KOBİ'lerin Ar-Ge Faaliyetleri Kapsamında Faydalanabileceği Hibe ve Destekler

KOBİ’lerin AR-GE projelerine yönelik olarak Avrupa Birliği’nin ve yerel kaynakların destekleri mevcuttur. AB desteklerinin başında 7. Çerçeve Programı, Rekabet ve Buluş (CIP), Eko-Innovera, EUREKA, LLP, ve EUROSTARS programları gelmektedir. Devlet desteklerinde is TÜBİTAK, KOSGEB, TTGV ve Sanayi Bakanlığı’nın ARGE destekleri mevcuttur. Bu programlara kısaca göz atalım;AB PROGRAMLARI7. ÇERÇEVE PROGRAMI: Avrupa Birliği Çerçeve Programları, Avrupa Birliği’nde çok uluslu araştırma ve teknoloji geliştirme projelerinin desteklendiği başlıca Topluluk Programı’dır. İlki 1984 yılında başlayan Çerçeve Programları (ÇP) çok yıllı programlar olup, kapsamı ve programa ayrılan bütçe miktarı her bir programda artış göstermektedir. 7. Çerçeve programının toplam bütçesi 53 Milyar Avro’dur.Detay:cordis.europa.eu REKABET EDEBILIRLIK VE YENILIK ÇERÇEVE PROGRAMI (CIP): Avrupa’daki işletmeleri rekabete teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Küçük ve orta ölçekli işletmeleri (KOBİ’ler) hedef alan bu program, inovasyon faaliyetlerini desteklemekte, finansman kaynaklarına erişim olanaklarını iyileştirmekte ve bölgesel bazda iş destek hizmetleri sunmaktadır.Detay:ec.europa.eu/cipEUREKA: EUREKA pazar odaklı, kısa sürede ticarileşebilecek ürün ve süreçlerin geliştirilmesine yönelik projelerin desteklendiği uluslararası işbirliği platformudur.Detay:http://www.eureka.org.tr ECO-INNOVERA: Sistem inovasyonu, sürdürülebilir süreçler ve geri dönüşümle ilgili yenilikçi projelere destek veriyor. ECO-INNOVERA, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından 7. Çerçeve Programı (ÇP) kapsamında desteklenen bir ERA-NET projesidir. ECO-INNOVERA projesinde Türkiye’yi TÜBİTAK temsil etmektedir. Detay:http://www.eco-innovera.eu/ LEADERA, LEADERA Projesi, Avrupa Komisyonu tarafından AB 7. Çerçeve Programı kapsamında desteklenen ve TÜBİTAK’ın da ortak olarak yer aldığı bir projedir. Amaçları; •• Avrupa Birliği öncü alanlarında yapılan inovatif ve teknolojik araştırma ve geliştirme çalışmalarını koordine etmek•• Uluslararası araştırma ve teknolojik geliştirme projelerini fonlayarak, program dahilindeki özel ve kamu kuruluşlarını Avrupa seviyesinde yeni kaynaklar sağlamaktır.Detay: http://www.leadera.net/

Uzman Hakkında

Sena Gürsoy
Teşvik ve Hibe Destek

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden 1999 yılında mezun oldu. 2006 yılında aynı üniversiteden Kamu Yönetimi-Yönetim Bilimleri alanında yüksek lisans derecesini aldı.

Çalışma hayatına 2002 yılında İçişleri Bakanlığı bünyesinde İl Planlama Uzman Yardımcısı olarak başlayan Gürsoy, 2005’te İl Planlama Uzmanlığı’na atandı. 2008 yılından bu yana İzmir Kalkınma Ajansı’nda çalışan Sena Gürsoy, ajansın farklı birimlerinde uzman ve birim başkanı olarak görev yaptı, Genel Sekreterlik görevini vekâleten yürüttü. İyi derecede İngilizce bilen Gürsoy, evli ve bir çocuk babası.

Tüm Uzmanlar
Uzmanın Diğer Makaleleri