AB fonlarından kimler, nasıl, ne şekilde faydalanabilir, KOBİ’lerin fon talebi için izleyeceği yollar nelerdir?

AB fonlarından kimler, nasıl, ne şekilde faydalanabilir, KOBİ’lerin fon talebi için izleyeceği yollar nelerdir?
 
Bir fikriniz, düşünceniz, yatırımınız veya işleyen bir sisteminiz var ve bunu projelendirip Avrupa Birliği Hibe Programlarından birine sunarak projenize fon sağlamak istiyorsunuz, doğru mu?  Cevabınız evet ise, yapılacak çok iş var. Kolay değil, projeniz için 100.000 ve hatta 1 milyon avro geri ödemesiz para talep ediyorsunuz. Elbette yapmanız gereken çok iş olacak. Peki, bu işleri yaparsak AB bize para verir mi? Büyük ihtimalle EVET. Büyük ihtimalle diyorum, fakat istisnai durumlarda AB projenize hibe vermemek için haklı sebepler de bulabilir. Fakat bunlar genelde istisnai durumlarda olur. Mesela, hibe programına müracaatın fazla ve finansal desteğin yeterli olmadığı durumlarda.
 
AB Hibe programlarından faydalanmak için gereken çalışmaları sırasıyla bir gözden geçirelim:

1- Kurumunuz AB hibe programından faydalanabilir mi?


Hibe programına müracaat etmeden önce kurumunuzun hibe programına müracaat edip edemeyeceğine bir bakın. Genelde hibe programlarında tüzel her kurum ve kuruluş faydalanır, fakat bazı programlar sadece belirli kurum ve kuruluşlara açılır. Mesela “Bu programa KOBİ’ler, dernekler, vakıflar, belediyeler müracaat edebilir, gibi. Peki, kimler müracaat edemez? Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFIH) kaynaklarına göre;
 1. İflas etmişler veya tasfiye halinde bulunan ve bu durumları nedeniyle işleri kayyum tarafından yürütülen, konkordato ilan ederek alacaklılar ile anlaşma yapmış, faaliyetleri askıya alınmış veya bunlarla ilgili kovuşturma konusu olanlar ya da ulusal mevzuatta veya yönetmelikte öngörülen benzer durumlarda olanlar,
 2. Kesinleşmiş yargı kararı (yani temyizi mümkün olmayan bir karar) ile mesleki faaliyete ilişkin bir suç işlemiş olanlar,
 3. Görevlerini ağır bir şekilde kötüye kullandıkları, Merkezi Finans ve İhale Birimi’nin haklı kabul edeceği herhangi bir yoldan ispat edilenler,
 4. Bulundukları ülkenin, Merkezi Finans ve İhale Birimi’nin bulunduğu ülkenin veya projenin uygulandığı ülkenin yasal hükümleri uyarınca, sosyal sigorta primi veya vergi ödemesi ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyenler[1],
 5. Dolandırıcılık, yolsuzluk, bir suç örgütü içinde yer almak suçlarından veya Avrupa Birliği mali çıkarlarına ters düşecek başka bir yasadışı faaliyetten dolayı kesinleşmiş yargı kararı ile mahkûm olanlar;
 6. AB bütçesinden finanse edilen bir satınalma prosedürüne veya diğer bir hibe yardımına ilişkin yükümlülüklere uymayarak, sözleşmeyi ciddi bir şekilde ihlal ettiği tespit edilenler,
 7. Politik partiler ve bunlara bağlı yapılar hibeye başvuru için uygun değildir.
 8. Bu hibe çağrısında bireysel ticari girişimler veya girişim grupları uygun başvuru sahipleri olarak değerlendirilmezler.
 9. Teklif çağrısının yapıldığı sırada aşağıdaki maddelerde belirtilen durumlarda bulunan başvuru sahipleri de teklif çağrısına katılmaya veya hibe almaya hak kazanamazlar:
 10. Çıkar ilişkisi içinde olanlar,
 11. Teklif Çağrısına katılım koşulu olarak Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından talep edilen bilgilerin temin edilmesi sırasında yanlış beyanda bulunanlar veya bu bilgileri temin edemeyenler,
 12. Mevcut veya daha önceki Teklif Çağrılarının değerlendirilmesi sürecinde değerlendirme komitesini veya Merkezi Finans ve İhale Birimi’ni etki altında bırakmaya veya gizli bilgi elde etmeye teşebbüs edenler.
Yukarıda (1), (3), (4), (6), (11) ve (12) maddelerinde belirtilen durumlarda, katılamama yasağı ihlalin tespit edildiği tarihten sonraki iki yıllık süre için geçerlidir. (2) ve (5) maddelerinde belirtilen durumlarda katılamama yasağı kararın tebliğ tarihinden itibaren dört yıllık süre için geçerlidir.
Kurum ile ilgili olarak, hibe almadan önce dikkat etmeniz gereken husus, kurumunuzun proje ile ilgili bir deneyime sahip olup olmamasıdır. Bu amaçla bir işletmeniz var fakat işletmeniz aktif olarak faaliyet göstermemiş ve kasasında para yok. Böyle bir işletmenin AB’den hibe alması zor. Dernek, vakıf veya KOBİ gibi kurum ve kuruluşların aktif faaliyetlerde bulunarak tecrübe sahibi olması önemlidir. 

