Finansal Zorluk Çeken İşletmeler ve AB Fonları

Avrupa Birliği iflas etmiş veya etmekte olan işletmelere mali destek sağlar mı?
 
Genel olarak hayır. Bir işletmenin Avrupa Birliği fonlarından faydalanabilmesi için finansal ve kurumsal kapasitesinin sağlam olması gerekir. Yani bir işletme AB fonlarından faydalanacaksa en azından aldığı parayı yönetebilecek mali yeterliliğe ve kurumsal güce sahip olması gerekir.

Altını çizmemde fayda var; Avrupa Birliğinin birbirinden bağımsız 500 kadar fon programı mevcut.  Bunlardan biri de COSME programı. İşletmelerin ve KOBİ'lerin rekabet edilebilirliğine artırmaya yönelik dizayn edilmiş bir program. Bu program finansal zorluk çeken, iflasın eşiğinde veya iflas etmiş KOBİ’lerin de faydalanabileceği bir destek mekanizmasına sahip: “İşletmelere ve Yeniden Başlayanlara Destek ve Erken Uyarı Ağı”  programı.

Avrupa Birliğinde işlemelerin % 90’ını KOBİ’ler oluşturmakta ve bundan dolayı AB KOBİ'lere özel önem atfedilmektedir.

COSME ile KOBİ’lere finansman erişimi sağlanıyor, yeni pazarlar bulmalarına yardımcı olunuyor ve girişimcilik teşvik ediliyor. 2014-2020 yıllarını kapsayan programın toplam bütçesi 2.3 Milyar Euro.

COSME Programı kapsamındaki “İşletmelere ve Yeniden Başlayanlara Destek ve Erken Uyarı Ağı”nın amacı; zor durumdaki işletmeler ve işletme sahipleri ile iflas etmiş ancak yeniden başlamak için çalışan dürüst girişimciler için destek hizmetleri geliştirmek, uygulamak ve kavramsallaştırmak.

Bu girişim; bu tür sistemlerin bulunmadığı ya da kısmen bulunan ülkelerdeki zor durumdaki işletmelere erken uyarı, engelleme ve nitelikli destek hizmetleri sağlayacak olan bir Avrupa network’ü kurulmasına odaklanmaktadır.

Projenin temel unsuru Avrupa çapında birlikte çalışmaya ve haciz durumundaki işletmelere destek vermeye kendini adamış uzmanlardan oluşan bir network oluşturulmasıdır. Bu uzmanlar bu amaçla:
 1. Destek hizmetleri, danışma paketi ve network'ün kurulmasını,
 2. Haciz durumundaki işletmelerin belirlenmesini,
 3. Haciz durumundaki işletmelerin desteklenmesi ve gelecekteki gelişimlerinin takip edilmesini sağlayacaklardır.
Tüm proje teklifleri bu üç faaliyeti içermelidir. Proje süresi 36 aydır.
 
Bu proje teklif çağrısıyla 4 AB üyesi ülkede kurulacak olan network ile;
 1. İlgili paydaşların ve uzmanların katılımı ile aktif bir “İşletmelere ve Yeniden Başlayanlara Destek ve Erken Uyarı Ağı” oluşturulması,
 2. Finansal açıdan zor durumda olan işletmeler için aktif Erken Uyarı Mekanizması geliştirilmesi,
 3. İlgili verilerin toplanması ve analizi,
 4. Ticari başarısızlık ile damgalanmanın engellenmesine yönelik tedbirler / faaliyetler geliştirilmesi,
 5. Eğitim, çalıştay ve eş düzeyli öğrenme faaliyetlerinin düzenlenmesi,
 6. Politika önerileri geliştirilmesi,
 7. Projenin tüm konsorsiyum ortakları için Brüksel’de Avrupa Komisyonu ve EASME’nin katılımı ile her yıl bir gözden geçirme toplantısı gerçekleştirilecektir. Projenin 11., 21. ve 29. aylarında olmak üzere toplamda üç tane gözden geçirme toplantısı yapılması öngörülmektedir.
 8. Projenin 10. ve 28. aylarında olmak üzere iki teknik ilerleme raporu beklenmektedir.
Projenin eş-finansmanı için ayrılan toplam bütçe tahmini olarak 3,800,000.00 Avro’dur.
 

Fatih Öncü

Uzman Hakkında

Sena Gürsoy
Teşvik ve Hibe Destek

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden 1999 yılında mezun oldu. 2006 yılında aynı üniversiteden Kamu Yönetimi-Yönetim Bilimleri alanında yüksek lisans derecesini aldı.

Çalışma hayatına 2002 yılında İçişleri Bakanlığı bünyesinde İl Planlama Uzman Yardımcısı olarak başlayan Gürsoy, 2005’te İl Planlama Uzmanlığı’na atandı. 2008 yılından bu yana İzmir Kalkınma Ajansı’nda çalışan Sena Gürsoy, ajansın farklı birimlerinde uzman ve birim başkanı olarak görev yaptı, Genel Sekreterlik görevini vekâleten yürüttü. İyi derecede İngilizce bilen Gürsoy, evli ve bir çocuk babası.

Tüm Uzmanlar
Uzmanın Diğer Makaleleri