Usta Girişimci Kredisi

Usta Girişimci Kredisi

Mesleki kuruluşlardan almış olduğu eğitim sertifikası/belgesi bulunan ve ilgili iş kolunda deneyim sahibi olan ve kendi iş yerini açmak isteyen veya kendi iş yerini açan girişimciler hedef kitlemizdir. Usta Girişimci Kredisinden;

  • En az ilkokul mezunu olan,
  • Kurmayı düşündüğü iş kolu ile ilgili bilgi, beceriye sahip olduğunu gösteren mesleki oda ve kuruluşlardan alınmış Mesleki Yeterlilik Belgesi, Ustalık Belgesi veya özel/kamu kuruluşlarından (İŞKUR, KOSGEB, Halk Eğitim Merkezleri, Belediye vb.) alınmış Ustalık/Uzmanlık Eğitim Sertifikasını belgeleyen,
  • İş konusunda faaliyet gösteren iş yerlerinde en az 3 yıl çalıştığını gösteren belgeye sahip olan,
  • 45 yaşını aşmamış olan girişimciler yararlanabilecektir.

Örneğin; kuaför yanında çalışarak işinde deneyim kazanmış ve kendi iş yerini açmak isteyen girişimciler, terzi atölyesinde deneyim kazanıp kendi terzi dükkânını açmak isteyen girişimciler gibi.

Kredi Limiti:  300.000 TL

Kredi Türü ve Vadesi: Taksitli işletme kredisi şeklinde azami 12 ay anapara ödemesiz dönem olmak üzere toplam azami 60 ay vade uygulanabilecektir.