Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarla, yazarkasa kullanımında yeni dönem başladı

 
3100 sayılı KDV Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihaz kullanmaları mecburiyeti hakkında kanun ve Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yayınladığı 69 ve 70 sayılı tebliğ ile; Yeni Nesil Yazarkasa POS olarak bilinen Ödeme Kaydedici Cihazlar ve POS cihazlarının tek bir cihaz olarak çalışması zorunlu hale getirilmiştir. Tebliğden etkilenen Mobil POS kullanıcıları için son tarih 1 Ekim 2013’tür. Yeni Nesil Yazarkasa POS’ların mülkiyeti yasal zorunluluk gereği bundan böyle üye işyerine ait olacaktır.

Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarla, Yazarkasa kullanımında yeni dönem başladı
 
Bilindiği üzere, malları aynen veya işlendikten sonra satanlar dışındaki kimselere satan veya aynı kimselere hizmet veren birinci ve ikinci sınıf tüccarların, diğer bir deyişle perakende ticaret yapanların, ödeme kaydedici cihaz kullanmaları ve fatura vermek zorunda olmadıkları, satışlarını bu cihazlarda düzenleyecekleri fişlerle belgelendirmeleri gerekmektedir.
 
15.06.2013 tarihinde yayımlanan 426 seri numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğiyle bu mükelleflerce kullanılacak yazarkasalara ilişkin önemli değişiklikler yapılmıştır. Buna göre, ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olan mükelleflere, bugüne kadar kullanmakta oldukları yazarkasaların yerine "Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları" kullanma mecburiyeti getirilmiş ve yazarkasa uygulamasında yeni bir döneme girilmiştir.
 
Yeni nesil yazarkasa nedir?

Yeni uygulamayla mükellefler mevcut cihazlarının yerine bundan böyle yeni nesil ödeme kaydedici cihaz olarak tabir edilen Basit/Bilgisayar Bağlantılı cihazları ya da EFT-POS özelliği olan cihazları kullanacaklardır.
 
Yeni uygulamaya geçiş ne zaman ve nasıl olacak?

Maliye Bakanlığınca yeni nesil ödeme kaydedici cihazların mükelleflerce kullanımına kademeli olarak geçilmesi öngörülmüştür.
Geçiş süreci, 01.01.2013 tarihinde başlayacak 01.01.2016 tarihinde kapsama dâhil bulunan tüm mükelleflerin yeni nesil ödeme kaydedici cihazları kullanmaya başlamasıyla tamamlanacaktır.

Uygulamaya ilişkin kademeli geçiş mükellef grupları itibariyle aşağıdaki şekilde gerçekleşecektir:

1- 01.10.2013 tarihinden itibaren,
 • Faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullanan mükellefler ile
 • Yol kenarı otopark hizmeti veren mükellefler
yeni nesil cihazlardan EFT-POS özellikli cihazları kullanmaya başlayacaktır.
 
2- 01.01.2016 tarihinden itibaren ise.

Yukarıda belirtilenler dışında kalan ve işlemlerinde yazarkasa kullanmak zorunda olan diğer tüm mükelleflerin yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanmaya başlaması gerekmektedir. Bu mükellefler isterlerse yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan EFT-POS özelliği olan yeni nesil ödeme kaydedici cihazları da kullanılabilecektir.

Mevcut ödeme kaydedici cihazlar, 31.12.2015 tarihine kadar kullanılabilecektir. Ancak 01.01.2014 tarihinden sonra mali hafızaları dolan ödeme kaydedici cihazlara, yeni mali hafıza takılmayacak ve bu cihazlar hurdaya ayrılarak yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanımına başlanacaktır.
 
Yeni yazarkasaların vergi dairelerine kayıt ettirilmesi gerekmektedir
 

Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanmak mecburiyetinde olan mükelleflerden,

 1. EFT-POS özellikli cihazları kullanmak zorunda olanların cihaz alış faturasının düzenlendiği tarihten itibaren 90 gün içerisinde,
 2. Diğerlerinin ise alış faturasının düzenlendiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde,


bağlı bulundukları vergi dairesine bir dilekçeyle (alış faturası örneği, cihaz sicil numarası, cihazdan alınan bir fiş örneği de dâhil olmak üzere gerekli belgeleri eklemek suretiyle) müracaat ederek cihazlarını kayıt ettirmeleri zorunlu bulunmaktadır. Ayrıca mükelleflerin kayıt işlemi ile birlikte, söz konusu süre içerisinde her bir cihaz için ayrı ayrı olmak üzere ödeme kaydedici cihazlara ait levhayı vergi dairelerinden alarak işyerlerinde muhafaza etmeleri gerekmektedir.

