Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

“Sürdürülebilir kalkınma” kavramı, 20. yüzyılın sonlarına doğru dünyanın gündemine girmiş ve 1990’lı yıllarda imzalanan uluslararası antlaşmalarla küresel bir uygulama planı hâline gelmiştir. Sürdürülebilir kalkınma anlayışı, ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişme hedeflerinde ortak paydayı “sürdürülebilirlik” olarak belirlemektedir. Sürdürülebilir kalkınma, gelecek kuşakların ihtiyaçlarını karşılayabilme olanağından ödün vermeksizin günümüz kuşaklarının ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir kalkınma modelidir. Çevre ile sosyoekonomik gelişme arasındaki ilişkilerin iyi kurgulanmadığı bir kalkınma stratejisinin uygulanması, şu anki ihtiyaçları karşılayabilir ancak insanların gelecekteki temel ihtiyaçlarının karşılanmasını tehlikeye sokabilir. Çünkü büyümenin hangi noktadan sonra çevresel felaketlere yol açacağı net değildir ve çevresel bozulma çoğu zaman geri döndürülemez niteliktedir. Bu nedenle ekonomik ve sosyal yapı ile çevrenin bütüncül bir şekilde değerlendirilerek bugünkü ve gelecekteki nesillerin kalkınmanın getirdiği fırsatlardan adil bir şekilde yararlanmasının sağlanması, sürdürülebilir kalkınmanın temel felsefesini oluşturmaktadır.

2015 yılının Eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda kabul edilen ve 1 Ocak 2016’da yürürlüğe giren Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA), farklı gelişmişlik seviyesindeki ülkeler için geçerli 17 evrensel hedeften oluşan bir eylem çağrısıdır. Yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegenimizi korumak, tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak, küresel ve yerel sürdürülebilir kalkınma uygulamalarına bir çerçeve oluşturmak amacıyla 2030’da tamamlanacak bir yol haritası ortaya koymaktadır. Farklı gelişmişlik seviyesindeki ülkelere yönelik oluşturulan SKA’lar her ne kadar hükümetler için uygulanabilir hedefler olarak kurgulanmış olsalar da bu hedeflerden her birinin başarıya ulaşmasında sorumlu iş dünyası uygulamaları, yeni iş yapış şekilleri, yatırım, yenilikçilik, teknoloji ve iş birliği aracılığıyla iş dünyası kilit bir rol oynamaktadır.

Sürdürülebilir kalkınmanın bu 17 amacı, hükümetler tarafından 2001 yılında kabul edilip Aralık 2015 tarihinde geçerliliğini yitiren Binyıl Kalkınma Hedefleri’nin başarılarının üzerine inşa edilmiş; diğer önceliklerin yanı sıra iklim değişikliği, ekonomik eşitsizlik, yenilikçilik, sürdürülebilir tüketim, barış ve adalet gibi yeni alanları da içermektedir. Amaçlar birbiriyle bağlantılıdır; bir amaçta başarının anahtarı birbiriyle ortak yönleri olan sorunları hep birlikte ele almaktır. SKA'lar, gelecek nesiller bakımından yaşamı sürdürülebilir biçimde iyileştirmek amacıyla bugünden doğru seçimleri yapacak şekilde ortaklık ve pragmatizm ruhuyla yürür. Tüm ülkelere, kendi önceliklerine ve dünyanın karşı karşıya olduğu çevre sorunlarına uygun olarak benimseyecekleri açık rehberlik ve amaçlar sağlar. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsayıcı bir gündemdir; hem insanlar hem de gezegenimiz için pozitif değişiklik yapmak üzere bizleri birleştirir. Yoksulluk, iklim değişikliği ve çatışmalar gibi dünyamızın karşı karşıya olduğu zorlukların bazılarını çözümlememiz için bize ortak bir plan ve gündem sağlar.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

1.       Yoksulluğa Son

2.       Açlığa Son

3.       Sağlık ve Kaliteli Yaşam

4.       Nitelikli Eğitim

5.       Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

6.       Temiz Su ve Sanitasyon

7.       Erişilebilir ve Temiz Enerji

8.       İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

9.       Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı

10.   Eşitsizliklerin Azaltılması

11.   Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar

12.   Sorumlu Üretim ve Tüketim

13.   İklim Eylemi

14.   Sudaki Yaşam

15.   Karasal Yaşam

16.   Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

17.   Amaçlar İçin Ortaklıklar

Sena Gürsoy

 

Kaynakça:

www.surdurulebilirkalkinma.gov.tr

www.globalcompactturkiye.org

Uzman Hakkında

Sena Gürsoy
Teşvik ve Hibe Destek

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden 1999 yılında mezun oldu. 2006 yılında aynı üniversiteden Kamu Yönetimi-Yönetim Bilimleri alanında yüksek lisans derecesini aldı.

Çalışma hayatına 2002 yılında İçişleri Bakanlığı bünyesinde İl Planlama Uzman Yardımcısı olarak başlayan Gürsoy, 2005’te İl Planlama Uzmanlığı’na atandı. 2008 yılından bu yana İzmir Kalkınma Ajansı’nda çalışan Sena Gürsoy, ajansın farklı birimlerinde uzman ve birim başkanı olarak görev yaptı, Genel Sekreterlik görevini vekâleten yürüttü. İyi derecede İngilizce bilen Gürsoy, evli ve bir çocuk babası.

Tüm Uzmanlar
Uzmanın Diğer Makaleleri