Yatırım Teşvikleri ve Sunulan İmkânlar

Yatırım Teşvikleri ve Sunulan İmkânlar
 
Yatırım teşvik sistemi, ülkenin stratejik sektörleri için önem teşkil eden ara mallara olan ithalat bağımlılığını azaltma potansiyeli taşıyan yatırımları teşvik etmek amacıyla özel olarak tasarlanmıştır.
 
Cari açığın azaltılması, az gelişmiş bölgelere sağlanan yatırım desteklerinin genişletilmesi, destek unsuru miktarlarının artırılması, kümelenme faaliyetlerinin teşvik edilmesi, teknoloji dönüşümü sağlayacak yatırımların desteklenmesi yeni yatırım teşvik sisteminin temel amaçları arasında yer almaktadır.
 
Yatırım Teşvik Belgesi ile yatırımcıyı yatırıma yönlendirmek, üretimi ve istihdamı artırmak, yatırım eğiliminin devamlılığını ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak, uluslararası rekabet gücünü artıracak teknoloji ve araştırma-geliştirme içeriği yüksek büyük ölçekli yatırımları özendirmek, bölgesel gelişmişlik farklılıklarını gidermek amaçlanmaktadır.
 
1Ocak 2012 tarihi itibarıyla geçerli olan yeni yatırım teşvik sistemi dört ayrı rejimden oluşmaktadır. Yerli ve yabancı yatırımcılar, aşağıdaki teşviklerden eşit oranda faydalanabilmektedir:
 
 1. Genel Yatırım Teşvik Uygulamaları
 2. Bölgesel Yatırım Teşvik Uygulamaları
 3. Büyük Ölçekli Yatırım Teşvik Uygulamaları
 4. Stratejik Yatırım Teşvik Uygulamaları
 
Yatırım teşvik sisteminde yatırımcıya sağlanan imkânlar yapılan bölgeye göre değişkenlik göstermektedir.  Genel olarak sunulan imkânlardan bazıları şunlardır;
 • KDV İstisnası
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti
 • Sosyal Sigortalar Prim Desteği (İşveren Payı)
 • Gelir Vergisi Stopajı İndirimi
 • KDV İstisnası
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti
 • Sosyal Sigortalar Prim Desteği (İşveren Payı)
 • Gelir Vergisi Stopajı İndirimi
 • Sosyal Sigortalar Prim Desteği (Çalışan Payı)
 • Arazi Tahsisi
 • Faiz Oranı Desteği 
 • KDV İadesi
 • Faiz Oranı Desteği
Kredi tahsisi desteğinden yararlanabilecek yatırımlar dışındaki imalat ve tarımsal sanayi sektöründe yapılacak sabit yatırım tutarı 4 trilyon Türk lirasını aşmayan yerli sermayeli yatırımlar için ilgili sanayi odalarına, diğer yatırımlar ile yabancı sermayeli yatırımlar için müsteşarlığa başvurulması gerekmektedir.
 

Fatih Öncü

 

Uzman Hakkında

Sena Gürsoy
Teşvik ve Hibe Destek

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden 1999 yılında mezun oldu. 2006 yılında aynı üniversiteden Kamu Yönetimi-Yönetim Bilimleri alanında yüksek lisans derecesini aldı.

Çalışma hayatına 2002 yılında İçişleri Bakanlığı bünyesinde İl Planlama Uzman Yardımcısı olarak başlayan Gürsoy, 2005’te İl Planlama Uzmanlığı’na atandı. 2008 yılından bu yana İzmir Kalkınma Ajansı’nda çalışan Sena Gürsoy, ajansın farklı birimlerinde uzman ve birim başkanı olarak görev yaptı, Genel Sekreterlik görevini vekâleten yürüttü. İyi derecede İngilizce bilen Gürsoy, evli ve bir çocuk babası.

Tüm Uzmanlar
Uzmanın Diğer Makaleleri