2024 Yılı Programı’nda Girişimcilik ve KOBİ’ler

2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Programı, 25 Ekim 2023 tarihli ve 32350 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Temel olarak iki bölümden oluşan Yıllık Programın birinci bölümünde dünya ve Türkiye ekonomisindeki gelişmelerle hedefler ele alınmakta, ikinci bölümünde ise 2024 Yılı Programı’nın hedefleri ve politikaları aşağıdaki ana başlıklar altında açıklanmaktadır:

  • İstikrarlı Büyüme, Güçlü Ekonomi
  • Yeşil ve Dijital Dönüşümle Rekabetçi Üretim
  • Nitelikli İnsan, Güçlü Aile, Sağlıklı Toplum
  • Afetlere Dirençli Yaşam Alanları, Sürdürülebilir Çevre
  • Adaleti Esas Alan Demokratik İyi Yönetişim

Yıllık Programın “Yeşil ve Dijital Dönüşümle Rekabetçi Üretim” ana başlığı altındaki alt başlıklardan biri de “Girişimcilik ve KOBİ’ler” adını taşımaktadır. Bu politika alanındaki mevcut duruma bakıldığında; ülkemizdeki KOBİ’lerin, 2021 yılı sonu itibarıyla çalışan sayısı bakımından toplam girişimlerin %99,7’sini, istihdamın %71’ini, katma değerin %35,5’ini, ihracatın %30,4’ünü oluşturduğu görülmektedir. AR-GE harcamaları içinde KOBİ’lerin payı 2014 yılında %17,4 iken 2021 yılında %27,1’e yükselmiştir.

Gelinen durumda, KOBİ’lerin küreselleşmeden kaynaklanan yüksek rekabete ayak uydurma, yetkin insan gücü ve yeterli sermayeye sahip olma, yenilikçi projeler üretme, ortak iş ve proje geliştirme gibi hususlarda güçlendirilmesi, girişimcilik yeteneklerinin ve girişimci sayısının arttırılması gerekmektedir.

KOBİ ve girişimcilik alanında temel amaç; KOBİ ve girişimcilerin niteliklerini dikkate alan odaklı politikalar aracılığıyla finansmana erişim imkânlarının, kurumsal gelişimlerinin ve verimliliklerinin arttırılması, yenilikçilik kapasitelerinin ve ölçeklerinin büyütülmesi, tedarik zincirlerinde daha güçlü bir biçimde yer almalarının sağlanması, ihracat, yenilikçilik ve rekabetçilik düzeylerinin yükseltilerek daha etkin ve verimli büyüme ile istihdama katkılarının arttırılması olarak ifade edilmiştir.

Bu temel amaç kapsamında uygulanacak politikalar ise aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

1. KOBİ’lere yönelik beşerî sermaye güçlendirilecektir.

2. Girişimcilik ekosisteminde iş birliği yapma kültürü yaygınlaştırılacaktır.

3. KOBİ’ler ölçeğini büyütmesi, sürdürülebilir bir yapıya kavuşması ve küresel düzeyde daha rekabetçi bir konum kazanması amacıyla desteklenecektir.

4. Finansmana erişim kolaylaştırılacak, alternatif ve yenilikçi finansman yöntemleri yaygınlaştırılacaktır.

Bu politikalar çerçevesinde; 2024 yılında KOBİ’lerin ihracatının 77,7 milyar dolara ulaşması, AR-GE harcamalarındaki paylarının ise %27,1’den %31,2’ye yükseltilmesi hedeflenmiştir.

Sena Gürsoy

27.10.2023

Uzman Hakkında

Sena Gürsoy
Teşvik ve Hibe Destek

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden 1999 yılında mezun oldu. 2006 yılında aynı üniversiteden Kamu Yönetimi-Yönetim Bilimleri alanında yüksek lisans derecesini aldı.

Çalışma hayatına 2002 yılında İçişleri Bakanlığı bünyesinde İl Planlama Uzman Yardımcısı olarak başlayan Gürsoy, 2005’te İl Planlama Uzmanlığı’na atandı. 2008 yılından bu yana İzmir Kalkınma Ajansı’nda çalışan Sena Gürsoy, ajansın farklı birimlerinde uzman ve birim başkanı olarak görev yaptı, Genel Sekreterlik görevini vekâleten yürüttü. İyi derecede İngilizce bilen Gürsoy, evli ve bir çocuk babası.

Tüm Uzmanlar
Uzmanın Diğer Makaleleri