Sağlık Sigortaları

Sağlık Sigortaları

Sigortalının ve ailesinin hastane giderleri, ameliyat, yatak, doktor ve tedavi masraflarını, belirlenen limitler dahilinde yurtiçi/yurtdışı ve yatarak/ayakta tedavi teminatları kapsamında karşılar.

Kimler yararlanır?

18-65 yaş arası ciddi bir sağlık problemi olmayan her fert faydalanabilir.

Süresi Nedir?

Sigorta süresi 1 yıldır.

Vergi Avantajı

Ödenecek primler, yürürlükteki vergi kanunlarında belirtilen limitler dahilinde vergi matrahından düşülür.

Sağlık Sigortası Ürünleri

  • Geniş Kapsamlı Sağlık Sigortası
  • Acil Durum Sigortası
  • Seyahat Sigortası

Prim ve Ödeme Şekli

Sigorta primi yaşa, cinsiyete ve seçilen teminat planına göre belirlenmektedir. Yıllık Sigorta primi %25 peşin, kalanı 5 eşit taksit veya peşin olarak hesap/kredi kartından tahsil edilebilir.

Anlaşmalı Kurumlar Listesi

Detaylı bilgiye burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Başvuru için:

Size en yakın Halkbank Şubesi’ne başvurarak, başvuru formunu doldurmanız yeterlidir. Türkiye Sigorta A.Ş. tarafından yapılan değerlendirme kapsamında sigorta kapsamına dahil olabilirsiniz.

Yurtdışına yapılan seyahatlerde ani hastalık veya kaza halinde acil tıbbi yardım hizmetleri ve acil tedavi giderlerinin karşılandığı bir sigorta türüdür. Seyahat başlamadan önce yapılmalıdır. Seyahat sonunda poliçe süresi sona erer.

Teminatları nelerdir?

  • Ayakta tedavi harcamaları,
  • Hastane tedavisi (ameliyat, tıbbi tedavi vb. giderleri)
  • Tıbbi nakil, (Sigortalının yurda nakli)
  • Vefat halinde cenazenin defni veya yurtdışından nakli giderleri poliçede belirtilen limit dahilinde karşılanır.

Kimler Sigorta Yaptırabilir?

Seyahat sağlık sigortası herkese yapılır. 60-65 yaş arası kişiler için %100, 66-70 yaş arası kişiler için %200 ek prim alınır.

Hangi bölgelerde geçerlidir ve Teminat limiti nedir?

PLANLAR

GEÇERLİ OLDUĞU ÜLKELER

LİMİTLER

 PLAN B

 ABD ve Kanada hariç tüm Dünyada

 30.000 €

 PLAN C

 Tüm Dünyada

 50.000 €


Prim Ödeme Şekli

EURO olarak belirtilen prim, başvuru tarihindeki Merkez Bankası Efektif Satış Kuru TL karşılığı hesaplanır. Sigorta primi başvuru tarihinde poliçe tanzim edilirken peşin olarak tahsil edilir.

Nedir?

Girişimci kadınlara yönelik, sigorta süresi içinde teminat kapsamında belirtilen hastalıklara karşı tazminat güvencesi sağlayan sigorta ürünüdür.

Kimler Yararlanabilir?

18-50 yaş arasındaki kadın müşterilerimiz Girişimci Kadınlara Özel Riskli Hastalıklar Sigortası ürünümüzden yararlanabilir.

Sigorta Süresi

Sigorta yıllık olarak düzenlenir.

Teminatlar Nelerdir?

Kadınlar için kritik hastalık olarak belirtilen hastalıklara (meme kanseri, rahim (Uterus) sarkomu, rahim içi (Endometrium) kanseri, rahim ağzı (Serviks) kanseri, over (Yumurtalık) kanseri, fallop tüpleri-vajina-vulva kanserleri) yakalanılması durumunda sigortalıya 50.000 TL tazminat ödemesi gerçekleştirilmektedir.

Ek Faydaları Nelerdir?

·        Check-up hizmeti,

·        Genişletilmiş diş paketi,

·        Göz muayene paketi,

·        Mamografi ve meme ultrasonu hizmeti: Senede bir kez.

Prim Ödeme Şekli

Sigorta primlerinizi, seçiminize göre hesaptan peşin ya da kredi kartından taksitli olarak ödeyebilirsiniz.