Esnafa Kredi Hayat Sigortası

Esnafa Kredi Hayat Sigortası

Esnafımız güvence altında…

ESNAF’a HAYAT sigortası ile; sigortalının, bir yıllık sigorta süresi içerisinde, vefat ve kaza veya hastalık sonucu tam ve sürekli malul kalması halinde, poliçedeki teminat limiti ile sınırlı olmak üzere, sigortalının bankamıza olan kredi/kredi kartı vb. borçları kapatılır, borcun kapatılmasından sonra kalan tutar olması durumunda hak sahiplerine ödeme yapılır.

Sigorta Teminatı

Vefat Teminatı: Sigortalının sigorta süresi içerisinde vefatı halinde, poliçenin teminat limiti kapsamında sigortalının Bankamıza olan borcu kapatılır. Söz konusu borcun kapatılmasından kalan tutar olması halinde evvelce tayin edilmiş lehdar/ lehdarlarına veya lehdar tayin edilmemiş ise kanuni varislerine sözleşmede belirlenmiş olan vefat tazminatı ödenir. 

Maluliyet Teminatı: Sigortalının sigorta süresi içerisinde bir kaza veya hastalık sonucu tam ve sürekli maluliyeti halinde tazminat tutarı sigortalıya ödenir. Limitler dâhilinde, sigortalının bankamıza olan borcu kapatılır, söz konusu borcun kapatılmasından sonra kalan tutar olması halinde sigortalıya kalan maluliyet tazminatı ödenir.

Sigorta teminatı asgari 5.000.-TL , azami 3.225.000.- TL’dir. 

Ayrıntılı bilgi ve başvuru için sizi en yakın Halkbank Şubesine bekliyoruz…