Bölgesel Kalkınma ile Teknoloji ve İnovasyon Fonları

2019’un son günlerinde, Türkiye Kalkınma Fonu çatısı altında kurulan ve toplam büyüklüğü 750 milyon lira olan iki yeni fon, “Bölgesel Kalkınma” ile “Teknoloji ve İnovasyon” fonları, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kamuoyuna tanıtıldı.
 
Tanıtım toplantısında, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank; girişim sermayesi yatırımlarını artırmak, özel sektörün bu alana eğilmesini sağlamak ve yatırımları ülke geneline yaymak için harekete geçildiğini belirtti. Finans piyasalarında büyük ağırlığı bankacılık sisteminin oluşturduğunu, bankacılık sisteminin ise genellikle kısa vadeli kaynaklardan beslendiğini dolayısıyla uzun vadeli yatırımları finanse etmekte yetersiz kaldığını, bu sebeple kitle fonlaması, girişim ve risk sermayesi gibi alternatif finansman modellerinin geliştirilmesi gerektiğini, oluşturulan fonların bu ihtiyaca cevap vereceğini ifade etti.
 
Türkiye Kalkınma Fonu, Kalkınma Yatırım Bankası (eski adıyla Türkiye Kalkınma Bankası) bünyesinde, alt fonlarıyla birlikte, ülkemizin sürdürülebilir büyümesinde stratejik öneme sahip sektörleri desteklerken; yeni nesil girişimlere de yatırım yaparak girişimcilik ekosisteminin gelişiminde önemli bir rol oynamayı hedeflemektedir. Türkiye Kalkınma Fonu, alt fonları üzerinden hem doğrudan ve dolaylı yatırımlar yaparak ülke kalkınmasını destekleyecek hem de sunacağı fon yönetim hizmeti ile kamu kaynaklarının verimli kullanılmasına katkı sağlayacak bir finansal araçtır.
 
Türkiye Kalkınma Fonu altında kurulan 350 milyon liralık Teknoloji ve İnovasyon Fonu’yla, ülkemizde büyük potansiyeli olan teknoloji tabanlı girişimlere destek sağlanması planlanmıştır. Bu fonla hem şirketlere doğrudan yatırım yapılacak hem de girişim sermayesi fonlarına kaynak aktarılacaktır. Fon aracılığıyla teknopark firmaları başta olmak üzere, yeni nesil girişimcilerin projelerine sermaye desteği sağlanarak ulusal ve uluslararası alanda girişimcilerin önü açılacaktır.
 
400 milyon liralık Bölgesel Kalkınma Fonu’yla; ülkemizin her bölgesindeki, bölgesel ve küresel aktör olma potansiyeline sahip ancak gerekli finansmanı bulamayan KOBİ’lere kaynak aktarılması hedeflenmiştir. Bu kapsamda kalkınmada öncelikli, ihracat ve cari açığı azaltma potansiyeli yüksek sektörler ve istihdamı artıran yatırımlar desteklenecektir. Kalkınma ajansları bu fonun yürütülmesi sürecinde önemli bir rol üstlenecektir.
 
Uygulanacak bu fon sistemiyle birlikte, yatırımlardaki geri dönüşler yeniden başka şirketlere kaynak olabilecek; Ar-Ge, Ür-Ge ve teknolojik dönüşüm sadece merkezi bütçeden değil, aynı zamanda bu yatırımlardan gelen geri dönüşlerle de beslenecektir. Bu fonlar bankalar, nitelikli yatırımcılar, uluslararası sermaye, organize sanayi bölgeleri, ticaret ve sanayi odaları ve teknoparklar gibi paydaşların yatırımına açık olacaktır.
 
Her iki fonun yapacağı yatırımlar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Kalkınma Yatırım Bankası yetkililerinden oluşturulacak bir Yatırım Komitesi tarafından birlikte yönetilecektir. Yatırımlara kaynak tahsisinin yanı sıra şirketlerin daha akılcı yatırım kararları almasını sağlayacak stratejik yönlendirme de yapılacaktır. Bu sayede uzun yıllar boyunca varlığını sürdürecek, kurumsallaşmış ve rekabetçi şirketlerin ekonomide hâkim olması hedeflenmektedir.
 

Sena GÜRSOY

Uzman Hakkında

Sena Gürsoy
Teşvik ve Hibe Destek

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden 1999 yılında mezun oldu. 2006 yılında aynı üniversiteden Kamu Yönetimi-Yönetim Bilimleri alanında yüksek lisans derecesini aldı.

Çalışma hayatına 2002 yılında İçişleri Bakanlığı bünyesinde İl Planlama Uzman Yardımcısı olarak başlayan Gürsoy, 2005’te İl Planlama Uzmanlığı’na atandı. 2008 yılından bu yana İzmir Kalkınma Ajansı’nda çalışan Sena Gürsoy, ajansın farklı birimlerinde uzman ve birim başkanı olarak görev yaptı, Genel Sekreterlik görevini vekâleten yürüttü. İyi derecede İngilizce bilen Gürsoy, evli ve bir çocuk babası.

Tüm Uzmanlar
Uzmanın Diğer Makaleleri