İşletmelerde Dijital Dönüşüm

Dünya hızla değişiyor. Özellikle son 40 yıl içerisinde bilgi ve iletişim teknolojilerinde ortaya çıkan gelişmeler günlük hayatımızı derinden etkiliyor. 80’li yıllardan itibaren çeşitli alanlarda bilgisayar kullanımının artması, 90’ların sonlarına doğru internetin hayatımıza girmesi, milenyumla birlikte cep telefonu kullanımının yaygınlaşması, nihayet günümüzde akıllı telefonlar, smart televizyonlar ve geniş bant internet sayesinde günlük yaşantımız eskisinden çok farklı.
 
Yaşanan bu baş döndürücü gelişmeler firmalara da yansıyor. İşletmelerde gerek üretim sürecinde gerek satış ve pazarlamada gerekse işletmenin yönetiminde bilgi teknolojilerinin kullanımı gün geçtikçe artıyor. Artması da gerekiyor zira küreselleşme sonucu ülkeler arası sınırların ortadan kalkması, işletmeler için yalnız ulusal değil uluslararası alanda da yoğun bir rekabet ortamını beraberinde getiriyor. İşletmelerin bu zorlu rekabet ortamında varlıklarını sürdürebilmeleri için sürekli gelişim göstermeleri, yenilikleri takip etmeleri ve değişen koşullara uyum sağlayabilme yeteneklerini artırmaları zorunluluk haline geliyor.
 
Günümüzde hızla gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerinin sunduğu fırsatlar ve değişen toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda, işletmelerin daha etkin, daha verimli hizmet vermek ve müşteri memnuniyeti sağlamak üzere mevcut iş ve üretim süreçlerini, iş yapma kültürlerini dijital teknolojileri kullanarak dönüştürmelerine “dijital dönüşüm” adı veriliyor. Dijital dönüşümü birkaç teknolojiye indirgemek kolay değil ancak mobil teknolojiler, geniş bant internet, bulut bilişim, dijital medya, büyük veri, yapay zekâ, artırılmış gerçeklik, nesnelerin interneti ve üç boyutlu yazıcılar yeni bir dönemi tanımlıyor.
 
Peki dijital dönüşüm işletmelere ne gibi avantajlar sağlayacak? Yukarıda da bahsettiğimiz üzere, en önemli avantaj olarak işletmenin Dünya ekonomisine açılabilmesi için büyük bir adım olacağını ifade edebiliriz. Bunun yanı sıra, üretim ve iş akışları ile ilgili problemlerin azaltılması, verimsiz iş süreçlerinin ortadan kaldırılması, yeni iş alanlarının açılması, müşteri ilişkilerinde yaşanacak iyileşmeler, stok ve doküman yönetimi alanında ilerlemeler ve maliyetlerin optimizasyonu sayılabilir. Dijital dönüşümle birlikte üretiminizi artırabilir, maliyetlerinizi azaltabilir, zamandan kazanarak verimliliğinizi arttırabilirsiniz.
 
Özellikle rekabetin etkisinin daha fazla hissedildiği küçük ve orta ölçekli işletmeler için üretim süreçlerinde dijital dönüşümün sağlanması, kurumsal ve yönetsel yetkinliklerin geliştirilmesi, bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağladığı imkânlardan faydalanma, e-ticaret ve e-ihracat uygulamalarının kullanımı önem taşıyor. Doğal olarak daha sıcak gündemleri olan “finansmana erişim sıkıntısı” ve “üretim maliyetlerindeki artış” gibi kısa vadeli sorunlara odaklanan işletmelerin, daha uzun vadeli ve stratejik bir bakış açısıyla yukarıda saydığımız alanlarda sahip oldukları yeteneklerini geliştirmeleri, kendilerini dönüştürmeleri hem mevcut piyasa koşullarına dayanıklılıklarının artmasına katkı sağlayacak hem de kendilerine önemli fırsatlar yaratacaktır.
 

Sena Gürsoy

Uzman Hakkında

Sena Gürsoy
Teşvik ve Hibe Destek

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden 1999 yılında mezun oldu. 2006 yılında aynı üniversiteden Kamu Yönetimi-Yönetim Bilimleri alanında yüksek lisans derecesini aldı.

Çalışma hayatına 2002 yılında İçişleri Bakanlığı bünyesinde İl Planlama Uzman Yardımcısı olarak başlayan Gürsoy, 2005’te İl Planlama Uzmanlığı’na atandı. 2008 yılından bu yana İzmir Kalkınma Ajansı’nda çalışan Sena Gürsoy, ajansın farklı birimlerinde uzman ve birim başkanı olarak görev yaptı, Genel Sekreterlik görevini vekâleten yürüttü. İyi derecede İngilizce bilen Gürsoy, evli ve bir çocuk babası.

Tüm Uzmanlar
Uzmanın Diğer Makaleleri