Yaşayan efsaneler: El sanatlarının ustaları

Hat ustaları

Hat sanatı, Arapça harflerin özel kalemler aracılığıyla ve estetik bir bakış açısı doğrultusunda yazılması anlamına geliyor. Bir diğer ismi “Hüsn-i hat” olan bu sanatı icra eden ustalara ise “hattat” ismi veriliyor. Hattatlık ustadan çırağa geçen bir iş. Günümüzde hat sanatı ile uğraşan ustaların sayısı bir hayli azaldı. Ancak yine de çok değerli eserlere ve bu sanata gönül vermiş deneyimli ustalara denk gelmek mümkün. 


Ebru ustaları

Göze en hoş gelen sanatlardan olan ebru, Buhara kentinde doğan ve İran üzerinden Osmanlı’ya geçen bir sanat dalı. Su üzerinde özel fırçalarla ve boyalarla oluşturulan desenlerin kağıda aktarılması sonucunda bu sanat dalının en güzel ve nadide örnekleri hayat buluyor. Ebru sanatı günümüzde birçok kişi için bir hobi haline gelmiş olsa da bu sanat dalı üzerine çalışmalar yürüten önemli ustalar da bulunuyor. 


Çini ustaları 

Geçmişi oldukça eski olan el sanatlarımız arasında yer alan çinicilik, pişmiş kilden üretilen objelerin yüzeyinin süslenmesi ile tekrar fırına verilmesi neticesinde icra ediliyor. Çinicilik alanında çalışmalarını sürdüren ustalar, gelişmiş bir estetik algı ve çizim yeteneğine sahip olmalarıyla biliniyor. Çini sanatı, günümüzde yaşayan ve çok değerli eserler üretilen sanat dalları arasında yer alıyor. 


Minyatür ustaları

Sıra geldi el sanatlarımızın bir diğer değerli ustalarına. Minyatür ustaları, bugün bir resim olarak da tanımlanan minyatür sanatını perspektif kavramının ve bakış açısının etkisiyle oldukça başarılı şekilde hayata geçiriyor. En eski örneklerine Eski Mısır’da rastlanan minyatür sanatına Osmanlı’da “nakş” adı veriliyordu. 


Tezhip ustaları 

Arapça’dan gelen tezhip ifadesi “altınlamak” anlamına geliyor. Genel olarak kitap bezeme sanatını ifade eden tezhip sanatı, temelde geometrik desenler etrafında şekillenen bir sanat dalı. Günümüzde çok değerli ancak bir o kadar da az ustaya sahip olan bu sanat dalı, hat sanatının süsleyicisi olarak da tanımlanıyor.