Yeni tüketici ve değişen alışkanlıkları

Neler oluyor?

Son dönemde yaşanan gelişmeler hepimiz için fiziksel soyutlanmayı ister istemez beraberinde getirdi. Bu durum, bireysel kararlarımızın ve faaliyetlerimizin toplum için son derece önemli olduğu yeni bir dönemi başlattı. Elbette davranışlarımız ve beklentilerimiz de bu değişimden nasibini aldı. Fiziksel dünyada birbirimizden uzaklaştık ancak dijitalde tekrar bir araya gelmekte gecikmedik.

Adsız Kopyası Kopyası

Adsız Kopyası Kopyası

Davranışlar değişiyor

Salgının ve yasakların etkisiyle sürekli evlerimizde olmamız, bize hayatın kırılganlığını bir kez daha gösterdi. Bu durum kimi zamanlarda cesur kararlar almamıza neden oldu. Evlerimizden dışarı çıkmak, oldukça cesur bir eylem haline geldi. Rutinlerimizi farklı şekilde yapar olduk, yeni alışkanlıklar kazandık ve davranışlar geliştirdik. Yeni normal, bunları gerektirdi.


Tüketim farklılaşıyor

Yeni dönemde tüketicilerin evde kalma süresinin uzamasıyla alışverişlerin artacağı düşünülse de gelecek aylarda ve yıllarda insanların çok daha tutumlu olma eğilimi göstereceği ortaya çıktı. Şu anda tüketicilerin harcamalarında aslan payı sağlık giderlerine ait. Pandemide harcama kanallarımız ve harcamalarımızın odağı değişim gösterdi. Dijital, artık harcama deneyimlerimizin tam merkezinde yer alıyor.

Adsız Kopyası Kopyası

Adsız Kopyası Kopyası

Yeni beklentiler

Değişen davranışlar ve tüketimle birlikte firmalar için müşteri deneyimi çok daha önemli hale geldi. Bunda müşteri beklentilerinin ve önceliklerinin değişmesi önemli rol oynadı. Bugün işletmeler ve tüketiciler arasındaki ilişki her zamankinden daha mesafeli. Şirketlerin bunu göz önünde bulundurup yeni müşteri davranışlarını içselleştirmeleri ve hizmetlerini bu yönde evirmeleri gerekiyor. Bu dönemde işletmelerin, müşterilerine daha fazla anlayış göstermesi şart.


Oluşan fırsatlar

Dahil olduğumuz yeni dönem işletmeler için aynı zamanda çeşitli yeni iş fırsatlarının habercisi oldu. Bu süreçte kişilerin değişen alışkanlıklarına ve deneyimlerine göre karşılanması gereken yeni ihtiyaçlar ortaya çıktı. Fırsatı gören işletmeler çoktan kazanmaya başladı. Ancak henüz yolun başındayız. Yeni fırsatlar ortaya çıkmaya devam edecektir. Takip etmekte fayda var. 

Adsız Kopyası Kopyası