2-Başvuru sahibi ve ortakların kapasitesi


“İşletmeniz Fonlardan Faydalanabilir mi” sorusuna yanıtınız evet ise ilk aşamayı geçtiniz. Fakat henüz bitmedi. Hayır ise işiniz zor fakat AB kapıları size kapanmıyor. Hayır ise tavsiyem, uzun vadede sorunu çözmeniz, kısa vadede ise AB projelerine ortak olmak için çalışmalar yapmanız. 
Söylediğim gibi soruya yanıtınız evet ise kurumunuzla ilgili önemli diğer bir sorun, siz ve ortaklarınızın kurumsal ve finansal kapasitesi. İşletmenizin AB hibesini yönetecek kurumsal, finansal ve politik gücünün olması. Mesela 100.000 avro hibe talep ettiniz. Kendi kendinize sorun: Kurumunuz bu parayı yönetecek kurumsal güce, yani yeterli sayıda kalifiye elemana ve finansal yapıya sahip mi? Finansal olarak kurumunuz ne kadar güçlü? Tıpkı kredi almak gibi. Bankalar, teminatı olan kurumlara gücüne göre kredi verir. AB ise kurumsal yapı ve son üç yılda yürüttükleri proje ve aktivite değerlerine göre size hibe verir. Bundan dolayı, yönetemeyeceğiniz büyüklükte hibe talep etmeyin. Unutmayın; AB hibeleri 5000 avrodan başlar ve 50 milyon avroya kadar çıkabilir. İstediğiniz rakamı bu çerçevede belirleyin.

3-Fon programlarını tespit edin


Avrupa Birliği, ülkemizin de kullanımına açık her yıl 400’e yakın hibe programı yayınlıyor. Araştırmadan çevreye, eğitimden gençliğe, genişlemeden güvenliğe, hukuktan istihdama, kültür, medyadan tarım ve hayvancılığa, sağlık, şehir planlama, yerel yönetimden teknolojiye, onlarca alan için çok sayıda hibe programı yayınlamakta. Mesela, bu programlardan biri Horizon Programı. 2014 – 2020 yılları arasını kapsayan dönemde, toplam bütçesi 80 milyar avro olan bu program, tüm tüzel kişilere, kurum ve kuruluşlara açık bir program. Siz sektörünüzle ilgili diğer AB hibe programlarını da tek tek incelemelisiniz ve kurumunuzun faydalanabileceği tüm programları tespit etmelisiniz. Elbette 500’e yakın programdan sizin kurum ve projenize tam uyan en az 10 adet program vardır. Projenizi nereye göndereceğinizi çok iyi bilmelisiniz. Projenizi AB’nin herhangi bir birimine gönderemezsiniz. Her hibe programının ayrı departmanı, yönetimi ve kurulları vardır. Bundan dolayı doğru programı tespit etmeniz önemli.
 
