Adsız Kopyası Kopyası Kopyası

Gelenekten geleceğe aktarılan 5 esnaf kolu

Dokumacılık

Bugün ülkemizin birçok yöresinde dokumacılık yapılsa da Denizli yöresi, Buldan ve Tavas gibi ilçeleri ile bu alanda küresel bir üne sahip. Bu bölgede nesillerdir süre gelen dokumacılık zanaatı, 19.yüzyıla kadar el ile mekik atılan tezgâhlarda yapılıyordu. Günümüzde ise otomatik ve yarı otomatik tezgâhların kullanıldığını görüyoruz. Osmanlı’dan gelen bir gelenek ve meslek olan dokumacılık, bugün hala yaşayan, en değerli meslek kolları arasında yer alıyor.

Adsız Kopyası

Adsız Kopyası

Bakırcılık

Nesilden nesile aktarılan mesleklerden olan bakırcılığı öğrenenler; keser, tokmak, neri ve tel çekiç kullanarak bakıra ustaca şekil verir; bakırdan tencereler, tepsiler, ibrikler yapar. Bakırcılık Türkiye’nin hemen hemen her yerinde değerli bir zanaat olarak kabul görse de bu meslek en çok Diyarbakır ve Gaziantep yörelerinde gelişmiştir. Bu şehirlerimizi ziyaret edenler, mesleğin ulaştığı noktayı ve ortaya çıkan eserleri görünce hayranlıklarını gizleyemezler.


Taş Ustalığı

Taş ustalığı, yıllara meydan okuyan meslek kolları arasında yer alıyor. Tarih boyunca çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan ülkemizde bu mesleğin en güzel eserlerini sıklıkla görüyoruz. Daha özele indiğimizde ise Mardin Midyat’ın taş ustalığında güzide eserlere ev sahipliği yaptığını söyleyebiliriz. Mardin’de bulunan taş atölyelerinde bu evlerin yapımında kullanılan taşlar hazırlanmakta ve taş figürler incelikle işlenmektedir. Babadan oğula geçen bu zanaatta usta olabilmek için çok küçük yaşlarda mesleğin eğitimine başlamak gerekiyor.

Adsız Kopyası

Adsız Kopyası

Bastonculuk

Bastonlar, asırlardır dünyanın her yerinde ilgi görmekte ve her ülkede kullanılmakta. Ülkemizde bu mesleğin kalbi olarak gösterebileceğimiz bölge ise Zonguldak ve onun yakınlarındaki Devrek’tir. Bu bölgelerde 1800’lü yıllardan beri bastonculuk yapıldığı ve Osmanlı sarayına da hizmet verildiği söylenir. Narinliği ve hafifliğiyle bilinen Devrek bastonu, bu özelliklerini temel malzemesi olan kızılcık ağacına borçludur.


Demircilik

Demircilik mesleği, her zaman hayatın merkezinde olmuştur. Mesleğin ustaları, dükkânlarında gündelik işlevi çok yüksek aletleri büyük bir dikkatle üretirler. Geçmişte demircilik mesleğinin babadan oğula aktarıldığı durumlar görülse de meslekte ağırlıklı olarak usta-çırak ilişkisinin belirleyici olduğu görülüyor. Ustaların kendi özel şekillerini/imzalarını ürünlerin üzerine damgalayarak bunu marka ismi ve garanti yerine kullanmaları, demircilik mesleğinin en eski gelenekleri arasında yer alıyor.

Adsız Kopyası