Acil Durum Sigortası ile ilgili detaylı bilgilere ve sıkça sorulan sorulara ulaşmak için tıklayınız.

Yurtdışına yapılan seyahatlerde ani hastalık veya kaza halinde acil tıbbi yardım hizmetleri ve acil tedavi giderlerinin karşılandığı bir sigorta türüdür. Seyahat başlamadan önce yapılmalıdır. Seyahat sonunda poliçe süresi sona erer.

Teminatları nelerdir?

 • Ayakta tedavi harcamaları,
 • Hastane tedavisi (ameliyat, tıbbi tedavi vb. giderleri)
 • Tıbbi nakil, (Sigortalının yurda nakli)
 • Vefat halinde cenazenin defni veya yurtdışından nakli giderleri poliçede belirtilen limit dahilinde karşılanır.

Kimler Sigorta Yaptırabilir?

Seyahat sağlık sigortası herkese yapılır. 60-65 yaş arası kişiler için %100, 66-70 yaş arası kişiler için %200 ek prim alınır.

Hangi bölgelerde geçerlidir ve Teminat limiti nedir?

PLANLAR

GEÇERLİ OLDUĞU ÜLKELER

LİMİTLER

 PLAN B

 ABD ve Kanada hariç tüm Dünyada

 30.000 €

 PLAN C

 Tüm Dünyada

 50.000 €


Prim Ödeme Şekli

EURO olarak belirtilen prim, başvuru tarihindeki Merkez Bankası Efektif Satış Kuru TL karşılığı hesaplanır. Sigorta primi başvuru tarihinde poliçe tanzim edilirken peşin olarak tahsil edilir.