Avrupa Birliği, Endüstri ve İşletmeler

Sanayi, işletmeler ve özellikle küçük işletmeler, ekonominin gelişmesinde ve daha fazla istihdamın sağlanmasında Avrupa Birliği için temel unsurlardır. Çevre dostu iş modellerinin geliştirilmesi, rekabet ortamının güçlendirilmesi, yenilikçi fikir ve ürünlerin faaliyete geçmesi için işletmelere ciddi fon kaynakları aktarmaktadır.

AB’de “endüstri” anahtar kelime

Endüstriyel rekabet edebilirlik, inovasyon ve girişimcilik Avrupa'nın ekonomik toparlanmadaki anahtar kelimeleridir.

Küreselleşme ve gelişmekte olan ülkelerden daha güçlü ve rekabet edebilir bir Avrupa oluşturmak için uzun vadeli ekonomik refahın yalnız hizmet sektörü ve bankalarla yeterli olmayacağının farkında olan Birlik, sanayi üssü gücünün de güçlü olması gerektiğini de biliyor.

Bundan dolayı, 2020'ye kadar endüstri ve işletmelerin güçlenmesi adına koyduğu hedefler;
  • Endüstriyel tabanını güçlendirmek ve düşük karbon ekonomisine geçişi teşvik etmek
  • Küçük işletmelere (KOBİ) teşvik vermek ve bir girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak
  • Elde edilen ürünler için AB çapında bir pazar garantisi oluşturmak
KOBİ’ler ve girişimcilik
  • Avrupa Birliği'nde 23 Milyon KOBİ mevcut
  • Toplam işletmelerin %99’unu KOBİ’ler oluşturuyor
  • İstihdamın %67’sini KOBİ’ler sağlıyor
  • Yeni iş imkânlarının %85’ini KOBİ’ler sağlıyor
AB politikası, iş ortamının iyileştirilmesi, girişimcilik ve istihdam ortamının teşvik edilmesine yönelik olarak tasarlanmıştır. Bu sebeple, küçük işletmelere finans ve pazarlara daha kolay erişim sağlanmasına yönelik imkânlar sunmaktadır. Avrupa Birliği üye ülkelerde keşfedilmemiş girişim potansiyeline sahip olduğunu düşünüyor ve bu potansiyelin ortaya çıkması ve yaygınlaşması için enerjiden çevreye, insan kaynaklarından yenilikçi fikirlere, Ar-Ge'den inovasyona, bilişimden iletişime hemen hemen tüm sektörlerde ve iş kollarında girişimciye ve işletme sahiplerine fon imkânları sağlamaktadır.

Fatih Öncü

Uzman Hakkında

Sena Gürsoy
Teşvik ve Hibe Destek

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden 1999 yılında mezun oldu. 2006 yılında aynı üniversiteden Kamu Yönetimi-Yönetim Bilimleri alanında yüksek lisans derecesini aldı.

Çalışma hayatına 2002 yılında İçişleri Bakanlığı bünyesinde İl Planlama Uzman Yardımcısı olarak başlayan Gürsoy, 2005’te İl Planlama Uzmanlığı’na atandı. 2008 yılından bu yana İzmir Kalkınma Ajansı’nda çalışan Sena Gürsoy, ajansın farklı birimlerinde uzman ve birim başkanı olarak görev yaptı, Genel Sekreterlik görevini vekâleten yürüttü. İyi derecede İngilizce bilen Gürsoy, evli ve bir çocuk babası.

Tüm Uzmanlar
Uzmanın Diğer Makaleleri