Adsız Kopyası

Doğruluğu ve iyi ahlakı esas alan Ahiliğin 5 kuralı

Cimrilik kapısını kapatmalı.

Cimrilik kapısını bağlamalı, lütuf kapısını açmalı… Ahiliğin en güzel kurallarından olan bu kural günümüz esnafına; maddiyattan ve kişisel kazancını göz etmekten uzak durması gerektiğini öğütlüyor. Kural aynı zamanda esnafımıza, başkalarına iyilik yapmaktan geri kalmaması gerektiğini söylüyor. Ancak bu sayede lütuf kapısının aralanacağı, Ahiliğin bu kuralından çıkan mesajlar arasında yer alıyor.

Adsız Kopyası

Adsız Kopyası

Kahır ve zulüm kapısını bağlamalı.

Kahır ve zulüm kapısını bağlamalı, hilm ve mülâyemet kapısını açmalı… Ahilik, bu güzel kuralda ise Ahilerin yani günümüz esnafının, herkese karşı iyi niyetli ve yumuşak başlı olması, kimseye kötü davranmaması gerektiğini söylüyor. Günümüz esnafını incelediğimizde Ahiliğin bu değerli öğretisinin hala geçerliliğini koruduğunu görüyoruz. Ahiliğin en güzel öğretileri, esnafımız arasında bugün de yaşamaya devam ediyor.


Hırs kapısını açmamak gerek.

Hırs kapısını bağlamak, kanaat ve rıza kapısını açmak gerek… Ahiliğin bu değerli kuralında ise aşırı hırsa gerek olmadığı, onun yerine “kanaat” ve “rıza” anlayışlarının benimsenmesi gerektiği öğütleniyor. Yani Ahi, kişisel hırslara aşırı kapılmamalı, onun gözü yükseklerde olmamalı ve o elindekiyle yetinmeyi bilmelidir. Bu, sadece geçmişin değil, bugünün ilişkileri için de yol gösterici bir yaklaşım.

Adsız Kopyası

Adsız Kopyası

Tokluk ve lezzet kapısı aralanmamalı.

Tokluk ve lezzet kapısını bağlamalı, riyazet kapısını açmalı… Yani Ahi, gündelik hayatın zevklerine kapılmamalı, nefsinin isteklerini kırmayı her zaman bilmelidir. Nefis terbiyesini öğütleyen bu değerli kural, sadece esnafımız için değil hepimiz için önemli satır başları içeriyor. Ahiliğin bu değerli öğretilerinden çıkarmamız gereken çok fazla ders var.


Hak’tan yana kapısını açık tutmalı.

Halktan yana kapısını bağlamalı, Hak'tan yana kapısını açmalı… Ahilik, esnafa, insani ilişkilerin geçici olduğunu, asıl olanın ise yaradanla olan ilişki olduğunu öğütler. Bu doğrultuda Ahi, insanlarla olan ilişkilerini değil Allah’la olan ilişkisini gözetmelidir. Onun için doğru olan budur. Yaradanla olan ilişki her şeyden çok daha önemlidir.

Adsız Kopyası