Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardımları ve IPARD

Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (Instrument for Pre-Accession-IPA) Avrupa Birliği'nin aday ülkelere, IPARD  ve  Phare  ile birlikte, katılım öncesi yaptığı üç finansal yardım öğesinden biridir. Bu yardımlar birliğe katılmaya aday ülkemizin de içinde bulunduğu Doğu ve Orta Avrupa ülkelerinin katılım süreçlerine katkı olarak verilen hibe yardımlarıdır. Avrupa Birliği'nin öncelikli alanlarından olan çevre, tarım ve ulaşım konuları uyarınca, altyapı projelerine yardım ve destek sağlanmaktadır.

IPARD, Avrupa Birliği (AB) tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla oluşturulan, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı’nın (IPA) Kırsal Kalkınma bileşenidir.

IPARD, Avrupa Birliği’nin Ortak Tarım Politikası, Kırsal Kalkınma Politikası ve ilgili politikalarının uygulanması, yönetimi için uyum hazırlıklarını, bu kapsamda politika geliştirilmesini desteklemeyi amaçlamaktadır.

IPARD desteğinin 2014-2020 dönemini içeren çok yıllı “Kırsal Kalkınma Programı” kapsamında uygulanması gerekmektedir. Bu süreçte Avrupa Komisyonu ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından birlikte finanse edilecek destek programları uygulanacaktır.

IPARD kapsamındaki mali destekler karşılıksız olmakla birlikte şartlı ve mükellefiyetlidir. Şöyle ki; destekleme kararı alındıktan sonra imzalanacak sözleşmelerde belirtilen hususlara uyulması durumunda destekler karşılıksız yani geri ödemesiz olarak verilecektir. Sözleşme hükümlerinin ihlali durumlarında ise sağlanmış mali desteklerin varsa gecikme zammıyla birlikte geri alımı söz konusudur.

IPARD Programı kapsamında proje başvurusunda bulunacak olanlar, başvurularını yatırımı uygulayacakları ilde yer alan TKDK İl Koordinatörlüğü’ne yapabilirler. Yatırımın uygulanacağı il dışında başka bir ile yapılan başvurular geçersiz olur. Ayrıca TKDK Merkezi’ne yapılacak başvurular da kabul edilmez.

Tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlar, Tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasıyla ilgili fiziki varlıklara yönelik yatırımlar, çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesine yönelik yatırımlar IPARD’ın desteklediği projelerden sadece bir kaçıdır.

Tarımsal işletmeler IPARD programından maksimum derecede yararlanmalıdırlar. Proje başına verilen destek miktarı 1 milyon euro’ya kadar çıkmaktadır.

Fatih Öncü

Uzman Hakkında

Sena Gürsoy
Teşvik ve Hibe Destek

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden 1999 yılında mezun oldu. 2006 yılında aynı üniversiteden Kamu Yönetimi-Yönetim Bilimleri alanında yüksek lisans derecesini aldı.

Çalışma hayatına 2002 yılında İçişleri Bakanlığı bünyesinde İl Planlama Uzman Yardımcısı olarak başlayan Gürsoy, 2005’te İl Planlama Uzmanlığı’na atandı. 2008 yılından bu yana İzmir Kalkınma Ajansı’nda çalışan Sena Gürsoy, ajansın farklı birimlerinde uzman ve birim başkanı olarak görev yaptı, Genel Sekreterlik görevini vekâleten yürüttü. İyi derecede İngilizce bilen Gürsoy, evli ve bir çocuk babası.

Tüm Uzmanlar
Uzmanın Diğer Makaleleri