Avrupa Birliği ve Rekabet

İşletmeler arası rekabet, küçük ve orta ölçekli işletmelerin bu rekabette korunması; Avrupa Birliği Komisyonu’nun öncelik verdiği konulardan biridir.  Rekabet politikası ve bunu oluşturan müktesebatın temel amacı, üye ülkelerde faaliyet gösteren ekonomik aktörlerin eşit koşullarda rekabet edebileceği bir iç pazarın oluşumunu sağlamaktır.
 
Avrupa Birliği, rekabet politikası yoluyla piyasa ekonomisinin tüm mekanizmalarıyla sağlıklı işleyebilmesini temin etmek üzere rekabetin hukuka aykırı şekilde sınırlandırılmasını engelleyici kurallar getirmiştir. Bu kurallar, temel olarak iç pazarda rekabetin bozulmasını engellemeyi sağlayan bir sistem oluşturmaktadır.
 
Rekabetin artması ve  Avrupa Birliği’nin gelişmiş sanayi ülkelerinde yerini alması için rekabet ve yenilikçiliğe yönelik farklı fon programları ile işletmeler desteklenmektedir.
 
Fon programları, rekabet edilebilirlik ve yenilik alanlarını kapsamakta, KOBİ ihtiyaçlarına özel önem atfedilmektedir. Programların amaçları  işletmelerin rekabet gücünün artırılması, eko-yeniliği de kapsayacak şekilde yeniliğin tüm biçimlerinin desteklenmesi, sürdürülebilir, rekabetçi, yenilikçi ve kapsayıcı bir bilgi toplumunun geliştirilmesinin hızlandırılması, ulaştırmayı da kapsayacak şekilde tüm sektörlerde yeni / yenilenebilir enerji kaynaklarının ve enerji verimliliğinin desteklenmesidir.
 
KOBİ'lerin kurulması ve geliştirilmesi için finansmana erişim, iş birliği, yenilik, eko-yenilik, girişim ve yenilik kültürü, girişim ve yenilik konusunda ekonomik ve idari reform,  KOBİ gelişim ve yenilik aracı, KOBİ garanti aracı, KOBİ kapasite aracı, tek Avrupa bilgi alanı, bilgiye yatırım yoluyla yenilik, kapsayıcı bilgi toplumu, enerji verimliliği ve mantıklı kullanım, yeni ve yenilenebilir kaynaklar, paylaşım ve taşıma alanında enerji; desteklenen  eylemlerden sadece birkaçıdır.
 
İşletmelerin sunulan fırsatları değerlendirmek için sistematik olarak fonların değerlendirilmesine yönelik çalışma yapması gerekmektedir.
 

Fatih Öncü

Uzman Hakkında

Sena Gürsoy
Teşvik ve Hibe Destek

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden 1999 yılında mezun oldu. 2006 yılında aynı üniversiteden Kamu Yönetimi-Yönetim Bilimleri alanında yüksek lisans derecesini aldı.

Çalışma hayatına 2002 yılında İçişleri Bakanlığı bünyesinde İl Planlama Uzman Yardımcısı olarak başlayan Gürsoy, 2005’te İl Planlama Uzmanlığı’na atandı. 2008 yılından bu yana İzmir Kalkınma Ajansı’nda çalışan Sena Gürsoy, ajansın farklı birimlerinde uzman ve birim başkanı olarak görev yaptı, Genel Sekreterlik görevini vekâleten yürüttü. İyi derecede İngilizce bilen Gürsoy, evli ve bir çocuk babası.

Tüm Uzmanlar
Uzmanın Diğer Makaleleri