Borçların Yeniden Yapılandırılmasında Ödeme Süreleri Uzatıldı

19.08.2016 tarihinde yürürlüğe giren Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 sayılı Kanun’la mükelleflere, 30.06.2016 tarihi itibarıyla gecikmiş vergi borçlarının yurt içi ÜFE oranında güncellenerek ödenmesi, Motorlu Taşıtlar Vergisi ve trafik para cezalarında indirim, peşin ödemelerde yurt içi ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %50 indirim ve vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50’sinin silinmesi başta olmak üzere birçok kolaylık sağlanmıştı.

6736 sayılı Kanun’la sağlanan bu imkânlardan yararlanmak üzere çok sayıda mükellef başvuruda bulunmuştur. Uygulama sonuçlarına ilişkin olarak yapılan açıklamalara göre 4,8 milyon mükellef kanundan yararlanmak üzere talepte bulunmuş ve yaklaşık 77,6 milyar liralık borç yeniden yapılandırılmıştır. Yine açıklanan rakamlara göre mükelleflerin 1,2 milyonu peşin ödemeyi tercih ederken, 1,2 milyonu altı taksitte, 351 bini dokuz taksitte, 616 bin mükellef on iki taksitte ve 2 milyonu ise on sekiz taksitte ödemeyi seçmiştir.

Kanun gereğince, peşin ödeme seçeneğini tercih eden mükelleflerden ödemelerini 30 Kasım 2016 mesai saati bitimine kadar yapmayanlar ile taksitle ödemeyi tercih edenlerden ilk iki taksiti süresinde ödemeyen veya eksik ödeyenler yapılandırma hükümlerinden yararlanma haklarını kaybetmişlerdi.

27 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren 6770 sayılı Kanun’un 26. maddesiyle 6736 sayılı Kanun’a eklenen geçici 2. maddeyle, yapılandırmadan yararlanmak üzere başvuruda bulunan ancak peşin veya taksitli ödemelerini zamanında yapamadığı için yapılandırması bozulan mükelleflere ikinci bir fırsat daha verilmiştir.

Bu kapsamda mükelleflere aşağıdaki kolaylıklar tanınmıştır:

1- Kanun kapsamında borçları yapılandırılan ancak ödenmesi gereken tutarları süresinde ödeyemediği için yapılandırması bozulan borçlular, ihlale neden olan tutarlar ile bunların ödenmesi gerektiği tarihten 27 Ocak 2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) geçen her ay ve kesri için hesaplanacak geç ödeme zammını, 31 Mayıs 2017 tarihine kadar ödemeleri hâlinde kanundan yararlanmaya devam edeceklerdir.

2- Kanun kapsamında peşin veya taksitli ödeme seçeneklerini tercih eden borçlular, yapılandırılan borçların tamamını 31 Mayıs 2017 tarihine kadar ödemeleri hâlinde peşin ödeme indiriminden yararlanabilecektir.

3- Peşin ödeme seçeneğini tercih eden ancak yapılandırılan tutarları süresinde ödemeyerek kanundan yararlanma hakkını kaybeden borçlular, 30 Nisan 2017 tarihine kadar başvurmaları hâlinde borçlarını taksitlendirerek ödeyebilecektir.

4- 2017 yılının Ocak ayından itibaren (ödeme süresi bu aya tekabül eden taksitler dahil) ödenmesi gereken taksitlerin her birinin ödeme süreleri dörder ay uzatılmıştır. Bu kapsamda uzayan ödeme süreleri için herhangi bir zam, faiz uygulanmayacak ve tercih edilen taksit süresine ilişkin katsayıda herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır. Bu imkândan tüm borçlular yararlanabilecek olup ayrıca başvuruda bulunulması gerekmemektedir.
 
6736 sayılı kanundan yararlanmak üzere başvuruda bulunan ancak ödemelerini zamanında yapmadığı için kanundan yararlanma hakkını kaybedenlerin yukarıda belirtilen süreler içinde ödemelerini yapmaları, ileride bu borçlarından dolayı cebri icra işlemleriyle karşı karşıya gelmelerini önleyecek önemli bir fırsattır.

Tamer Aksoy

Uzman Hakkında

Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Işık
Vergi

1968 yılında İzmir Menemen’de doğan Hüseyin Işık, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü’nü bitirdi. Colorado Üniversitesi’nde ekonomi dalında yüksek lisans derecesi aldı.

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk Ana Bilim Dalı’nda “Çok Uluslu Şirketlerde Örtülü Kazanç ve Örtülü Sermaye” konulu tez ile doktor unvanını elde etti. Bu tez 2005 yılında aynı başlıkla Maliye Bakanlığı Yayınları arasındaki yerini aldı. “Uluslararası Vergilendirme” başlıklı kitabı 2014 yılında yayımlandı. Yıldız Teknik Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi’nde Kamu Maliyesi, Para Teorisi ve Para Politikası dersleri, İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde Vergi Hukuku dersleri verdi.

Meslek yaşamına Maliye Müfettiş Yardımcısı olarak 1989 yılında Maliye Teftiş Kurulu’nda başlayan Işık, Maliye Müfettişliği, Maliye Başmüfettişliği, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ve Genel Müdür Yardımcılığı ile Türkiye OECD (Paris) Daimi Temsilciliği Maliye Müşavirliği görevlerinde bulundu. 2017 Temmuz ayından itibaren İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tam zamanlı öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı.

Uluslararası vergi hukuku, uluslararası vergi sistemindeki değişimlerin Türk vergi sistemine etkileri ve Türkiye’nin uyumu ile dijital ekonominin vergilendirilmesi alanlarında çalışmalarını sürdürüyor.
Evli ve iki çocuk babası olan Işık; iyi derece İngilizce, orta derece Fransızca biliyor.

Tüm Uzmanlar
Uzmanın Diğer Makaleleri