Nakliyat Sigortaları

Nakliyat Sigortaları

Bir yerden başka bir yere herhangi bir taşıma aracı üzerinde sevkedilen, ticari niteliği olsun veya olmasın her türlü malınıza, karşılaşabileceği riskler için Emtea Nakliyatı Sigortası ile güvence sağlayabilirsiniz.

Emtea Nakliyat Sigortalarında üç tür teminat seçeneğiniz bulunmaktadır.

Tam Zıya Teminatı

Taşımayı yapan nakil vasıtasının tamamen hasarlanması sonucunda taşınan malınızın tamamen hasarlanarak kullanılamaz hale gelmesi teminat kapsamındadır.

Dar Teminat

Taşımanın yapıldığı aracın hasarlanması sonucu, taşınan mallarınızın hasarlanmasını teminat altına alır. Taşıma yapılan aracın cinsine göre değişik isimler almakla beraber, teminatın kapsamı değişmemektedir.

Geniş Teminat

Nakliyat Sigortası için verilen en geniş teminat olup, taşıması yapılan mallarınızın karşılaşacağı tüm riskler istisna edilen hususlar dışında teminat kapsamındadır.

Emtea Nakliyatı Sigortası ile ilgili ayrıntılı bilgi ve sunulan hizmetler hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Kıymet Nakliyatı Sigortasıyla gerçek ve tüzel kişilerin sahibi bulundukları veya muhafaza ettikleri her türlü değerli belge (hisse senedi, tahvil, bono, senet, çek gibi) ile altın ve gümüş külçe, para, döviz ve efektifin, zırhlı araçlar ve görevliler nezaretinde veya posta yolu ile yapılan sevkiyatında uğrayacakları hasar ve kayıpları, silahlı gasp ve soygun dahil olmak üzere teminat altına alınır.

Teminat kapsamı dışında tutulan istisnalar nelerdir?

  • Sigorta ettirilen kıymetin teslimindeki gecikme nedeniyle oluşabilecek her türlü zıya ve hasar ile sigorta konusunun haczedilmesi veya alıkonması
  • Emniyeti suistimal
  • Sebebi açıklanamayan kaybolmalar
  • Harp ve grev rizikoları (istenmesi halinde ek prim karşılığında sigorta kapsamına alınabilir)

Taşıyıcı veya nakliyecinin, taşıdığı eşyada meydana gelebilecek zıya ve hasarda, malların kendisine teslim edildiği tarihten gönderilene teslim olunduğu tarihe kadar geçen süre içinde yükümlülüğü bulunmaktadır. Taşıyıcı ister kişi olsun ister firma olsun, kendi sorumluluğunu gerektiren halleri sigorta ettirebilir. Yurtiçinde karayolu ile taşımacılık yapan nakliyeciler taşıdıkları emteada meydana gelebilecek zıya ve hasarlar nedeniyle kendilerine düşecek hukuki sorumluluğu Taşıyıcı Mali Sorumluluk Sigortası ile güvence altına alabilir.
Yurtiçi Taşıyıcı Mali Sorumluluk Sigortası ile ilgili ayrıntılı bilgi ve sunulan hizmetler hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Bu sigortaya sahip olmak için ne yapmalıyım?

Size en yakın Halkbank Şubesi'ne başvurmanız yeterlidir. Poliçeniz, başvurduğunuz şubede riskleriniz anında teminat altına alınarak en kısa sürede size ulaştırılacaktır.

Sigortalının bordrosuna kayıtlı ve para taşıma işleri ile sorumlu personeli tarafından, TC hudutları dahilinde işyeri ile bankalar ve diğer müesseseler arasında muhafaza ve sevk edilecek, sigortalıya ait para ve para ile ölçülebilen kıymetler, Hırsızlık Sigortası genel şartları ve aşağıdaki özel şartlar gereğince teminat altına alınmaktadır.