 Vergi idaresinin konuya ilişkin görüşleri

Konuya ilişkin olarak Maliye Bakanlığına bağlı birimlerce mükelleflere verilen örnek niteliğindeki bazı görüş özetlerine aşağıda yer verilmiştir:

 • Perakende satışları bulunan bir mükellefin, faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullanması halinde, bu cihazların yerine 01.10.2013 tarihine kadar EFT-POS özellikli yeni nesil ödeme kaydedici cihazları alması ve fatura tarihinden itibaren en geç 90 gün (30.12.2013 tarihini geçmemek üzere) içerisinde vergi dairesine kayıt ettirerek kullanmaya başlaması gerekmektedir.
 • Perakende satışında seyyar EFT-POS cihazı kullanılmaması halinde ise basit veya bilgisayar bağlantılı yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti 01.01.2016 tarihinde başlayacaktır. Diğer taraftan toptan ticaret uygulama kapsamına girmediğinden toptan olarak gerçekleştirilen ve fatura ile belgelendirilen satışlarla ilgili olarak yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti bulunmamaktadır.
 • Toptan satış yapılması sebebiyle ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti olmayanların, seyyar EFT- POS cihaz kullansalar bile EFT- POS özellikli yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti bulunmamaktadır.
 •  
 • Verilen hizmetlere dair düzenlenecek belge üzerinde mevzuat gereği ayrıntılı bilgiye ihtiyaç duyulması sebebiyle fatura düzenlenmesinin gerektiği hallerde, Vergi Usul Kanununa göre fatura düzenlenmesi ve bahse konu faturalarda yer alan bedellerin tahsilinde mevcut seyyar EFT-POS cihazlarının kullanımına devam edilmesi mümkün bulunmaktadır. Ancak, verilen hizmet karşılığında ödeme kaydedici cihaz fişi veriliyorsa ve seyyar pos cihazı kullanılıyorsa EFT-POS özelliği olan ödeme kaydedici cihaz kullanılması zorunludur.        
 •  
 • Faturası önceden düzenlenmiş olan perakende mal satışı veya hizmet ifasına ilişkin bilahare seyyar EFT-POS'lar kullanılmak suretiyle yapılan tahsilatlarda da EFT-POS özellikli yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar kullanılacaktır. Bu şekildeki kullanımlarda, Teknik Kılavuzun 17/e maddesinde açıklandığı gibi önceden düzenlenen fatura bilgileri (fatura tarih ve no) EFT-POS özellikli yeni nesil ödeme kaydedici cihaza kaydedilmek suretiyle işlem sonlandırılacaktır.

Uzman Hakkında

Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Işık
Vergi

1968 yılında İzmir Menemen’de doğan Hüseyin Işık, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü’nü bitirdi. Colorado Üniversitesi’nde ekonomi dalında yüksek lisans derecesi aldı.

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk Ana Bilim Dalı’nda “Çok Uluslu Şirketlerde Örtülü Kazanç ve Örtülü Sermaye” konulu tez ile doktor unvanını elde etti. Bu tez 2005 yılında aynı başlıkla Maliye Bakanlığı Yayınları arasındaki yerini aldı. “Uluslararası Vergilendirme” başlıklı kitabı 2014 yılında yayımlandı. Yıldız Teknik Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi’nde Kamu Maliyesi, Para Teorisi ve Para Politikası dersleri, İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde Vergi Hukuku dersleri verdi.

Meslek yaşamına Maliye Müfettiş Yardımcısı olarak 1989 yılında Maliye Teftiş Kurulu’nda başlayan Işık, Maliye Müfettişliği, Maliye Başmüfettişliği, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ve Genel Müdür Yardımcılığı ile Türkiye OECD (Paris) Daimi Temsilciliği Maliye Müşavirliği görevlerinde bulundu. 2017 Temmuz ayından itibaren İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tam zamanlı öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı.

Uluslararası vergi hukuku, uluslararası vergi sistemindeki değişimlerin Türk vergi sistemine etkileri ve Türkiye’nin uyumu ile dijital ekonominin vergilendirilmesi alanlarında çalışmalarını sürdürüyor.
Evli ve iki çocuk babası olan Işık; iyi derece İngilizce, orta derece Fransızca biliyor.

Tüm Uzmanlar
Uzmanın Diğer Makaleleri