4-Çağrıları (Call) takip edin

AB fonlarından faydalananın başında çağrıların tespit edilmesi ve bu çağrıya yönelik projelerin hazırlanması gelir. Önemli olan sizin ne istediğiniz değil, Avrupa Birliği’nin, komisyonun ve/veya finans, ihale biriminin ne istediğidir. Bu istekler yılın belirli dönemlerinde Teklif Çağrısı (Call for Proposal) adı altında yayınlanır. 500’ün üzerinde fon programı her yıl 5000’e yakın çağrı yayınlar. Bu çağrıları mevcut fon programlarının web sayfalarından talip edebilirsiniz.
 
5-Projenizi tespit edin

Kurumunuz AB hibe programlarından faydalanmak için gerekli kriterlere uygun. Hibe programlarını da tespit ettiniz, şimdi sıra projenin tespit edilmesine geldi. Şunu unutmayın, önemli olan sahip olduğunuz proje değil, Avrupa Birliği’nin ne istediğidir. AB yaptığı her çağrıda (proje istemek) ne tür projeler istediğini açıklar. Siz projenizi bu istek dahilinde uyarlamak zorundasınız. Projenizin hedefleri, çağrısı yapılan AB programının hedefleri ile uyumlu olması gerekir. Aksi takdirde projeniz ne kadar mükemmel olursa olsun reddedilecektir.

6-Kayıt, tanıtım ve ortaklık


AB projelerinde ortaklık “olmasa olmaz” şartı. AB, istisnai durumlar hariç, gönderilen her projede genelde ortak ister. Bu ortaklar da genelde AB üye ülkelerden birinde veya birkaçında olmalıdır. Proje yazmak veya yönetmek elbette güzeldir. 100.000 avroluk bir projeye koordinatör mü olmak istersiniz, yoksa 3 milyon avroluk bir projeye ortak olmak mı? Projelere ortak olmak, kurumunuza veya şahsınıza çeşitli kazançlar sağlayacaktır. Bundan dolayı AB’nin çeşitli birimlerine kurumunuza kayıt yaptırın. Böylelikle diğer AB ülkelerinden birileri proje hazırlarken sizi kolayca bulabilsin ve projesine sizi ortak olarak alabilsin. Veya siz direkt kendileri ile irtibata geçerek projesine ortak olabileceğinizi söyleyin.

7-Araştırma ve detay

Roman veya hikâye yazmıyorsunuz. Verilerinizin veya yazdıklarınızın kaynaklarla desteklenmesi gerek. Mesela Eskişehir bölgesinde işsizlik sorununu ele alıyorsanız nüfus müdürlüğünden şehir nüfusunu, İş ve İşçi Bulma Kurumundan da işsizlik oranlarını almanız gerekmekte. Sorunlarla ilgili verileri çeşitli kaynaklardan toplamalısınız. AB irtibat ve yardım masaları ile veya varsa danışmanınız ile devamlı irtibat halinde olmanız gerekmekte. Unutmayın, AB yardım masası, proje sunumuna 21 gün kala ve sonrası süreç içinde sizin o programla ilgili sorularınıza yanıt vermez. Bundan dolayı program ile ilgili sorularınızı zaman geçmeden sorun.

