Türkiye Yeşil Sanayi Projesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mehmet Fatih Kacır tarafından 12 Haziran 2023 tarihinde yapılan açıklamayla, Dünya Bankası iş birliğinde hayata geçirilecek “Türkiye Yeşil Sanayi Projesi” ile 450 milyon dolarlık bir finansmanın sanayiciler, KOBİ'ler ve teknoloji girişimlerinin kullanımına sunulacağı ifade edildi. Açıklamasında sanayinin karbon net sıfır hedeflerine vurgu yapan Bakan Kacır, KOSGEB eliyle KOBİ'lerin yenilenebilir enerji ve yeşil dönüşüm yatırımlarını; TÜBİTAK eliyle de döngüsel ekonomiye ve karbon salınımını azaltmaya yönelik AR-GE projelerini destekleyecekleri bilgisini paylaştı.

“Türkiye Yeşil Sanayi Projesi” ile sanayi firmalarının yenilenebilir enerjinin gücünden faydalanmaları, enerji verimli teknolojileri uygulamaları ve döngüsel ekonomi prensiplerini benimsemeleri amaçlanıyor. Projeyle işletmelerin karbon salınımı, kendi tüketimleri için yenilenebilir enerjilere yatırım yapılarak azaltılacak, kaynak verimlilikleri iyileştirilerek yeşil dönüşüm planları geliştirilip uygulanabilecek. Böylece ihracatının % 40'ından fazlasını Avrupa Birliği ülkelerine gerçekleştiren ülkemizin, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (CBAM) kapsamında AB'ye ihraç edilen ürünler için getirilecek daha katı karbon standartlarını karşılamasına destek olunacak. Endüstriyel firmaların düşük karbon salınımına sahip, sürdürülebilir ve dayanıklı bir geleceğe doğru geçişini hedefleyen proje, ekonomik büyümeyi ve istihdam yaratmayı da teşvik edecek.

“Türkiye Yeşil Sanayi Projesi” ile 450 milyon dolarlık finansmanın 250 milyon dolarlık kısmı KOSGEB aracılığıyla kullandırılacak. KOSGEB tarafından, KOBİ'lerin yeşil dönüşüm kapsamındaki yenilenebilir enerji, kaynak verimliliği, atık yönetimi ve döngüsel ekonomi gibi tematik alanlarda gerçekleştirilecek faaliyetleri desteklenecek.

TÜBİTAK'ın kullanımına ise 175 milyon dolarlık bir kaynak tahsis edilecek. Bu destek kapsamında Türkiye'de veya diğer pazarlarda yeni yeşil teknolojilerin, ürünlerin veya süreçlerin geliştirilmesini içeren yeşil inovasyon faaliyetlerinde bulunan firmalar hedeflenecek. Yeşil start-up'lar, KOBİ'ler, büyük firmaların başvurabileceği destekler; yeşil üretime, daha yüksek enerji ve kaynak verimliliğine katkıda bulunan AR-GE, prototip geliştirme, standart geliştirme ile yeni ürün veya süreç geliştirmeyi içerecek.

Projenin geriye kalan 25 milyon dolarlık kaynağı ise proje faaliyetlerinin koordine edilmesi ve ulusal Yeşil Sanayi Dönüşüm Ajandası’nın uygulamaya konulabilmesi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kullanılacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı teknik destek bileşeni altında proje yönetimi, tanıtım, ihtiyaç analizi, kapasite geliştirme, yeşil sanayi akademisi, yeşil izleme sistemi ve tanıtım ve yaygınlaştırma iş paketlerini yürüterek projenin etkin yönetilebilmesini sağlayacak.

Kaynakça: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İnternet Sitesi

Sena Gürsoy

21.06.2023

Uzman Hakkında

Sena Gürsoy
Teşvik ve Hibe Destek

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden 1999 yılında mezun oldu. 2006 yılında aynı üniversiteden Kamu Yönetimi-Yönetim Bilimleri alanında yüksek lisans derecesini aldı.

Çalışma hayatına 2002 yılında İçişleri Bakanlığı bünyesinde İl Planlama Uzman Yardımcısı olarak başlayan Gürsoy, 2005’te İl Planlama Uzmanlığı’na atandı. 2008 yılından bu yana İzmir Kalkınma Ajansı’nda çalışan Sena Gürsoy, ajansın farklı birimlerinde uzman ve birim başkanı olarak görev yaptı, Genel Sekreterlik görevini vekâleten yürüttü. İyi derecede İngilizce bilen Gürsoy, evli ve bir çocuk babası.

Tüm Uzmanlar
Uzmanın Diğer Makaleleri