6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Kapsamında Pişmanlık Uygulaması

6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun’la mükelleflere, 30 Haziran 2016 tarihinden önceki dönemlere ait vergi, resim, harç borçlarını, vergi cezaları ile gecikme faizi ve zammı silinerek yeniden yapılandırabilmeleri, matrah ve vergi artırımında bulunarak vergi inceleme ve tarhiyatından bağışıklık kazanabilmelerinin yanı sıra önceden beyan edilmemiş veya eksik beyan edilmiş gelir, kazanç, vergisel olaylar için de pişmanlıkla beyanda bulunabilme olanağı sağlanmıştır.

Bu kapsamda 30 Haziran 2016 tarihinden önceki dönemlerde elde edilmiş gelir ve kazançlar ile vergiye tabi diğer olaylar için beyanname vermemiş olanların veya eksik beyanda bulunanların 6736 sayılı Kanun kapsamında pişmanlık hükümlerine göre beyanda bulunmaları durumunda tarh edilen verginin tamamı ile Yİ-ÜFE oranı esas alınarak hesaplanan tutarın ödenmesi şartıyla vergi cezaları ile gecikme zam ve faizlerinin tahsilinden vazgeçilmesi öngörülmektedir.

6736 sayılı Kanun kapsamında pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen mükelleflerin 31 Ekim 2016 tarihine kadar bir dilekçeyle birlikte vergi beyannamelerini bağlı oldukları vergi dairesine, beyannamelerini elektronik ortamda vermesi gerekenlerin ise aynı tarihte elektronik ortamda vermeleri gerekmektedir.

Pişmanlık talebiyle yapılandırılan borçlar, borçlunun tercihine göre taksitler halinde veya peşin ödenebilecektir. Yapılandırılacak borcun tamamının peşin olarak 30 Kasım 2016 tarihine kadar ödenmesi halinde Yİ-ÜFE oranı üzerinden hesaplanan tutardan %50 indirim yapılacaktır.

Mükelleflerin yapılandırılan borçlarını taksitle ödemek istemeleri halinde ise 6, 9, 12 veya 18 ay taksit seçenekleri bulunmaktadır. Yapılandırılacak borcun toplam tutarı tercih edilecek taksit seçeneğine göre belirlenmiş katsayı oranları dikkate alınarak belirlenecektir. Buna göre ödenecek toplam tutar, 6 taksitte 12 ayda yapılacak ödemelerde 1,045, 9 taksitte 18 ayda yapılacak ödemelerde 1,083, 12 taksitte 24 ayda yapılacak ödemelerde 1,105, 18 taksitte 36 ayda yapılacak ödemelerde 1,150 katsayıları uygulanarak tespit edilecektir.

Yapılandırılan borcun ilk taksiti 30 Kasım 2016 tarihine kadar, kalan taksitler ise ikişer aylık dönemler halinde ödenecektir. Yapılandırmadan yararlanabilmek için ilk iki taksitin eksiksiz ve süresinde ödenmesi şart olup bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde Kanun kapsamında yapılandırmadan faydalanma hakkı kaybedilecektir. Başvuru sırasında seçilen taksit sayısından daha az taksitte ödeme yapılması mümkün olup bu durumda ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilecektir.

Herhangi bir nedenle önceki dönemlere ilişkin olarak beyan edilmemiş veya eksik beyan edilmiş gelir, kazanç veya vergisel olayların bulunması durumunda pişmanlık uygulamasından, ayrıca 6736 sayılı kanunla tanınan diğer fırsatlardan yararlanabilmek için mükelleflerin 31 Ekim 2016 tarihine kadar bağlı oldukları vergi dairelerine başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Tamer Aksoy

Uzman Hakkında

Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Işık
Vergi

1968 yılında İzmir Menemen’de doğan Hüseyin Işık, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü’nü bitirdi. Colorado Üniversitesi’nde ekonomi dalında yüksek lisans derecesi aldı.

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk Ana Bilim Dalı’nda “Çok Uluslu Şirketlerde Örtülü Kazanç ve Örtülü Sermaye” konulu tez ile doktor unvanını elde etti. Bu tez 2005 yılında aynı başlıkla Maliye Bakanlığı Yayınları arasındaki yerini aldı. “Uluslararası Vergilendirme” başlıklı kitabı 2014 yılında yayımlandı. Yıldız Teknik Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi’nde Kamu Maliyesi, Para Teorisi ve Para Politikası dersleri, İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde Vergi Hukuku dersleri verdi.

Meslek yaşamına Maliye Müfettiş Yardımcısı olarak 1989 yılında Maliye Teftiş Kurulu’nda başlayan Işık, Maliye Müfettişliği, Maliye Başmüfettişliği, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ve Genel Müdür Yardımcılığı ile Türkiye OECD (Paris) Daimi Temsilciliği Maliye Müşavirliği görevlerinde bulundu. 2017 Temmuz ayından itibaren İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tam zamanlı öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı.

Uluslararası vergi hukuku, uluslararası vergi sistemindeki değişimlerin Türk vergi sistemine etkileri ve Türkiye’nin uyumu ile dijital ekonominin vergilendirilmesi alanlarında çalışmalarını sürdürüyor.
Evli ve iki çocuk babası olan Işık; iyi derece İngilizce, orta derece Fransızca biliyor.

Tüm Uzmanlar
Uzmanın Diğer Makaleleri