8-Proje yazımı

Projeniz belli, doğru hibe programını da tespit ettiniz, projeniz için yerel ve AB’den ortaklarınızı da buldunuz. Şimdi sıra 2 aylık belki de daha kısa süre içinde projeyi yazmaya geldi. Proje yazmak bir sanattır. Bu sanatı siz gerçekleştirebiliyorsanız ne mutlu size, değil ise her işi kendiniz yapmak zorunda değilsiniz. Projenizi yazacak birileri çevrenizde elbette vardır. Yoksa profesyonel hizmetler almaktan çekinmeyin.
Proje yazımını ortaklarla birlikte paylaşmak, istenilenleri açık ve anlaşılır şekilde aktarmak, bütçelendirmede abartılı rakamların kullanılmaması, dikkat edilmesi gereken hususlardan birkaçı.

9-Paketleme ve posta

Projeyi yazıp bitirmekle iş bitmiyor. Proje yazımında teklif çağrısı ile ilgili doğru Hibe Başvuru Formu kullanıldığını dikkat edin. Proje Türkçe yazılmışsa, proje özeti, bütçe ve mantıksal çerçeve İngilizcedir. Proje İngilizce yazılmışsa, proje özeti, bütçe ve mantıksal çerçeve Türkçedir.
Proje, bir asıl ve iki suret olarak sunulur. İstenen tüm belgeleri içeren bir disket veya CD eklenir. Düzgün çalıştığından veya bozuk olmadığından emin olun.
Her bir ortağın, ortaklık beyannamesini doldurup imzalaması gerekir. Bu beyannameleri de Başvuru Formuna ekleyin. Her bir iştirakçiden (eğer varsa) imzalı bir destek mektubu sunun ve bu mektupları da Başvuru Formuna ekleyin.
Bütçeyi istenen formatta ve avro cinsinden hazırlanarak Başvuru Formuna ekleyin. Projeler için alınacak ekipman ve donanım, toplam uygun maliyetlerin % 20’sini geçmemelidir. Projeler için mekân tefrişat maliyeti, toplam uygun maliyetlerin % 10’unu geçmemelidir.

10-Takip ve sonuç


Gözünüz ve kulağınız açık olsun. Projenizi gönderdiğiniz birim sizden belge veya bilgi isteyebilir. Bundan dolayı faksınızın ve e-posta adreslerinizin doğru çalışıp çalışmadığından emin olun. Olumlu veya olumsuz olarak size 3 ay içinde geri dönecekleridir. Olumlu ise hayırlı olsun, değil ise neden ve sebepleri ile size geri dönerler. Yılmayın, eksikliklerinizi tamamlayıp bir sonraki çağrıda tekrar müracaat edin veya projenizi değişikliklerle farklı bir programa sunun.

Tavsiyeler


AB Hibe Programları sahip olunması gereken bir değerdir. Maraton koşusu gibi. Uzun vadeli düşünmeli ve hareket etmelidir. Bu konularla ilgili yapacağınız hiçbir çalışmanın boşa gitmeyeceğini unutmayın. Bu konularla ilgili olarak seminer ve konferanslara katılmanın yanı sıra öğrenme amaçlı da olsa bazı projeler sunulmalı ve bazı projelere ortak olmak için çalışmalar yapılmalıdır.
 

 

Uzman Hakkında

Sena Gürsoy
Teşvik ve Hibe Destek

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden 1999 yılında mezun oldu. 2006 yılında aynı üniversiteden Kamu Yönetimi-Yönetim Bilimleri alanında yüksek lisans derecesini aldı.

Çalışma hayatına 2002 yılında İçişleri Bakanlığı bünyesinde İl Planlama Uzman Yardımcısı olarak başlayan Gürsoy, 2005’te İl Planlama Uzmanlığı’na atandı. 2008 yılından bu yana İzmir Kalkınma Ajansı’nda çalışan Sena Gürsoy, ajansın farklı birimlerinde uzman ve birim başkanı olarak görev yaptı, Genel Sekreterlik görevini vekâleten yürüttü. İyi derecede İngilizce bilen Gürsoy, evli ve bir çocuk babası.

Tüm Uzmanlar
Uzmanın Diğer Makaleleri