Mühendislik

Sigortaları

Mühendislik Sigortaları

İnşaat sahasındaki kazalar ve hiç beklenmedik olaylar mali durumunuzu sarsacak derecede pahalıya mal olabilir. Elde birikmiş bir fonunuz yoksa büyük bir hasar, işin tasfiyesine ve iflasına kadar götürebilir.

İnşaat sigortalarında prim; inşaat bedeli ile mukayese edilemeyecek kadar küçük ve sabit olduğu için, herhangi bir beklenmedik olayın vukuunda, zararınızın hemen ödenmesi durumunuzun sarsılmasını önler.

İnşaat Sigortasının teminatları nelerdir?

 • Yangın, yıldırım, infilak
 • Sel, Seylap
 • Fırtına, don, kasırga
 • Deprem
 • Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Terör
 • Bakım Devresi
 • Toprak kayması, çökmesi
 • Araç çarpması

HırsızlıkAyrıca isterseniz;

İnşaatta kullanılan yardımcı tesisler, ekipmanlar, makineler ve 3.şahıslara verilecek zararları da teminat kapsamına dahil edebilirsiniz.

Mal Üretimi amacıyla iç veya dış piyasadan temin edilen tüm makine ve tesisat, silo ve tanklar, boru hatları, soğuk hava depoları, enerji santralleri, trafolar vb. makinelerin montaj yapılacak sahada beklemesi, nakli ve montajı sırasında önceden kestirilemeyen ani bir sebeple aşağıda belirtilen riskleri teminat altına alır.

 • Yangın, yıldırım, infilak
 • Sel, Seylap
 • Fırtına, don, kasırga
 • Deprem
 • Toprak kayması
 • Toprak çökmesi
 • Araç çarpması
 • Hırsızlık
 • İhmal, dikkatsizlik
 • Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Terör
 • Bakım Devresi

Ayrıca dilerseniz ek teminat ile;

Montajda kullanılan yardımcı tesisler, ekipmanlar, makineler, 3.şahıslara verilecek zararlar ve deneme devresi (4 haftalık) teminatı kapsama dahil edebilir.

Bir işyerinde bulunan, montajı tamamlanıp deneme devresini geçirmiş olan tüm makinelerin, normal çalışırken temizleme revizyon sırasında ani ve beklenmedik sebepten dolayı kırılmalarını teminat altına alan bir sigorta türüdür.

Makine Sigortasının sunmuş olduğu teminatlar nelerdir?

Makineleri, 

 • İşletme kazalarından
 • Modelin, imalatın, montajın ve işçiliğin kusurlu olmasından
 • Tıkanma ve yabancı maddelerin girmesinden
 • Elektrik enerjisinin doğrudan doğruya neticesi kısa devre, Voltaj yükselmesi
 • Yağlama kusurları
 • Santrifüj kuvvetinden meydana gelen parçalanmalar
 • Buhar kaplarında ve kazanlarda su noksanlığı
 • Su çekiçlemesi, ani olarak aşırı ısınma ve soğuma
 • Kapalı kaplardaki alçak basınç dolayısı ile husule gelen ezilme, yırtılma, buruşma vb. deformasyonlar
 • Fırtına, kasırga, don veya çözülen buz parçalarının yürümesi
 • İşletme personelinin veya üçüncü şahısların ihmali, kusuru, hatası, dikkatsizliği veya sabotajı

risklerine karşı teminat altına alır.

Hareketli iş makineleri için, Geniş kasko teminatı, Müteharrik makinelerde çarpma, çarpışma, raydan çıkma, devrilme, düşme, yuvarlanma, toprak kayması/çökmesi, hırsızlık, kaya düşmesi, yangın yıldırım, deprem, seylap, çiğ sebepleri ile meydana gelecek hasarlar teminata dahildir.

Ayrıca dilerseniz ek teminat ile;

 • Fiziki infilaklar,
 • Makinelerin temel ve kaidelerinde meydana gelecek hasarlar,
 • Grev, Lokavt, Kargaşalık ve Halk Hareketleri
 • Terörizm

Elektronik Cihaz Sigortaları esas itibariyle all risk esasına dayalı bir kaza sigortasıdır.

Belli bir düzen içinde çalışırken beklenmedik bir şekilde uğrayacağı;

 • Yangın, Yıldırım, İnfilak
 • Duman, is, Aşındırıcı Gazlar
 • Su ve nem
 • Kısa devre ve diğer elektriksel nedenler
 • Dizayn, üretim ve montaj hataları döküm ve malzeme kusurları, Atölye hataları
 • İşçilerin ve üçüncü şahısların kasıtlı davranışları
 • Hırsızlık
 • Dolu, Don, Fırtına
 • Çökme, Toprak kayması, Kaya Düşmesi

rizikolarını kapsar.

Ayrıca istenirse,

 • Taşınabilir elektronik cihazların poliçede yazılı sigortalı mahal dışında kullanımları ve sevkiyatları,
 • Deprem,
 • Grev,
 • Lokavt
 • Kargaşalık ve halk hareketleri

Elektronik cihaz konuları nelerdir?

 • Haberleşme cihazları
 • Bilgi işlem cihazları
 • Tıbbı cihazlar
 • Radyo-TV ekipmanları
 • Ofis cihazları
 • Ölçü ayar ve otomasyon cihazları