Borçlu Mükelleflere Yeni Bir Yapılandırma Fırsatı Daha

7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun, 27 Mayıs 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanuna göre yapılandırılacak alacaklar kapsamına, 31 Mart 2017 tarihinden (bu tarih dahil) önceki dönemlere ait olan, beyana dayanan vergilerde ise bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergiler ile bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları girmektedir. Kanunla mükelleflere, bu borçlarını gecikme faizi ve zammı yerine daha düşük orandaki Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak yapılandırılması imkânı sağlanmaktadır. Bu kapsamda yapılandırılan alacaklara ilişkin olarak vergi ziyaı cezalarının tamamı, vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının ise %50’si silinecektir. Yapılandırılan tutarlar ikişer aylık dönemler halinde 36 aya kadar taksitle ödenebilecek, peşin ödemelerde ise Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanan tutardan ayrıca %50 oranında indirim yapılacaktır.

19.08.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6736 sayılı Kanun’la mükelleflere tanınan; geçmiş dönemlere ilişkin matrah ve vergi artırımında bulunulması, işletmelerdeki emtia, makine, teçhizat ve demirbaş kayıtları ile kasa ve ortaklardan alacaklar hesabının cezasız düzeltilmesi, ihtilaf aşamasındaki borçların sulh yoluyla sonlandırılması, yurt içi ve yurt dışı bazı varlıkların vergisiz olarak milli ekonomiye kazandırılması, beyan edilmemiş veya eksik beyan edilmiş gelir ve kazançların zamsız ve faizsiz olarak pişmanlıkla beyan edilmesine ilişkin kolaylıklara ise 7020 sayılı Kanun'da yer verilmemiştir.

Kanuna göre Yİ-ÜFE aylık değişim oranlarının hesaplanmasında da öncekilerden farklı bir uygulama benimsenmiştir. Buna göre, hesaplamalarda 01.11.2016 tarihinden sonra Türkiye İstatistik Kurumu'nun her ay için belirlediği yurt içi üretici fiyat endeksi aylık değişim oranları yerine aylık %0,35 oranı esas alınacaktır.

6111, 6552 ve 6736 sayılı kanunlara göre daha önce yapılandırılmış olan ve 7020 sayılı Kanun'un yürürlüğe girdiği 27 Mayıs 2017 tarihi itibarıyla taksit ödemeleri devam eden alacaklar ile 6736 sayılı Kanun kapsamında matrah ve vergi artırımı ile işletme kayıtlarının düzeltilmesi sonucu tahakkuk eden vergilerin 7020 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılması ise mümkün olmayacaktır.

7020 sayılı Kanun’la sağlanan yapılandırma kolaylıklarından yararlanabilmek için Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden veya bağlı bulunulan vergi dairesine şahsen veya posta yoluyla 30 Haziran 2017 tarihi akşamına kadar başvuruda bulunulması gerekmektedir.
 
Tamer AKSOY

Uzman Hakkında

Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Işık
Vergi

1968 yılında İzmir Menemen’de doğan Hüseyin Işık, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü’nü bitirdi. Colorado Üniversitesi’nde ekonomi dalında yüksek lisans derecesi aldı.

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk Ana Bilim Dalı’nda “Çok Uluslu Şirketlerde Örtülü Kazanç ve Örtülü Sermaye” konulu tez ile doktor unvanını elde etti. Bu tez 2005 yılında aynı başlıkla Maliye Bakanlığı Yayınları arasındaki yerini aldı. “Uluslararası Vergilendirme” başlıklı kitabı 2014 yılında yayımlandı. Yıldız Teknik Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi’nde Kamu Maliyesi, Para Teorisi ve Para Politikası dersleri, İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde Vergi Hukuku dersleri verdi.

Meslek yaşamına Maliye Müfettiş Yardımcısı olarak 1989 yılında Maliye Teftiş Kurulu’nda başlayan Işık, Maliye Müfettişliği, Maliye Başmüfettişliği, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ve Genel Müdür Yardımcılığı ile Türkiye OECD (Paris) Daimi Temsilciliği Maliye Müşavirliği görevlerinde bulundu. 2017 Temmuz ayından itibaren İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tam zamanlı öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı.

Uluslararası vergi hukuku, uluslararası vergi sistemindeki değişimlerin Türk vergi sistemine etkileri ve Türkiye’nin uyumu ile dijital ekonominin vergilendirilmesi alanlarında çalışmalarını sürdürüyor.
Evli ve iki çocuk babası olan Işık; iyi derece İngilizce, orta derece Fransızca biliyor.

Tüm Uzmanlar
Uzmanın Diğer Makaleleri