TÜBİTAK ve Ulusal Destek Programları

TÜBİTAK işletmelere mali destek anlamında ciddi destekler sunuyor. Günümüzde bir işletme sahibi özellikle AR-GE çalışması yapan, inovasyon projesi olan, istihdamın artırımına yönelik proje geliştiren, yeni bir ürünle piyasada katma değer meydana getirecek çalışmaların üretilmesi ve/veya ortaya çıkarılmasına yönelik yapılacak çalışmalara ciddi fon imkânları sağlıyor.

Bu çerçevede TÜBİTAK’ın işletmeler için birbirinden bağımsız çok sayıda ulusal destek (fon) programı mevcut.  Bu fon programlarını kısaca inceleyelim.

1512-Teknogirişim Sermaye Desteği Programı (BiGG): BiGG ile girişimcilerin teknoloji, yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerin desteklenmesi, böylece nitelikli girişimciliğin özendirilmesi ve uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün-hizmetleri geliştirebilen başlangıç firmalarının oluşturulması amaçlanmıştır.

1501-TÜBİTAK Sanayi AR-GE Projeleri Destekleme Programı: Program, firma düzeyinde katma değer yaratan kuruluşların Araştırma-Geliştirme (AR-GE) çalışmalarını teşvik etmek ve bu yolla Türk sanayisinin AR-GE yeteneğinin yükseltilmesine katkıda bulunmak üzere oluşturulmuştur.

“Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Teknoloji ve Yenilik Destek Programlarına İlişkin Yönetmelik" ve “Sanayi Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı Uygulama Esasları”na uygun olarak yürütülen programın amacı, sanayi kuruluşlarının AR-GE projelerine %60’a varan oranlarda hibe şeklinde destek sağlamaktır.

1507-TÜBİTAK KOBİ AR-GE Başlangıç Destek Programı: Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere (KOBİ) yönelik strateji ve eylem planlarında geliştirilen temel strateji; KOBİ’lerin verimliliklerinin, katma değer içindeki paylarının ve uluslararası rekabet güçlerinin artırılması esasına dayanmaktadır. Ülkemizde AR-GE faaliyetlerinin önemli bir bölümü büyük ölçekli işletmelerle sınırlı olup, ülke sanayinin %98’ini oluşturan KOBİ’lerin AR-GE faaliyetleri istenilen düzeyin altında kalmıştır. Yukarıda belirtilen stratejik hedeflere ulaşmak için piyasa koşulları ve uluslararası anlaşmalar kapsamındaki yükümlülükler dâhilinde, KOBİ’lerin AR-GE ve yenilik projeleri için farklılaştırılmış bir destek programı TÜBİTAK tarafından kurgulanmış ve uygulamaya alınmıştır.

1511-TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik P. D. P.: Bilgi ve iletişim teknolojileri, enerji, makina imalat, otomotiv, sağlık, gıda, su alanında yapılan yenilikçi projelere mali destek sağlanmaktadır.

1514-Girişim Sermayesi Destekleme Programı: 1514 kodlu TÜBİTAK Girişim Sermayesi Destekleme Programı, ülke ekonomisine katma değer sağlayabilecek nitelikte yenilikçi, ürün, süreç, bilgi-teknoloji geliştirme ve üretme potansiyeli bulunan KOBİ ölçeğindeki şirketlerin çekirdek veya başlangıç aşamalarındaki finansman ihtiyaçlarının, girişim sermayesi fonları aracılığıyla karşılanması amacıyla başlatılmıştır.
 
Destekleme programı ile ülkemizde teknoloji ve yenilik odaklı KOBİ’lere sermaye sağlayacak yeni fonların kurulmasına, bu fonları yönetecek fon yöneticilerinin teşvik edilerek girişim sermayesi ekosistemin oluşturulmasına katkı sağlanılması hedefleniyor.
 
Programlar ve programlara özel çağrılar TÜBİTAK sayfasından düzenli bir şekilde yayımlanıyor.

Fatih Öncü

Uzman Hakkında

Sena Gürsoy
Teşvik ve Hibe Destek

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden 1999 yılında mezun oldu. 2006 yılında aynı üniversiteden Kamu Yönetimi-Yönetim Bilimleri alanında yüksek lisans derecesini aldı.

Çalışma hayatına 2002 yılında İçişleri Bakanlığı bünyesinde İl Planlama Uzman Yardımcısı olarak başlayan Gürsoy, 2005’te İl Planlama Uzmanlığı’na atandı. 2008 yılından bu yana İzmir Kalkınma Ajansı’nda çalışan Sena Gürsoy, ajansın farklı birimlerinde uzman ve birim başkanı olarak görev yaptı, Genel Sekreterlik görevini vekâleten yürüttü. İyi derecede İngilizce bilen Gürsoy, evli ve bir çocuk babası.

Tüm Uzmanlar
Uzmanın Diğer Makaleleri