Grup Hayat Sigortası

Grup Hayat Sigortası

İşveren tarafından belirlenerek Türkiye Hayat Emeklilik A.Ş’ye bildirilecek 18-65 yaş arası çalışanları, Grup Hayat Sigortası şartlarına göre sigorta süresi içerisinde ecelen veya kazaen vefatı halinde lehdar/lehdarlarına, belirtilmemiş ise kanuni varislerine tazminat ödemesi sağlanmaktadır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Çalışan personel sayısı 25’in üzerinde olan işyerleri Grup Hayat Sigortası ürünü kapsamına alınmıştır.

Sigortalılardan birinin sigorta süresi içerisinde ölümü halinde, evvelce tayin edilmiş lehdar/lehdarlarına veya lehdar tayin edilmemiş ise kanuni varislerine sözleşmede belirlenmiş olan vefat tazminatı ödenir. Sigorta Teminatı işveren tarafından ödenir.

Sakatlık Teminatı

Tam, Sürekli Sakatlık Teminatı: Sigortalının sigorta süresi içerisinde bir kaza veya hastalık sonucu tam ve sürekli sakatlığı halinde sakatlık tazminatı Ferdi Kaza Sigortaları Genel Şartları dahilinde ödenir.

Kısmi, Sürekli Sakatlık Teminatı: Sigortalının sigorta süresi içerisinde bir kaza veya hastalık sonucu kısmi sürekli sakat kalması halinde kendisine Ferdi Kaza Genel Şartlarındaki sakatlık halinde kendisine Ferdi Kaza Genel Şartlarındaki sakatlık halinde ödenecek tazminat yüzdelerini gösterir cetvel dahilinde sakatlık tazminatı ödenir.

Bildirilen liste ve istenen teminatlara göre her yaş için ayrı ayrı hesaplanacaktır. Gruba dahil olan sigortalıların primi her yıl yeni yaşa göre hesaplanacaktır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 6327 sayılı kanun ile değişen 63. ve 89. maddeleri gereğince; mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait ödeyeceği Yaşam Sigortası primleri için vergi indiriminden yararlanabilmektedir. İndirim konusu primler, ödendiği ayda elde edilen ücretin % 15’ ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak üzere hizmet erbabının safi ücret tutarının belirlenmesi sırasında indirim konusu yapılabilecektir.