İnteraktif Vergi Dairesi Kullanıma Açıldı

Günümüz dünyasının sahip olduğu teknolojik imkânlar ve buna bağlı olarak bilgi teknolojilerinin kullanımının yaygınlaşması kamu hizmetlerinin sunum şeklini de değiştirmiştir. Yaşanan değişim, hizmetlerin elektronik ortamda sunulmasının önünü açarken iş ve işlemlerin kâğıt ortamında yürütülmesi, takip edilmesi anlayışından vazgeçilmesine neden olmuştur.

E-devlet olarak adlandırılan elektronik uygulamalar sayesinde kamu hizmetlerinin daha hızlı, kolay yürütülmesi yanında zaman kaybı ve işlem maliyetlerinin azaltılmasıyla da kaynakların daha etkin, verimli bir şekilde kullanılması mümkün hâle gelmiştir.

Hizmetlerine internet üzerinden erişim imkânı sağlayan kamu kurumları arasında Maliye Bakanlığı da bulunmakta olup Bakanlık son olarak 28 Şubat 2018 tarihi itibarıyla İnteraktif Vergi Dairesi uygulamasını mükelleflerin kullanımına açmıştır.

Mükelleflerin vergilendirmeye ilişkin işlemlerini zaman ve yer koşulu aranmaksızın kolay, hızlı, etkin bir şekilde yapabilmesine olanak sağlayan İnteraktif Vergi Dairesi ile vergiye uyum maliyetlerinin azaltılması ve gönüllü uyumun teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.

Mükellefler İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden takipteki borçlarını ödeyebilmekte, yasal süresi içerisinde cezada indirim ve uzlaşma talebinde bulunabilmekte, mükellefiyet yazısı ve borç durum yazısı talebinde bulunabilmekte ve oluşturulan cevap yazısını alabilmekte, özelge talebinde bulunarak alabilmekte, izahta bulunabilmektedir. Sistem sayesinde mükellefler ayrıca işe başlama, adres değişikliği, şube iş yeri açılış/kapanış ve işi bırakma bildiriminde bulunabilmekte, bildirimlerinin durumunu takip edebilmekte, 6183 sayılı kanun kapsamında tecil talebinde bulunabilmekte, muhtasar beyanname dönem değişikliğine ilişkin talepte bulunabilmekte ve muhtasar beyanname verilmeyeceğine dair dilekçe de verebilmektedir.

Kâğıt ortamında düzenlenip verilen bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgeler ile elektronik ortamda düzenlenip gönderilen bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgeler hukuki sonuçları itibariyle aynı olup aralarında bir fark bulunmamaktadır. Bu nedenle sistem üzerinden düzenlenen belgelerin ayrıca kâğıt ortamında vergi dairelerine elden verilmesi ya da postayla gönderilmesi de gerekmemektedir.

Sistem kullanılarak mükellefiyetle ilgili bilgilere ulaşılması da mümkündür. Bu kapsamda, sistemde kayıtlı olan kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, mükellefiyet bilgileri ve motorlu taşıtlara ilişkin bilgiler, tahsil ve takip edilen tüm borçlar, elektronik ortamda verilen bildirimler, beyannameler ve bu beyannamelere ilişkin tahakkuklar görülebilmektedir. Ayrıca, vergi dairesi kayıtlarına göre iade edilebilir tutarlar, elektronik yoklamalara ilişkin tutanaklar, banka hesapları ve/veya araçlar üzerindeki elektronik hacze ilişkin bilgiler ile vergi ceza ihbarnameleri ve elektronik tebligat sistemi kapsamında tebliğ edilen evraklara ilişkin bilgilere de ulaşılabilmektedir.

Çağın gereklerine uygun olarak vergisel işlemlerin hızlı ve kolay yapılmasına olanak sağlayan, buna karşın kullanımı zorunlu olmayan İnteraktif Vergi Dairesi’nden kullanıcı kodu, şifresi veya e-devlet şifresi bulunan ya da internet üzerinden şifre edinen bütün mükellefler yararlanabilmektedir.
 

Tamer AKSOY

Uzman Hakkında

Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Işık
Vergi

1968 yılında İzmir Menemen’de doğan Hüseyin Işık, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü’nü bitirdi. Colorado Üniversitesi’nde ekonomi dalında yüksek lisans derecesi aldı.

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk Ana Bilim Dalı’nda “Çok Uluslu Şirketlerde Örtülü Kazanç ve Örtülü Sermaye” konulu tez ile doktor unvanını elde etti. Bu tez 2005 yılında aynı başlıkla Maliye Bakanlığı Yayınları arasındaki yerini aldı. “Uluslararası Vergilendirme” başlıklı kitabı 2014 yılında yayımlandı. Yıldız Teknik Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi’nde Kamu Maliyesi, Para Teorisi ve Para Politikası dersleri, İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde Vergi Hukuku dersleri verdi.

Meslek yaşamına Maliye Müfettiş Yardımcısı olarak 1989 yılında Maliye Teftiş Kurulu’nda başlayan Işık, Maliye Müfettişliği, Maliye Başmüfettişliği, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ve Genel Müdür Yardımcılığı ile Türkiye OECD (Paris) Daimi Temsilciliği Maliye Müşavirliği görevlerinde bulundu. 2017 Temmuz ayından itibaren İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tam zamanlı öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı.

Uluslararası vergi hukuku, uluslararası vergi sistemindeki değişimlerin Türk vergi sistemine etkileri ve Türkiye’nin uyumu ile dijital ekonominin vergilendirilmesi alanlarında çalışmalarını sürdürüyor.
Evli ve iki çocuk babası olan Işık; iyi derece İngilizce, orta derece Fransızca biliyor.

Tüm Uzmanlar
Uzmanın Diğer Makaleleri