Verginin toplumsal hayat ve iş hayatındaki önemi

Günümüz dünyasının en önemli sorunlarından birisi strestir. İş hayatındaki belirsizlikler ve bunlara bağlı olarak üstlenilen riskler de müteşebbisler üzerindeki stresin, diğer bir deyişle kaygıların, en önemli kaynakları arasında sayılmaktadır. Sorunların ortaya çıkmasını engelleyecek doğru çözümlere ulaşılabilme imkanlarının zenginliği, sağlıklı bir iş yaşamının devam ettirilmesinde hayati öneme sahiptir.
Vergi sorunlarından kaynaklanan riskler müteşebbisler için iş yaşantısındaki kaygıların başında gelmektedir.
Müteşebbislerin işlerini ve işletmelerinin devamlılığını sağlıklı bir şekilde sürdürebilmelerinin temel koşullarından biri; vergi idaresi ile yaşanabilecek sorunları asgari düzeye indirgeyebilmekten geçer. Bu noktada vergisel uygulamalara ilişkin konularda bilgi sahibi olunması kritik öneme sahiptir. 3568 sayılı Kanuna göre faaliyette bulunan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ile Yeminli Mali Müşavirler vergi idaresi karşısında mükellef konumundaki müteşebbislerin bu alandaki en büyük yardımcılarıdır.Bununla beraber, genel anlamda dünyanın en büyük kütüphanesi haline gelen internet de her konuda olduğu gibi vergi konularında da doğru ve güncel bilgiye ulaşmanın en kolay ve hızlı aracı haline gelmiştir.Artık birçok sorun, internetin sağlamış olduğu bilgilere ulaşılarak çözüme kavuşturulabilmektedir.
Mükellefler nezdinde ciddi öneme sahip olan vergi konusu,vergi koyucular yani devletler tarafından da hayati öneme sahiptir. Devletlerin sorumlu oldukları toplumsal hizmetleri yerine getirebilmeleri için sahip oldukları en büyük gelir kaynağı vergilerdir.Bu yüzden devletler de bu konuda oldukça hassas davranmaktadır. Devlet nezdinde vergi topluma hizmet demektir. Gelişmiş ülkelere bakıldığında hepsinin gelişmiş vergi ve denetim sistemlerine sahip oldukları görülmektedir. Bu nedenle literatürde gelişmiş ve sağlıklı bir vergi sistemi kurulması kalkınmanın en önemli unsurlarından birisi olarak görülür.
Hem adaletli olması hem de ekonomi politikasının bir aracı olarak kullanılarak toplumsal üretim ve refahın en üst seviyeye çıkarılması isteği, yoğun hukuki düzenlemeleri de beraberinde getirir. Vergi sisteminin basit ve anlaşılır kılınması hep arzulanan bir gaye olmuş olmasına karşın maalesef yeryüzünde henüz bunu başarabilen bir ülke yoktur. Ama yapılan düzenlemelerle vergi sistemi en anlaşılır formuna büründürülmeye çalışılmaktadır.

 

Uzman Hakkında

Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Işık
Vergi

1968 yılında İzmir Menemen’de doğan Hüseyin Işık, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü’nü bitirdi. Colorado Üniversitesi’nde ekonomi dalında yüksek lisans derecesi aldı.

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk Ana Bilim Dalı’nda “Çok Uluslu Şirketlerde Örtülü Kazanç ve Örtülü Sermaye” konulu tez ile doktor unvanını elde etti. Bu tez 2005 yılında aynı başlıkla Maliye Bakanlığı Yayınları arasındaki yerini aldı. “Uluslararası Vergilendirme” başlıklı kitabı 2014 yılında yayımlandı. Yıldız Teknik Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi’nde Kamu Maliyesi, Para Teorisi ve Para Politikası dersleri, İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde Vergi Hukuku dersleri verdi.

Meslek yaşamına Maliye Müfettiş Yardımcısı olarak 1989 yılında Maliye Teftiş Kurulu’nda başlayan Işık, Maliye Müfettişliği, Maliye Başmüfettişliği, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ve Genel Müdür Yardımcılığı ile Türkiye OECD (Paris) Daimi Temsilciliği Maliye Müşavirliği görevlerinde bulundu. 2017 Temmuz ayından itibaren İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tam zamanlı öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı.

Uluslararası vergi hukuku, uluslararası vergi sistemindeki değişimlerin Türk vergi sistemine etkileri ve Türkiye’nin uyumu ile dijital ekonominin vergilendirilmesi alanlarında çalışmalarını sürdürüyor.
Evli ve iki çocuk babası olan Işık; iyi derece İngilizce, orta derece Fransızca biliyor.

Tüm Uzmanlar
Uzmanın Diğer Makaleleri