BIGG Fırsatlar

Teknoloji ve yenilik odaklı iş fikriniz var,  bu fikriniz faaliyete geçtiğinde, katma değer ve nitelikli istihdam potansiyeli oluşturacak. O zaman sizi bekleyen bir fırsat var. TÜBİTAK’ın Teknogirişim Sermaye Destek Programı.

Program, fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetleri destekliyor. Amaç, nitelikli girişimciliğin özendirilmesi ve uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi.

Program kapsamında girişimcilere girişimcilik eğitimi verilmekte, ayrıca sanayi deneyimi olan rehberler ile girişimciye teknik, ticari ve idari konularda destek sağlanmaktadır.

Program ile yenilikçi iş fikirlerinizi ticari bir ürüne veya hizmete dönüştürmeniz gerekiyor.  Bunu da üç aşama da gerçekleştiriyorsunuz.  Her aşama sonunda TÜBİTAK sizi inceliyor ve onayladıktan sonra diğer aşamaya geçiyorsunuz.

Birinci aşama; iş fikrinizi uygulayıcı bir kuruluş ile paylaşıyorsunuz ve bunu iş planına dönüştürüyorsunuz.
 
İkinci aşama, iş planlarının uygulama esasları çerçevesinde değerlendirilmesi ile başlayan aşama. Değerlendirme sonucunda desteklenmesi uygun bulunan iş planları için girişimciden tanımlı bir zaman aralığı içinde kuruluş tanımına uygun şirket kurması istenir. TÜBİTAK ile kuruluş arasında sözleşme imzalanmasından sonra kuruluşa teminat alınmaksızın hibe olarak proje desteği ve sermaye desteği sağlanıyor. Teknogirişim sermaye desteği ile kuruluşun iş planı çerçevesinde gerçekleştireceği kavramsal tasarım, teknik ve ekonomik fizibilite, teknolojik geliştirme (ticari prototip, demo, benzetim, yazılım algoritması vb.) faaliyetleri ve bu faaliyetler sonucu elde edilen çıktıların ticari değere dönüştürülmesi çalışmaları ikinci aşama dahilinde.
 
Üçüncü aşamada ise kuruluşun bir önceki aşamada elde ettiği çıktıların, AR-GE çalışmalarıyla performans ve işlevsellik bakımından iyileştirilmesi ile ticarileşme potansiyellerinin arttırılmasını amaçlayan aşamadır. Üçüncü aşama, kuruluşun proje önerisi hazırlayarak TÜBİTAK KOBİ AR-GE Başlangıç Destek Programı’na başvurması ve teknolojik doğrulaması yapılmış projenin bu programa özel kriterler çerçevesinde değerlendirilmesi ile başlıyor. Bu aşamada detay tasarım, ticari prototipin işlev ve performans bakımından iyileştirilmesi, denemeler ve saha testleri gibi faaliyetler gerçekleştiriliyor. Bu uygulama esasları kapsamında ikinci aşamayı tamamlayan veya 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından Teknogirişim Sermayesi Desteği alarak kurulmuş olan şirketler, destek bitiş tarihinden sonraki 24 ay içerisinde üçüncü aşama kapsamında TÜBİTAK KOBİ AR-GE Başlangıç Destek Programı’na başvuruda bulunabiliyor.

Program hakkında daha detaylı bilgiyi TÜBİTAK BIGG sayfasından alabilirsiniz.
 

Fatih Öncü

Uzman Hakkında

Sena Gürsoy
Teşvik ve Hibe Destek

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden 1999 yılında mezun oldu. 2006 yılında aynı üniversiteden Kamu Yönetimi-Yönetim Bilimleri alanında yüksek lisans derecesini aldı.

Çalışma hayatına 2002 yılında İçişleri Bakanlığı bünyesinde İl Planlama Uzman Yardımcısı olarak başlayan Gürsoy, 2005’te İl Planlama Uzmanlığı’na atandı. 2008 yılından bu yana İzmir Kalkınma Ajansı’nda çalışan Sena Gürsoy, ajansın farklı birimlerinde uzman ve birim başkanı olarak görev yaptı, Genel Sekreterlik görevini vekâleten yürüttü. İyi derecede İngilizce bilen Gürsoy, evli ve bir çocuk babası.

Tüm Uzmanlar
Uzmanın Diğer Makaleleri