Tekno Girişimci Kredisi

Tekno Girişimci Kredisi

Halkbank olarak, teknolojik ilerlemenin ve dijitalleşmenin öncüsü olan Bilişim ve Yazılım sektörüne desteğimizi sürdürüyoruz!

Tekno Girişimci Kredisi ile sektörde faaliyet gösteren firmalarımızın mal ve hizmet alımı, maaş ödemesi, kira ödemesi başta olmak üzere işletme giderlerinin, ofis malzemesi/ekipman, yazılım/donanım ve program alımlarının finansmanını karşılamalarına destek oluyoruz.

Tekno Girişimci Kredisi’nden aşağıdaki üç kriterden en az birine uyan ve kendi işini kurmak isteyen veya kurmuş olan girişimciler faydalanabilecektir. 

  • Bilişim ve Yazılım sektöründe faaliyet gösteren veya bu sektörde faaliyet göstermek üzere kurulan firmalar,
  • TÜBİTAK, KOSGEB veya Bakanlık gibi kamu kurum ve kuruluşlarının teknoloji odaklı hibe/destek programlarından yararlanmaya hak kazanmış girişimciler veya
  • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde (Teknokent/Teknopark vb.) faaliyet gösteren girişimciler.

Örneğin; yazılım, donanım geliştirme, mobil teknolojileri ve uygulamalarının geliştirilmesi gibi özellikle teknolojik ürün/uygulama fikirlerini faaliyete geçirmek isteyen girişimciler gibi.

Kredi Limiti: 500.000 TL

Kredi Türü ve Vadesi: Taksitli işletme kredisi şeklinde azami 12 ay anapara ödemesiz dönem olmak üzere toplam azami 60 ay vade uygulanabilecektir.