6552 Sayılı Kanunla Mükelleflere Getirilen İmkanlar

Devlete borcu bulunan vatandaşlarımız bakımından 2014 yılının en önemli gelişmesi torba yasa veya vergi affı olarak bilinen 6552 sayılı yasanın Eylül ayında yürürlüğe girmesi oldu.
 
Bu düzenlemeyle motorlu taşıtlar vergisi dahil tüm vergi borçları, yıllık harçlar gibi borçlar, kapsama giren vergi aslına bağlı vergi cezaları ile usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları, bu borçlara bağlı gecikme faizi ve zammı gibi borçlar ile askerlik para cezaları, seçim para cezaları, nüfus para cezaları, trafik para cezaları, karayolları kaçak geçiş ücreti cezaları, Karayolu Taşıma Kanununa göre verilen para cezaları, RTÜK tarafından verilen para cezaları, ecrimisil, öğrenim kredisi, katkı kredisi, kaynak kullanımı destekleme fonu, haksız yere yararlanılan destekleme ödemeleri, 2548 sayılı Kanun kapsamındaki yiyecek bedellerine ilişkin borçlar için önemli ödeme kolaylıkları getirildi.
 
Kanundan yararlananlara borçlarını gecikme zammı yerine ÜFE oranında güncellenerek ödenmesi, borç aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının % 50’sinin ödenerek kapatılması, kanuna göre yapılandırılan borçların 18 aya kadar eşit taksitte ve ikişer aylık devrelerle ödenmesi, yapılandırmadan yararlanan mükellefler hakkında yeni cebri icra işlemi yapılmaması imkanları sağlandı.
 
Kamu alacaklarına 6183 sayılı Kanun uyarınca uygulanan gecikme zammı oranı 2010 yılından bu yana yıllık %16,80’dir. ÜFE oranları ise son yıllarda yıllık olarak %10’un altında gerçekleşmiştir. Bu durum dikkate alındığında yapılandırmadan yararlanarak borcunu ödeyen mükelleflerin, gecikme zam ve faizlerinden küçümsenmeyecek oranda kazanç elde ettikleri görülmektedir. Örnek vermek gerekirse, 2013 yılında yıllık gecikme zammı oranı 16,8 iken aynı dönemde ÜFE oranı %6,78 olarak gerçekleşmiştir.Yapılandırmadan yararlanan bir mükellef 1000 TL’lık borcu için 2013 yılına ilişkin olarak yaklaşık 68 TL’lık gecikme bedeli ödemek durumunda iken kanundan yararlanmayan bir mükellefin aynı dönemde 168 TL’lık gecikme zammı ödemesinde bulunması gerekecektir.
 
31.12.2014 tarihine kadar başvurularını yapan mükellefler Kanunun getirdiği bu imkanlardan yararlanabilme imkanını yakaladılar.
 
Mevcut borçların yapılandırılması imkanı yanında Kanunla, bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerine 31/12/2013 tarihli bilançolarındaki kasa hesabı ile işletmenin ortaklardan olan ve esas faaliyet konusu dışındaki işlemlerinden diğer bir deyişle ödünç verme vb. nedenlerden kaynaklanan net alacak tutarlarına ilişkin yasal kayıtlarını düzeltilebilmeleri imkanı da getirilmiştir. Mükellefler düzeltilen tutarlar üzerinden sadece %3 oranında vergi ödeyerek bu uygulamadan yararlandılar.
 
Kanunlarla sağlanan mali kolaylıklardan yararlanmak çoğu zaman mükelleflerin lehine sonuçlar doğurmaktadır. Bu çerçevede imkanı olan vatandaşlarımızın önümüzdeki dönemlerde sağlanacak benzer fırsatları değerlendirmeleri kendi menfaatlerine olacaktır.

Uzman Hakkında

Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Işık
Vergi

1968 yılında İzmir Menemen’de doğan Hüseyin Işık, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü’nü bitirdi. Colorado Üniversitesi’nde ekonomi dalında yüksek lisans derecesi aldı.

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk Ana Bilim Dalı’nda “Çok Uluslu Şirketlerde Örtülü Kazanç ve Örtülü Sermaye” konulu tez ile doktor unvanını elde etti. Bu tez 2005 yılında aynı başlıkla Maliye Bakanlığı Yayınları arasındaki yerini aldı. “Uluslararası Vergilendirme” başlıklı kitabı 2014 yılında yayımlandı. Yıldız Teknik Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi’nde Kamu Maliyesi, Para Teorisi ve Para Politikası dersleri, İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde Vergi Hukuku dersleri verdi.

Meslek yaşamına Maliye Müfettiş Yardımcısı olarak 1989 yılında Maliye Teftiş Kurulu’nda başlayan Işık, Maliye Müfettişliği, Maliye Başmüfettişliği, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ve Genel Müdür Yardımcılığı ile Türkiye OECD (Paris) Daimi Temsilciliği Maliye Müşavirliği görevlerinde bulundu. 2017 Temmuz ayından itibaren İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tam zamanlı öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı.

Uluslararası vergi hukuku, uluslararası vergi sistemindeki değişimlerin Türk vergi sistemine etkileri ve Türkiye’nin uyumu ile dijital ekonominin vergilendirilmesi alanlarında çalışmalarını sürdürüyor.
Evli ve iki çocuk babası olan Işık; iyi derece İngilizce, orta derece Fransızca biliyor.

Tüm Uzmanlar
Uzmanın Diğer Makaleleri