6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Yürürlüğe Girdi

6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun, 19.08.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun’la kesinleşmiş vergi ve diğer borçlara ödeme kolaylıkları, geçmiş dönemlere ilişkin matrah ve vergi artırımında bulunan mükelleflere ayrıcalıklar, işletmelerdeki emtia, makine, teçhizat, demirbaş kayıtlarına ilişkin cezasız düzeltme imkânı, kasa ve ortaklardan alacaklar hesabının cezasız, faizsiz düzeltilmesi, ihtilaf aşamasındaki borçların sulh yoluyla sonlandırılması, yurt içi-yurt dışı bazı varlıkların vergisiz, ayrıcalıklı imkânlarla milli ekonomiye kazandırılması, beyan edilmemiş veya eksik beyan edilmiş gelirlerin-kazançların zam ve faizsiz pişmanlıkla beyan edilmesi ile 6552 sayılı Kanun kapsamında devam eden borçların yeniden yapılandırılması imkânları getirildi.

Kanunla mükelleflere sağlanan kolaylıkların başında kuşkusuz, 30 Haziran 2016 tarihinden önceki dönemlere ait vergi, resim ve harç borçlarının gecikme faizi ve zammı yerine daha düşük orandaki Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) esas alınarak yapılandırılması gelmektedir.

Buna göre; mükelleflerin Kanun kapsamındaki kesinleşmiş vergi borç asıllarının tamamı ile gecikme faizi ve zammı yerine Yİ-ÜFE oranları esas alınarak güncellenen tutarı ödemeleri halinde, vergi aslına bağlı olan vergi ziyaı cezaları ile gecikme faizi ve zammı gibi borçlarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek. Kanun kapsamında yapılandırılan borçlara ilişkin, daha önce uygulanmış hacizler, yapılan ödemelerle orantılı olarak kaldırılacak. Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının yarısının ödenmesi durumunda ise diğer yarısı silinecek.

Daha önce 6552 sayılı Kanun’a göre borçlarını yapılandırmış olan ve 6736 sayılı Kanun’un yayımlandığı tarih itibarıyla ödemeleri devam eden mükellefler de talep etmeleri halinde kalan taksitler için yeni Kanun’dan yararlanabilecekler ve ödemelerini bu Kanun’da öngörülen sürelerde yapabilecekler. Ayrıca yapılandırılan borçların mükelleflerce peşin olarak ödenmesi halinde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutarın yarısının tahsilinden vazgeçilecek.

Diğer yandan dava aşamasında bulunan vergi borçlarına ilişkin anlaşmazlıkların Kanun kapsamında sulh yoluyla çözümlenmesi mümkün olacak. Bu nitelikteki vergi borçları devam etmekte olan davanın aşamasına ve karar durumuna göre %80’e varan oranlarda indirimlerle yapılandırılabilecek.

Mevcut vergi borçlarından kurtulabilmek için 6736 sayılı Kanun’la sağlanan bu avantajlardan yararlanmak isteyen mükelleflerin 31 Ekim 2016 tarihine kadar bağlı oldukları vergi dairesine yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir.

Tamer Aksoy

Uzman Hakkında

Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Işık
Vergi

1968 yılında İzmir Menemen’de doğan Hüseyin Işık, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü’nü bitirdi. Colorado Üniversitesi’nde ekonomi dalında yüksek lisans derecesi aldı.

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk Ana Bilim Dalı’nda “Çok Uluslu Şirketlerde Örtülü Kazanç ve Örtülü Sermaye” konulu tez ile doktor unvanını elde etti. Bu tez 2005 yılında aynı başlıkla Maliye Bakanlığı Yayınları arasındaki yerini aldı. “Uluslararası Vergilendirme” başlıklı kitabı 2014 yılında yayımlandı. Yıldız Teknik Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi’nde Kamu Maliyesi, Para Teorisi ve Para Politikası dersleri, İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde Vergi Hukuku dersleri verdi.

Meslek yaşamına Maliye Müfettiş Yardımcısı olarak 1989 yılında Maliye Teftiş Kurulu’nda başlayan Işık, Maliye Müfettişliği, Maliye Başmüfettişliği, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ve Genel Müdür Yardımcılığı ile Türkiye OECD (Paris) Daimi Temsilciliği Maliye Müşavirliği görevlerinde bulundu. 2017 Temmuz ayından itibaren İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tam zamanlı öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı.

Uluslararası vergi hukuku, uluslararası vergi sistemindeki değişimlerin Türk vergi sistemine etkileri ve Türkiye’nin uyumu ile dijital ekonominin vergilendirilmesi alanlarında çalışmalarını sürdürüyor.
Evli ve iki çocuk babası olan Işık; iyi derece İngilizce, orta derece Fransızca biliyor.

Tüm Uzmanlar
Uzmanın Diğer Makaleleri