YouTuber Vergisi

7338 Sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 14.10.2021 tarihinde kabul edilmiş ve 26.10.2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Bu kanunun 2’nci maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu’na Mükerrer 20/B Maddesi ve 55’inci maddesi ile Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17/4-a maddesine ibare eklenmiştir. İki kanuna yapılan ilavelerin temel amacı gerçek kişilerin dijital ortamlarda elde ettikleri kazançlara istisna getirilmesi ve nihai vergi olarak stopaj vergisi uygulanmasıdır.

Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen maddenin başlığı “Sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinde kazanç istisnası” şeklindedir. Bu düzenleme ile aslında bu tür faaliyetler vergi dışı bırakılmaktadır. Ancak bu yapılırken nihai vergileme olarak %15 stopaj vergisi öngörüldüğü için kamuoyunda “Youtuber” vergisi olarak adlandırılmıştır.

İstisna vergi kapsamına giren bir konunun vergi dışı bırakılmasıdır. Burada vergi dışı bırakılan husus şu şekilde tanımlanmıştır. İnternet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri kazançlar gelir vergisinden müstesnadır.

İstisnadan faydalanabilmek için kanunda birtakım şartlar getirilmiştir. Türkiye’de kurulu bankalarda bir hesap açılması ve bu faaliyetlere ilişkin tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi şarttır. Bankalar, bu kapsamda açılan hesaplara aktarılan hasılat tutarı üzerinden aktarım tarihi itibarıyla %15 oranında gelir vergisi tevkifatı yapmak ve yaptıkları tevkifatı izleyen ayın yirmi üçüncü günün akşamına kadar muhtasar beyanname ile beyan etmek ve yirmi altıncı günün akşamına kadar yatırmakla yükümlü olacaklardır.

Burada özel bir tevkifat usulü düzenlenmektedir. Bundan dolayı bankalar tarafından bu şekilde vergi kesintisine tabi tutuları kazançlar üzerinde ayrıca Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesi kapsamında tevkifat yapılmayacaktır. Böylelikle sosyal içerik sağlayıcılarının ve içerik geliştiricilerinin kazançları üzerinden birden fazla vergi alınmasının önüne geçilmektedir.

Mükelleflerin sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliği dışında başka faaliyetlerinden kaynaklanan kazanç ya da iratlarının bulunması durumunda diğer faaliyetleri istisnadan faydalanmalarına engel olmayacaktır. Bunu örneklersek muayenehanesi olan bir doktor aynı zamanda youtuber faaliyetinde bulunursa bu istisnadan yararlanabilecektir.

Mükelleflerin sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliği kapsamındaki kazançları toplamı Gelir Vergisi Kanunu’nun 103’üncü maddesinde yazılı tarifenin dördüncü gelir dilimi için 2022 yılı için belirlenecek tutarı aşanlar buradaki istisnadan yararlanamayacaklardır. 2021 yılında bu tutar 650.000 TL’dir. Ayrıca istisna kapsamındaki faaliyetlerden elde edecekleri tüm gelirlerini açılacak banka hesabı aracılığıyla tahsil etmeyenler de bu istisnadan faydalanamayacaklardır. İstisnaya ilişkin şartların taşınmadığının tespit edilmesi hâlinde ticari kazançlar kapsamında vergi mükellefi olacaklar ve eksik tahakkuk etmiş olan vergi, vergi ziyaı cezası kesilmek suretiyle gecikme faiziyle birlikte tahsil olunacaktır.

Buradaki düzenleme ile dijital ortamlarda faaliyet gösteren gerçek kişilerin sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliği faaliyetleri hem gelir vergisinden hem de katma değer vergisinden istisna edilmektedir. Nihai vergileme olarak %15 gelir vergisi stopajı getirilmektedir. Bu durumda olan kişilerin vergilendirme bakımından ileride daha ağır şartlarla karşılaşmamaları ve cezalı duruma düşmemeleri için Gelir İdaresi Başkanlığı’nın açıklamalarını takip etmeleri, 2022 yılından itibaren banka hesabı açmaları, dijital hizmet gelirlerini bu hesaplar üzerinden tahsil etmeleri ve stopaj vergilendirmesini bankalar aracılığıyla yaptırmalarında yarar vardır.

Dr. Hüseyin Işık

 

 

 

Uzman Hakkında

Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Işık
Vergi

1968 yılında İzmir Menemen’de doğan Hüseyin Işık, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü’nü bitirdi. Colorado Üniversitesi’nde ekonomi dalında yüksek lisans derecesi aldı.

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk Ana Bilim Dalı’nda “Çok Uluslu Şirketlerde Örtülü Kazanç ve Örtülü Sermaye” konulu tez ile doktor unvanını elde etti. Bu tez 2005 yılında aynı başlıkla Maliye Bakanlığı Yayınları arasındaki yerini aldı. “Uluslararası Vergilendirme” başlıklı kitabı 2014 yılında yayımlandı. Yıldız Teknik Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi’nde Kamu Maliyesi, Para Teorisi ve Para Politikası dersleri, İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde Vergi Hukuku dersleri verdi.

Meslek yaşamına Maliye Müfettiş Yardımcısı olarak 1989 yılında Maliye Teftiş Kurulu’nda başlayan Işık, Maliye Müfettişliği, Maliye Başmüfettişliği, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ve Genel Müdür Yardımcılığı ile Türkiye OECD (Paris) Daimi Temsilciliği Maliye Müşavirliği görevlerinde bulundu. 2017 Temmuz ayından itibaren İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tam zamanlı öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı.

Uluslararası vergi hukuku, uluslararası vergi sistemindeki değişimlerin Türk vergi sistemine etkileri ve Türkiye’nin uyumu ile dijital ekonominin vergilendirilmesi alanlarında çalışmalarını sürdürüyor.
Evli ve iki çocuk babası olan Işık; iyi derece İngilizce, orta derece Fransızca biliyor.

Tüm Uzmanlar
Uzmanın Diğer Makaleleri